مقالات

مرحله بندی سیستم مدیریت زیست محیطی

امروزه سازمانها بطور روز افزون درحال اجرای الزامات مدیریت زیست محیطی در فعالیتهای خود هستند. حتی اگر مزایای این سیستم مدیریت واضح و مشهود باشد پیاده سازی آن به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط همیشه آسان نیست.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 14001 در تجارت های خرد

یک نظرسنجی از شرکت های کوچک و متوسط (SME) نشان داده که بسیاری روند پیاده سازی ایزو 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) را دشوار، کم ارزش و مناسب برای سازمان های بزرگ می دانند. یک کارگروه SME در سازمان ایزو اقدام به تغییر این دیدگاه نموده و به تسهیل مزایای آن برای SME کمک می کند.

ادامه مطلب

استانداردهای ایزو برای سازه ها و ابنیه

اخذ استانداردهای ایزو در زمینه ابنیه، ضامن ایمنی و کیفیت سازه است. این اینجا با تعدادی از استانداردهای مرتبط در این زمینه آشنا می شویم.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 28003

جدیدترین سری از اسناد ایزو که الزامات مورد نیاز برای امنیت سیستم های مدیریت زنجیره تامین را فراهم می کند اطمینان می دهد که نهادهای صادرکننده گواهینامه برای این سیستم ها کار خود را با شایستگی و قابل اعتماد انجام می دهند.

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 14064 و 14065 (بخش2)

ایزو 14065 (گازهای گلخانه ای - الزامات برای اعتبار سنجی گازهای گلخانه ای و تایید شرکت ها برای استفاده در مجوز رسمی و یا اشکال دیگر تائیدی)، در حالی که ایزو 14064 الزامات مورد نیاز برای سازمان ها و یا افراد را برای کمیت و بررسی انتشار گازهای گلخانه ای فراهم می کند ، ایزو 14064 الزامات مجوز رسمی برای سازمان هایی که اعتبار و یا تایید نتیجه اظهارات انتشار GHG مشخص را می کند.

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 14064 و 14065 (بخش1)

آیا سنجش، گزارش و معامله گازهای گلخانه ای تجارتی تاریک متشکل از پروژهای مشکوک و دلالان پشت پرده است؟ یا اینکه تجارت گازهای گلخانه ای براساس استانداردهای بین المللی انجام می شود، حساب آن شفاف است و میزان انتشار آن بطور واقعی رو به کاهش است؟ حقیقت چیزی مابین این دو است، چند صد متخصص از تمام قاره ها در یک پروسه سه سال و نیمه تهیه استاندارد شرکت کردند تا به موضوع گازهای گلخانه ای اعتبار، انسجام و شفافیت ببخشند.

ادامه مطلب

درباره ایزو 6780

برای لحظاتی یک پالت باربری عادی را در نظر بگیرید و اینکه امروزه چه چالش هایی در برابر آن در صنعت وجود دارد. به هزاران شیوه مختلف بار زده می شود، بطور مکانیکی لیفت می شود و جابجا می شود و به طرق متنوعی انبار و جایگیری می شود، و در زمان حمل نقل تحت فشارهای دینامیکی قرار می گیرد. یک پالت باربری می تواند در شرایط آب هوایی مختلف به کار گرفته شود. و در تمام این موارد ایمنی باید اولویت امر باشد.

ادامه مطلب

مدیریت اطلاعات و اسناد

زمانی که کمیته فنی ایزو ISO/TC 46 در سال 1990 نام خود را از «مستندسازی» به «اطلاعات و مستندسازی» تغییر داد، درواقع درحال نشان دادن عکس العمل نسبت به تغییرات فناوری صورت گرفته، به ویژه معرفی پدیده اینترنت و وب بود. این تغییرات بر نحوه ی ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات اثر گذاشت.

ادامه مطلب

درباره ایزو/تی اس 16949

استاندارد ایزو/تی اس 16949:2009 (ISO/TS 16949:2009) تعیین کننده الزامات سیستم کیفیت برای تامین کنندگان فعال در بخش خودرو است.

ادامه مطلب

استاندارد سازی

سال 2009 AFNOR عضو فرانسوی ایزو تحقیقی را منتشر کرد که به تاثیر استانداردسازی از نظر اقتصاد خرد و کلان می پردازد.

ادامه مطلب

نظر سنجی از کابران ایزو 9001

در سال 2010 سازمان ایزو از 11722 شرکت و سازمان در 122 کشور درباره استاندارد ایزو 9001 نظرسنجی به عمل آورد که نتایج آن در ادامه ذکر گردیده.

ادامه مطلب

روش اجرائی کنترل سوابق کیفی ایزو

1- هدف: ايجاد يك روش مدون و مشخص جهت كنترل سوابق بنحوي كه از سوابق نظام كيفي بطور صحيح استفاده گردد.    

2- محدوده اعتبار: كليه سوابق اجرايي نظام كيفي كه در شاخص سوابق كيفي هر واحد درج گرديده است.

ادامه مطلب

روش اجرائی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ایزو

1- هدف:
تشريح چگونگي اقدامات اصلاحي به منظور رفع عدم تطابقهاي بالفعل جهت جلوگيري از وقوع مجدد آنها با هدف بهبود سيستم كيفيت شركت.
2- محدوده اعتبار: كليه عدم تطابقهاي بالفعل سيستم كيفيت در كليه واحدها و شعب.

ادامه مطلب

روش اجرایی بازنگری مدیریت ایزو

1- هدف: تعيين چارچوب لازم براي نحوه تشكيل جلسات بازنگري مديريت و طرح مسائل و مشكلات سيستم مديريت كيفيت به منظور حصول اطمينان از موثر بودن سيستم اجرا شده و اتخاذ تصميم مناسب در جهت بهبود مستمر آن مي باشد.

2- محدوده اعتبار: كليه مستندات و سوابق و امور اجرايي و نيازمنديهاي نظام مديريت كيفيت شركت كه در جلسه بازنگري مديريت، توسط نماينده مديريت و ساير مديران مطرح مي گردد را شامل مي شود.

ادامه مطلب

روش اجرایی ممیزی داخلی نظام کیفیت ایزو

1- هدف: نظم دهي به روند مميزي داخلي نظام كيفي به منظور:
•     برنامه ريزي و اجراي مستمر مميزي داخلي نظام كيفي
•    مشاركت در بهبود سيستم مديريت
•    حصول اطمينان از توانايي سيستم و تداوم آن

ادامه مطلب

دستورالعمل نحوه شناسایی، نگهداری ، دسترسی و امحاء سوابق کیفی ایزو

1. هدف: حصول اطمينان از  ايجاد، شناسايي ، نگهداري مناسب و دسترسي راحت به سوابق و تشريح روش امحاء آنها در نظام مديريت كيفيت
2. دامنه كاربرد: اين دستورالعمل كليه سوابق كيفي  بوجود آمده توسط واحدهاي شركت در جريان اجراي مستندات نظام مديريت كيفيت را شامل شده و مندرج در شاخص سوابق كيفي مي باشد
3. مسئوليتها :

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل مدارک ایزو

1- هدف: حصول اطمينان از تدوين، اصلاح، ثبت، تصويب، نشر و توزيع مستندات نظام مديريت كيفيت در جهت به روز بودن مدارك درون و برون ساماني و كارا بودن سيستم كيفي شركت
2- محدوده اعتبار: كليه مدارك و مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت شركت كه در ماتريس مدارك ليست گرديده را شامل مي شود.
3- مسئوليتها: نماينده مديريت در نظام كيفي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد.

ادامه مطلب

نحوه تدوين گزارش امكان سنجي ساخت محصول ایزو

مشخص كردن نحوه تدوين گزارش امكان سنجي ساخت محصول /خدمت پيشنهادي به شركت به منظور بازنگري دقيق تر نيازمندي هاي مربوط به محصول /خدمت مورد نظر در چارچوب بازنگري قراردارد .
دامنه كاربرد
كليه محصولاتي كه قبلاً سابقه توليد در شركت را نداشته باشند. 
مسئوليت 
مسئوليت جمع بندي و تدوين گزارش امكان سنجي به عهده مدير بازرگاني با همكاري تيم امكان سنجي محصول شامل مديران مهندسي و تضمين كيفيت و مدير عامل مي باشد..
شرح دستورالعمل :
جهت امكان سنجي ساخت / ارائه يك محصول /خدمت بايد موارد ذيل به صورت مشروح توسط تيم امكان سنجي محصول مورد بررسي قرارگرفته و گزارشي ازآن تهيه گردد. توضيح اينكه براي تدوين اين گزارش ، مدير مهندسي و تضمين كيفيت بنابه زمينه تخصصي خود اطلاعات مورد نياز را جمع آوري نموده و مطابق روند ذيل آنها را درجلسه مطرح نموده و دراختيار مدير بازرگاني قرار مي دهند. يك نسخه از گزارش امكان سنجي در صورت درخواست مشتري در اختيار وي گذارده مي شود.

ادامه مطلب

روش اجرايي دارايي مشتري ایزو

تعيين و اعمال كليه كنترلهاي لازم بر روي اقلام تدارك شده توسط مشتري به نحوي اطمينان كافي از تصديق نگهداري موثر آن حاصل شود .
دامنه كاربرد :
كليه اقلام ( مواد اوليه ، قطعات ، ابزار آلات و تجهيزات و وسايل بسته بندي و مدارك فني) كه مطابق قرار داد از سوي مشتري تأمين شده باشد .
مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري مسئول انبارش،برنامه ريزي و تداركات مي باشد .
شرح روش :
- كليه محصولات تأمين شده توسط مشتري بجز مدارك فني توسط مسئول انبارش،برنامه ريزي و تداركات در ليست محصول تدارك شده توسط مشتري(F-16-02/00) ثبت ميشود. 
- مواد اوليه: 
- اقدامات مرتبط با جابجايي وانبارش وبازرسي و آزمون ، شناسايي و رديابي و توليد بر اساس روشهاي اجرايي مربوطه بر روي اقلام تدارك شده مشتري انجام مي شود .
- در صورت بروز هرگونه مغايرت در هريك از مراحل فوق ، مراتب ثبت شده و به نحوه مقتضي به اطلاع مشتري مي رسد و اقدامات لازم بعدي با هماهنگي مشتري صورت مي پذيرد .
- در اتيكت شناسايي كالا بر تأمين اين مواد اوليه از مشتري اشاره مي شود .

ادامه مطلب

شعارهای منتخب استاندارد ایزو

شعارهای منتخب استاندارد
•     استانداردها ، مطمئن ترین مسیر برای نیل به توسعه پایدار
•    استاندارد در خدمت جهانی امن
•    رعایت استاندارد ها ، ضامن سلامتی ، بهداشت و ایمنی جامعه

ادامه مطلب


 • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا