مقالات

مرحله بندی سیستم مدیریت زیست محیطی

امروزه سازمانها بطور روز افزون درحال اجرای الزامات مدیریت زیست محیطی در فعالیتهای خود هستند. حتی اگر مزایای این سیستم مدیریت واضح و مشهود باشد پیاده سازی آن به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط همیشه آسان نیست.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 14001 در تجارت های خرد

یک نظرسنجی از شرکت های کوچک و متوسط (SME) نشان داده که بسیاری روند پیاده سازی ایزو 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) را دشوار، کم ارزش و مناسب برای سازمان های بزرگ می دانند. یک کارگروه SME در سازمان ایزو اقدام به تغییر این دیدگاه نموده و به تسهیل مزایای آن برای SME کمک می کند.

ادامه مطلب

استانداردهای ایزو برای سازه ها و ابنیه

اخذ استانداردهای ایزو در زمینه ابنیه، ضامن ایمنی و کیفیت سازه است. این اینجا با تعدادی از استانداردهای مرتبط در این زمینه آشنا می شویم.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 28003

جدیدترین سری از اسناد ایزو که الزامات مورد نیاز برای امنیت سیستم های مدیریت زنجیره تامین را فراهم می کند اطمینان می دهد که نهادهای صادرکننده گواهینامه برای این سیستم ها کار خود را با شایستگی و قابل اعتماد انجام می دهند.

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 14064 و 14065 (بخش2)

ایزو 14065 (گازهای گلخانه ای - الزامات برای اعتبار سنجی گازهای گلخانه ای و تایید شرکت ها برای استفاده در مجوز رسمی و یا اشکال دیگر تائیدی)، در حالی که ایزو 14064 الزامات مورد نیاز برای سازمان ها و یا افراد را برای کمیت و بررسی انتشار گازهای گلخانه ای فراهم می کند ، ایزو 14064 الزامات مجوز رسمی برای سازمان هایی که اعتبار و یا تایید نتیجه اظهارات انتشار GHG مشخص را می کند.

ادامه مطلب

گواهینامه ایزو 14064 و 14065 (بخش1)

آیا سنجش، گزارش و معامله گازهای گلخانه ای تجارتی تاریک متشکل از پروژهای مشکوک و دلالان پشت پرده است؟ یا اینکه تجارت گازهای گلخانه ای براساس استانداردهای بین المللی انجام می شود، حساب آن شفاف است و میزان انتشار آن بطور واقعی رو به کاهش است؟ حقیقت چیزی مابین این دو است، چند صد متخصص از تمام قاره ها در یک پروسه سه سال و نیمه تهیه استاندارد شرکت کردند تا به موضوع گازهای گلخانه ای اعتبار، انسجام و شفافیت ببخشند.

ادامه مطلب

درباره ایزو 6780

برای لحظاتی یک پالت باربری عادی را در نظر بگیرید و اینکه امروزه چه چالش هایی در برابر آن در صنعت وجود دارد. به هزاران شیوه مختلف بار زده می شود، بطور مکانیکی لیفت می شود و جابجا می شود و به طرق متنوعی انبار و جایگیری می شود، و در زمان حمل نقل تحت فشارهای دینامیکی قرار می گیرد. یک پالت باربری می تواند در شرایط آب هوایی مختلف به کار گرفته شود. و در تمام این موارد ایمنی باید اولویت امر باشد.

ادامه مطلب

مدیریت اطلاعات و اسناد

زمانی که کمیته فنی ایزو ISO/TC 46 در سال 1990 نام خود را از «مستندسازی» به «اطلاعات و مستندسازی» تغییر داد، درواقع درحال نشان دادن عکس العمل نسبت به تغییرات فناوری صورت گرفته، به ویژه معرفی پدیده اینترنت و وب بود. این تغییرات بر نحوه ی ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات اثر گذاشت.

ادامه مطلب

درباره ایزو/تی اس 16949

استاندارد ایزو/تی اس 16949:2009 (ISO/TS 16949:2009) تعیین کننده الزامات سیستم کیفیت برای تامین کنندگان فعال در بخش خودرو است.

ادامه مطلب

استاندارد سازی

سال 2009 AFNOR عضو فرانسوی ایزو تحقیقی را منتشر کرد که به تاثیر استانداردسازی از نظر اقتصاد خرد و کلان می پردازد.

ادامه مطلب

نظر سنجی از کابران ایزو 9001

در سال 2010 سازمان ایزو از 11722 شرکت و سازمان در 122 کشور درباره استاندارد ایزو 9001 نظرسنجی به عمل آورد که نتایج آن در ادامه ذکر گردیده.

ادامه مطلب

روش اجرائی کنترل سوابق کیفی ایزو

1- هدف: ايجاد يك روش مدون و مشخص جهت كنترل سوابق بنحوي كه از سوابق نظام كيفي بطور صحيح استفاده گردد.    

2- محدوده اعتبار: كليه سوابق اجرايي نظام كيفي كه در شاخص سوابق كيفي هر واحد درج گرديده است.

ادامه مطلب

روش اجرائی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ایزو

1- هدف:
تشريح چگونگي اقدامات اصلاحي به منظور رفع عدم تطابقهاي بالفعل جهت جلوگيري از وقوع مجدد آنها با هدف بهبود سيستم كيفيت شركت.
2- محدوده اعتبار: كليه عدم تطابقهاي بالفعل سيستم كيفيت در كليه واحدها و شعب.

ادامه مطلب

روش اجرایی بازنگری مدیریت ایزو

1- هدف: تعيين چارچوب لازم براي نحوه تشكيل جلسات بازنگري مديريت و طرح مسائل و مشكلات سيستم مديريت كيفيت به منظور حصول اطمينان از موثر بودن سيستم اجرا شده و اتخاذ تصميم مناسب در جهت بهبود مستمر آن مي باشد.

2- محدوده اعتبار: كليه مستندات و سوابق و امور اجرايي و نيازمنديهاي نظام مديريت كيفيت شركت كه در جلسه بازنگري مديريت، توسط نماينده مديريت و ساير مديران مطرح مي گردد را شامل مي شود.

ادامه مطلب

روش اجرایی ممیزی داخلی نظام کیفیت ایزو

1- هدف: نظم دهي به روند مميزي داخلي نظام كيفي به منظور:
•     برنامه ريزي و اجراي مستمر مميزي داخلي نظام كيفي
•    مشاركت در بهبود سيستم مديريت
•    حصول اطمينان از توانايي سيستم و تداوم آن

ادامه مطلب

دستورالعمل نحوه شناسایی، نگهداری ، دسترسی و امحاء سوابق کیفی ایزو

1. هدف: حصول اطمينان از  ايجاد، شناسايي ، نگهداري مناسب و دسترسي راحت به سوابق و تشريح روش امحاء آنها در نظام مديريت كيفيت
2. دامنه كاربرد: اين دستورالعمل كليه سوابق كيفي  بوجود آمده توسط واحدهاي شركت در جريان اجراي مستندات نظام مديريت كيفيت را شامل شده و مندرج در شاخص سوابق كيفي مي باشد
3. مسئوليتها :

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل مدارک ایزو

1- هدف: حصول اطمينان از تدوين، اصلاح، ثبت، تصويب، نشر و توزيع مستندات نظام مديريت كيفيت در جهت به روز بودن مدارك درون و برون ساماني و كارا بودن سيستم كيفي شركت
2- محدوده اعتبار: كليه مدارك و مستندات مربوط به سيستم مديريت كيفيت شركت كه در ماتريس مدارك ليست گرديده را شامل مي شود.
3- مسئوليتها: نماينده مديريت در نظام كيفي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد.

ادامه مطلب

نحوه تدوين گزارش امكان سنجي ساخت محصول ایزو

مشخص كردن نحوه تدوين گزارش امكان سنجي ساخت محصول /خدمت پيشنهادي به شركت به منظور بازنگري دقيق تر نيازمندي هاي مربوط به محصول /خدمت مورد نظر در چارچوب بازنگري قراردارد .
دامنه كاربرد
كليه محصولاتي كه قبلاً سابقه توليد در شركت را نداشته باشند. 
مسئوليت 
مسئوليت جمع بندي و تدوين گزارش امكان سنجي به عهده مدير بازرگاني با همكاري تيم امكان سنجي محصول شامل مديران مهندسي و تضمين كيفيت و مدير عامل مي باشد..
شرح دستورالعمل :
جهت امكان سنجي ساخت / ارائه يك محصول /خدمت بايد موارد ذيل به صورت مشروح توسط تيم امكان سنجي محصول مورد بررسي قرارگرفته و گزارشي ازآن تهيه گردد. توضيح اينكه براي تدوين اين گزارش ، مدير مهندسي و تضمين كيفيت بنابه زمينه تخصصي خود اطلاعات مورد نياز را جمع آوري نموده و مطابق روند ذيل آنها را درجلسه مطرح نموده و دراختيار مدير بازرگاني قرار مي دهند. يك نسخه از گزارش امكان سنجي در صورت درخواست مشتري در اختيار وي گذارده مي شود.

ادامه مطلب

روش اجرايي دارايي مشتري ایزو

تعيين و اعمال كليه كنترلهاي لازم بر روي اقلام تدارك شده توسط مشتري به نحوي اطمينان كافي از تصديق نگهداري موثر آن حاصل شود .
دامنه كاربرد :
كليه اقلام ( مواد اوليه ، قطعات ، ابزار آلات و تجهيزات و وسايل بسته بندي و مدارك فني) كه مطابق قرار داد از سوي مشتري تأمين شده باشد .
مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري مسئول انبارش،برنامه ريزي و تداركات مي باشد .
شرح روش :
- كليه محصولات تأمين شده توسط مشتري بجز مدارك فني توسط مسئول انبارش،برنامه ريزي و تداركات در ليست محصول تدارك شده توسط مشتري(F-16-02/00) ثبت ميشود. 
- مواد اوليه: 
- اقدامات مرتبط با جابجايي وانبارش وبازرسي و آزمون ، شناسايي و رديابي و توليد بر اساس روشهاي اجرايي مربوطه بر روي اقلام تدارك شده مشتري انجام مي شود .
- در صورت بروز هرگونه مغايرت در هريك از مراحل فوق ، مراتب ثبت شده و به نحوه مقتضي به اطلاع مشتري مي رسد و اقدامات لازم بعدي با هماهنگي مشتري صورت مي پذيرد .
- در اتيكت شناسايي كالا بر تأمين اين مواد اوليه از مشتري اشاره مي شود .

ادامه مطلب

شعارهای منتخب استاندارد ایزو

شعارهای منتخب استاندارد
•     استانداردها ، مطمئن ترین مسیر برای نیل به توسعه پایدار
•    استاندارد در خدمت جهانی امن
•    رعایت استاندارد ها ، ضامن سلامتی ، بهداشت و ایمنی جامعه

ادامه مطلب

برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها

1- هدف : هدف از تدوين اين روش برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها براي ايجاد ساختاري مناسب جهت اجراي پروژه‌ها در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه بابهره‌گيري بهينه از منابع ميباشد
2- محدوده : اين فرايند براي كليه پروژه‌هاي شركت مطابق دامنه تعريف شده سيستم كاربرد دارد .
3- مسئوليت : مسئوليت كلي نظارت بر اين فرايند بعهده مديريت برنامه‌ريزي و كنترل پروژه ميباشد . مسئوليت ساير بخشها بشرح زير ميباشد :
- مسئوليت تفكيك, دسته بندي و توالي فعاليت هاي تخصصي و نيز برآورد مقادير ريالي و زماني آنها با واحدهاي طراحي مهندسي / ساخت و تامين / اجرا مي باشد.
- مسئوليت ارسال اطلاعات كلي مربوط به قراردادها ( موضوع قرارداد, شماره قرارداد, برنامه زمانبندي منضم به قرارداد و ...) با دفتر فني پروژه ها مي باشد.

- مسئوليت ارسال جزئيات اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مندرج در قرارداد ( شامل مقاديرزماني , ريالي و پيشنيازها وغيره) بعهده واحدهاي طراحي مهندسي / ساخت و تامين / اجرا مي باشد.

- مسئوليت ارائه / تائيد اطلاعات پيشرفت هاي واقعي (تاييد شده) فيزيكي و ريالي (صورت وضعيت تاييد شده) با مديريت پروژه مي باشد.

ادامه مطلب

رویه ارسال مراسلات ایزو

1-   هدف :انجام امور ارسال مراسلات به بهترين نحو ممكن .
2-    دامنه كاربرد :
      تمام قسمتهايي كه داراي منشي مي باشند و دبيرخانه شركت بازرسي مهندسي ايران .

ادامه مطلب

نحوه امتیازدهی فرمها برای ایزو

فرم شماره TRF01008-0 :
1- در فرم فوق هر يك از موارد زيراز مجموع 100% امتيازدرصدهاي ذيل را به خود اختصاص ميدهند :
1- خلاقيت نسبت به كار                                    (20 )
2- شناخت كافي نسبت به ابزار مورد استفاده       (10 )

ادامه مطلب

نحوه شركت در مناقصات ایزو

2- محدوده : اين فرآيند براي همة مناقصاتي كه مطابق دامنه تعريف شده سيستم ، شركت در آنها وارد ميشود، كاربرد دارد .
3- مسئوليت : مسئوليت كلي نظارت بر اين فرآيند، بعهده مدیریت عامل ميباشد . مسئوليت ساير بخشها بشرح زير ميباشد :
- مسئوليت تسهيل ارتباطات در دريافت و تبادل اطلاعات ، با واحد هاي فني و بازرگاني مي باشد.
- مسئوليت تهيه برنامه زمانبندي شركت در مناقصه ، با واحد برنامه‌ريزي و كنترل پروژه مي باشد.
- مسئوليت تهيه جزئيات اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مندرج در اسناد مناقصه ، بعهده واحدهاي طراحي مهندسي / بازرگاني / ساخت و تامين / اجرا مي باشد.
- مسئوليت تهيه تضامين مالي مناقصه ، بعهده واحد مالي مي‌باشد .
- مسئوليت تعيين اعضاء شركت كننده در كنسرسيوم و تهيه موافقت نامه همكاري ، بعهده مديريت عامل و هيئت مديره ميباشد .
- مسئوليت تعيين لزوم و استفاده از خدمات مشاوره‌اي و نيز انتخاب مشاور در زمينه‌هاي مرتبط نظير مسائل حقوقي ، اطلاعات فني و ... ، بعهده معاونت فني و اجرائي مي‌باشد .

ادامه مطلب

رویه فرآیند تولید و ارائه خدمات ایزو

1.    هدف :
      تشريح و نمايش چگونگي ارائه خدمات بازرسي مهندسي و كنترل خدمات.

2.    دامنه كاربرد :
      شامل كليه بازرسيهايي است كه در شركت بازرسي مهندسي ايران I.E.I انجام مي گردد.

ادامه مطلب

انبارش - ایزو

1-هدف : تشريح روشهاي مناسب جابجائي ، انبارش ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل اقلام ورودي و تجهیزات مي باشد . 
2-دامنه كاربرد : كليه اقلام ورودي را در بر مي گيرد .
3-مسئوليت : مسئول انبار مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل را بعهده دارد.
4-تعاريف : كاربرد ندارد 
5-شرح :
رديف فعاليت مسئوليت مدارك ذيربط

انبارش : 
انبار اقلام بلاتكليف/ قرنطينه (مشروط ) : 
كليه اقلامي كه در انتظار بازرسي هستند و يا اينكه بازرسي شده اند و مورد تاييد واقع نشده اند و در انتظار تعيين تكليف هستند در اين مكان قرار مي گيرند كه اين مكان در محوطه شركت / انبارها قرار دارند كه براي شناسايي آن از رنگ زرد استفاده ميشود.

ادامه مطلب

رویه خدمات کامپیوتری ایزو

1-    هدف :
چگونگي ارائه خدمات، تعميرات و نگهداري، نصب و راه اندازي كليه رايانه هاي موجود در واحدهاي مختلف شركت بازرسي مهندسي ايران
2-    دامنه كاربرد :
كليه تجهيزات رايانه اي شركت را شامل مي گردد.
3-    تعاريف :
در اين رويه تعريف خاصي وجود ندارد.

ادامه مطلب

رویه تحقیق و توسعه ایزو

1-    هدف :
تشريح مراحل انجام مطالعات و تحقيقات مستمر به منظور ارتقاء دانش حرفه بازرسي و كيفيت عمليات بازرسي مهندسي ايران .
2-    دامنه كاربرد :
كليه تحقيقات لازم و مؤثر در ارتقاء سطح بازرسي شركت .
3-    تعاريف :
كميته R&D : متشكل از نماينده مديريت ‏، نماينده بازرسي و مهندسي ، مسئول تضمين  كيفيت و رئيس پژوهش و فن آوري .

ادامه مطلب

درخواست خرید از واحدهای درخواست کننده ایزو

مدیرفنی ومهندسی مسئولیت استخراج داده های خرید را به عهده دارد. این اطلاعات در فرم داده های خرید ثبت می گردد. F-10-01/00 مدیر فنی ومهندسی

فرم درخواست خرید از واحدهای درخواست کننده به واحد خرید ارجاع میگردد. F-10-02/00
مدیر واحدخرید اقلام درخواست شده را با انبار چک می کند. در صورت موجود بودن از انبار تامین می گردد.
در صورت موجود نبودن اقلام در خواستی ، اطلاعات منتج از ارزیابی تامین کنندگان بررسی شده وبهترین تأمین کننده تعیین میگردد . داده های خرید به مامور خرید داده شده با کسب اجازه از مدیر بازرگانی یا مدیر عامل وتامین اعتبار اقدام به خرید از تأمین کننده می نماید. F-07-01/00
اقلام خریداری شده بعد از ورود به شرکت توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار می گیرد.
در صورت تائید واحد کیفیت اقلام خریداری شده به انبار منتقل شده وسپس به واحد درخواست کننده تحویل می گردد.

ادامه مطلب

دستورالعمل گردش کار نمایندگان منتخب با شرکت بازرسی و مهندسی ایران ایزو

1-    هدف :
مشخص كردن گردش كار مابين نمايندگي هاي منتخب و شركت بازرسي مهندسي ايران
2-    دامنه كاربرد :
تمام واحدهاي مربوطه درگير در مسير گردش كار

ادامه مطلب

رویه بررسی شکایات مشتری و سنجش رضایت مشتری ایزو

3-    تعاريف :
- كميته رسيدگي به شكايات : متشكل از مديريت بازرگاني و توسعه، نماينده مديريت در تضمين كيفيت و معاونت بازرسي و مهندسي و كارشناس امور حقوقي شركت.
4-    مسئوليت :
4-1) مسئوليت دريافت شكايت بعهده كليه پرسنل مي باشد.

ادامه مطلب

تعيين چگونگي مراحل خريد

مدیرفنی ومهندسی مسئولیت استخراج داده های خرید را به عهده دارد. این اطلاعات در فرم داده های خرید ثبت می گردد. F-10-01/00 مدیر فنی ومهندسی
فرم درخواست خرید از واحدهای درخواست کننده به واحد خرید ارجاع میگردد. F-10-02/00 
مدیر واحدخرید اقلام درخواست شده را با انبار چک می کند. در صورت موجود بودن از انبار تامین می گردد. 
در صورت موجود نبودن اقلام در خواستی ، اطلاعات منتج از ارزیابی تامین کنندگان بررسی شده وبهترین تأمین کننده تعیین میگردد . داده های خرید به مامور خرید داده شده با کسب اجازه از مدیر بازرگانی یا مدیر عامل وتامین اعتبار اقدام به خرید از تأمین کننده می نماید. F-07-01/00 
اقلام خریداری شده بعد از ورود به شرکت توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازرسی قرار می گیرد. 
در صورت تائید واحد کیفیت اقلام خریداری شده به انبار منتقل شده وسپس به واحد درخواست کننده تحویل می گردد.

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو برای ایجاد یک نمایندگی

1.    هدف :
      داشتن نمايندگي هاي مختلف در شهرها و استانهاي مختلف كشوربراي انجام سريع كار بازرسي ها با كيفيت بهتر و ايجاد منابع درآمد جديد براي شركت بازرسي مهندسي ايران .
2.    دامنه كاربرد :
     دامنه كاربرد اين رويه شامل تمام نمايندگي هاي بالقوه و بالفعل I.E.I مي باشد.

ادامه مطلب

اطمينان از سلامت و صحت ابزار مورد استفاده در اندازه گيري و آزمون تطابق مواد ایزو

1- جهت هريك از تجهيزات فرم شناسنامه و سوابق كاليبراسيون و تجهيزات كنترلي(F-09-02/00)توسط مدير کنترل کیفیت شامل كليه اطلاعات و مشخصات مرتبط با ابزار و تجهيزات ثبت مي گردد.
2- مدير کنترل کیفیت جهت تجهيزات و ابزار كنترلي نيازمند كاليبراسيون فرم برنامه كاليبراسيون ساليانه (F-09-03/00) را تنظيم نموده و زمان انجام واقعي كاليبراسيون را نيز ثبت مي نمايد. در صورتيكه تجهيزات زودتر از موعد كاليبراسيون از حالت كاليبره خارج شود، سريعا" نسبت به كاليبراسيون آن اقدام مي شود.
3- كليه پرسنل سازمان موظف به رعايت موارد اشاره شده در شناسنامه ابزار به منظور عدم بهم خوردن تنظيم ، كاليبراسيون و دقت ابزار مي باشند و مدير کنترل کیفیت نظارت لازم را به عمل مي آورد.

ادامه مطلب

رویه فرآیند ارتباط با مشتری ایزو

1.    هدف :
      تشريح و نمايش عمليات فرآيندهاي مرتبط با مشتري از زمان بازاريابي تا انعقاد قرارداد.

2.    دامنه كاربرد :
      كليه فرآيندهاي مرتبط با مشتري در ارتباط با انجام كار بازرسي را شامل مي گردد.

ادامه مطلب

هدف ازاجراي اين روش تعیین نحوه ارزیابی عملکرد سیستم ایزو

1- هدف : هدف ازاجراي اين روش تعیین نحوه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت مستقر شده در سازمان از طریق اندازه گیری رضایت مشتریان به منظور تشخیص میزان برآورده نمودن الزامات مورد نظر آنان و همچنین تشریح روند انجام رسیدگی به شکایات احتمالی مشتریان می باشد.
2- دامنه كاربرد : کلیه مشتریان خارج از سازمان که دریافت کننده خدمات این شرکت میباشند .
3- مسئوليت : مسئوليت نظارت بر صحت عملکرد و اجرای این روش اجرایه ها به شرح ذیل می باشد :
1) مدیریت عامل مسئولیت نظارت بر اجراء به موقع و صحت عملکرد روش ها بر عهده دارد 
2) نماینده مدیریت مسئولیت ارزیابی و اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان را بر عهده دارد

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده های صادراتی ایزو

براي تشكيل پرونده صادراتي ، شركت بازرسي مهندسي ايران به مدارك زير نياز دارد.

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده هاي صادراتي

1)    درخواست كتبي صاحب كالا يا فروشنده (صادر كننده ) از شركت بازرسي جهت ارجاع كار بازرسي

ادامه مطلب

روش اجرايي ارزيابي تامين كنندگان ایزو

1- هدف: تعيين چگونگي شناسائی، جمع آوری مشخصات و انجام ارزيابي تأمين كنندگان در زمينه هاي مختلف همکاری با شرکت مي باشد.
2- دامنه كاربرد: كلية تأمين كنندگان كه در توليد محصولات و ارائه خدمات شركت نقش داشته و تأمين كالا يا خدمات را بر عهده دارند ، مشمول اين روش اجرايي مي باشد.
نبصره : در صورت که عملکرد هريک از تامین کنندگان داراي اثرات بالقوه و بالفعل و پيامدهاي زيست محيط يا خطرات ايمني و بهداشت شغلي باشد الزامات مربوطه توسط شرکت تهيه و بصورت الحاقيه قرارداد به تامین کنندگان ارائه ميگردد و بايد بصورت دوره اي عملکرد تامین کنندگان نسبت به اجراي قرار داد مورد ( مطابق دستورالعمل الزامات ايمني بهداشت و محيط زيست تامين كنندگان) بررسي قرار گيرد .

ادامه مطلب

روش اجرايي ارزيابي تامين كنندگان ایزو

1- هدف: تعيين چگونگي شناسائی، جمع آوری مشخصات و انجام ارزيابي تأمين كنندگان در زمينه هاي مختلف همکاری با شرکت مي باشد.
2- دامنه كاربرد: كلية تأمين كنندگان كه در توليد محصولات و ارائه خدمات شركت نقش داشته و تأمين كالا يا خدمات را بر عهده دارند ، مشمول اين روش اجرايي مي باشد.
نبصره : در صورت که عملکرد هريک از تامین کنندگان داراي اثرات بالقوه و بالفعل و پيامدهاي زيست محيط يا خطرات ايمني و بهداشت شغلي باشد الزامات مربوطه توسط شرکت تهيه و بصورت الحاقيه قرارداد به تامین کنندگان ارائه ميگردد و بايد بصورت دوره اي عملکرد تامین کنندگان نسبت به اجراي قرار داد مورد ( مطابق دستورالعمل الزامات ايمني بهداشت و محيط زيست تامين كنندگان) بررسي قرار گيرد .

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه V.O.C ایزو

مديريت محترم شركت  ……………

احتراماً ، باستحضار ميرساند مدارك مورد نياز جهت انجام بازرسي و صدور گواهينامه انطباق كالا با استاندارد ( V.O.C ) بشرح ذيل ميباشد :
1)    درخواست كتبي خريد كالا از اين شركت

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه V.O.C ایزو

مديريت محترم شركت  ……………

احتراماً ، باستحضار ميرساند مدارك مورد نياز جهت انجام بازرسي و صدور گواهينامه انطباق كالا با استاندارد ( V.O.C ) بشرح ذيل ميباشد :
1)    درخواست كتبي خريد كالا از اين شركت

ادامه مطلب

تعيين نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي

هدف : تعيين نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي ، چگونگي فراهم‌آوري امكانات ، تعيين صلاحيت‌ها ، افزايش سطح آگاهي پرسنل جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت آنان و سنجش اثربخشي آموزشهاي برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد.
1- دامنه كاربرد : كليه افراد و پرسنل شاغل در سازمان شامل اين روش مي‌باشند.
2- مسئوليت : مسئوليت اجراء و نظارت بر صحت عملكرد روش بر عهده مسئول آموزش تحت نظارت نماینده مدیریت شرکت مي‌باشد . 
مسئوليت تأييد شرح وظايف و شرايط احراز مشاغل در سازمان برعهده مديريت عامل بوده كه هر دو سال يكبار با توجه به سطح تكنولوژي ، الزامات مرتبط با محصول ،الزامات بازرسي و ديگر موارد موثر بازنگري و بروزرسانی مي‌گردد.

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای بازرسی کالاهای اعتباری اسنادی ایزو

مديريت محترم شركت  ……………

با سلام  ، احتراماً عطف به نامه شماره                                                مورخ
بانك                        شعبه                        در رابطه با بازرسي كالاي موضوع اعتبار اسنادي شماره                                    باستحضار ميرساند براي بازرسي كالا مدارك زير كه با علامت (×) مشخص شده مورد نياز ميباشد :

ادامه مطلب

هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مميزي ایزو

1- هدف :هدف از تدوين اين رويه ،هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مميزي داخلي سيستم شركت به منظور اطمينان از اجراي صحيح و كامل الزامات سيستم مديريت يکپارچه و كشف نقاط ضعف ورفع معايب موجود مي باشد.
2- دامنه كاربرد :كليه فعاليتهاي شرکت را شامل مي شود.
3- مسئوليت : مسئوليت اصلي اجراي اين رويه برعهده نماينده مديريت کيفيت و نماينده مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست مي باشد و بقيه مسووليتها در رويه توضيح داده شده است.
4- تعاريف : كاربرد ندارد.

ادامه مطلب

دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان ایزو

1-    هدف :
چگونگي روند ارزيابي تامين كنندگان شركت به منظور تامين مناسب كالا وخدمات.
2-    دامنه كاربرد :
شامل كليه تامين كنندگان شركت مي گردد.

ادامه مطلب

چگونگي مراحل تجزيه و تحليل و ريشه يابي ایزو

1- هدف : تشريح چگونگي مراحل تجزيه و تحليل و ريشه يابي عدم انطباقهاي بالقوه و بالفعل به منظور شناسايي و حذف علل ريشه آنها مي باشد .
2- دامنه كاربرد : تمامي فعاليتهاي شركت را شامل مي شود .
3- مسووليت : مسووليت اجراي اين رويه به عهده مدير كنترل كيفيت مي باشد و نماينده مديريت مسئول حسن اجرا بر آن را دارد .

ادامه مطلب

تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی

1- هدف : تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق جهت حصول اطمینان از عدم استفاده در مراحل بعد و یا انجام ناخواسته خدمات نامنطبق برای مشتری .
2- دامنه كاربرد : کلیه اقلام نامنطبق و خدمات در مراحل اولیه، حین فرآیند و نهائی حیطه عملکرد این روش اجرائی می باشد.
3- مسئوليت : مسئولیت اجرا و نظارت بر صحت عملكرد اين روش و همچنین بازنگری و به روز رسانی ( در صورت نیاز) بر عهده واحد كنترل كيفي می باشد و همچنين مسئولیت شناسائی ، گزارش و پیگیری محصولات نامنطبق در تولید محصولات بر عهده مسئول کنترل کیفیت می باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی خریدایزو

1-    هدف :
شرح عمليات خريد و تأمين كالا و خدمات مورد نياز جهت ارائه خدمات در شركت بازرسي مهندسي ايران

2-    دامنه كاربرد :
كليه خريدهاي شركت – تجهيزات و ملزومات اداري –خريد خدمت

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل مدارک ایزو

* مسئوليت تحت كنترل داشتن مدارك با مسئول كنترل مدارك مي باشد .
*مسئوليت تاييد مدارك سيستمي با نماينده مديريت است.
*مسئوليت تصويب مدارك سيستمي با مديرعامل يا نماينده وي (حكم مدون – داراي صلاحيت )
*مسئوليت بايگاني و نگهداري سوابق مطابق جدول نگهداري سوابق مي باشد .
8-مفاهيم و اصطلاحات – Terms& Definition:
*كنترل مدارك : به كليه عمليات لازم جهت تهيه ، بازنگري ، تاييد ، تصويب ، صدور، توزيع و جمع آوري نسخ منسوخ اطلاق مي گردد .
*كنترل سوابق : به كليه عمليات لازم جهت شناسايي ، نگهداري ، حفظ ، بازيابي ، زمان نگهداري ، تعيين تكليف كليه سوابق اطلاق مي گردد .

ادامه مطلب

دستورالعمل انتخاب و درجه بندی بازرسان ایزو

1-    هدف :
هدف از تهيه دستورالعمل ، تدوين فعاليتها و اقدامات لازم در ارتباط با نحوه انتخاب ، درجه بندي و تعيين صلاحيت بازرسان تمام وقت و پاره وقت مورد نياز شركت و چگونگي استفاده از همكاري آنان در شركت بازرسي مهندسي ايران مي باشد .

ادامه مطلب

دستورالعمل کدینگ اسناد و مدارک

هدف:کدگزاری اسنادومدارک درون سازمانی ومدارک دریافتی وارسالی سازمان
دامنه:کلیه اسنادومدارک درون سازمانی ومدارک دریافتی وارسالی سازمان
مسئولیت: بامسئول کنترل مدارک تحت نظارت نماینده مدیریت

ادامه مطلب

روش اجرايي نگهداري و تعميرات ایزو

1- مسئول نگهداري و تعميرات فهرست كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي را در فرم فهرست ماشين آلات (F-014/01) ثبت نموده و براي هريك از ماشين آلات فرم شناسنامه ماشين آلات (F-014/02) تكميل مي نمايد. 
2- پرسنل واحد توليد موظف به انجام سرويسهاي نگهداري روزانه و هفتگي دستگاه ها مطابق دستورالعمل هاي راه اندازي و استفاده از دستگاه (F-014/03) مي باشند و در فرم سوابق سرويسهاي روزانه و هفتگي(F-014/04)پس از انجام علامت مي زند. اين فرم دركنار دستگاه قرار داده شده و سرپرست توليد به صورت هفتگي پس از سركشي هاي دوره اي محل تائيد را تكميل مي نمايد و مسئول نگهداري و تعميرات نظارت لازم را به عمل مي آورد.
3- براي انجام صحيح سرويس هاي پيشگيرانه (PM) برنامه زمان بندي سالانه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه دستگاه (F-014/05)براساس سوابق عملكرد و تعميرات دستگاهها، راهنمايي هاي سازنده آن، دستورالعملهاي نگهداري و تعميرات ماشين آلات(F-014/06)توسط مسئول نگهداري و تعميرات و با همكاري سرپرست توليد تهيه مي شود و براساس آن نگهداري و تعميرات انجام مي شود.

ادامه مطلب

اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود ایزو

مسئوليت اين بخش از نظامنامه بر عهده مدير عامل مي باشد كه مسئوليت اجراي اين ، از فرآيند هاي مربوط به اين بخش در روش هاي اجرايي آن مشخص شده است .
8- پايش و اندازه گيري :
8-1-كليات :
- شركت فولاد صنعت زنجان به منظور انطباق با نيازمندي هاي تعيين شده و براي دستيابي به بهبود مستمر فعاليتهاي مورد نياز را شناسايي نموده و اجرا مي نمايد . 
- فنون آماري مورد نياز مطابق با مراحل تكوين محصول يا توليد انبوه مورد استفاده قرار مي گيرد .
- تجزيه و تحليل روند داده ها بصورتي مي باشد كه موارد اختلاف و مغايرت ها را مشخص مي نمايد .
- كليه داده ها پس از تجزيه و تحليل ، ارزشيابي شده و به اطلاعات تبديل مي گردند .
- از اطلاعات بدست آمده براي فعاليت هاي بهبود مستمر استفاده مي شود . 
- فنون آماري مورد نياز بر اساس روش اجرايي فنون آماري(P-024) شناسايي و مورد استفاده قرار مي گيرد.

ادامه مطلب

نظامنامه كيفيت برای ایزو

7- طرح ريزي تحقق محصول:
7-1- طرح ريزي تحقق محصول:
جهت طرح ريزي تحقق محصول جديد از روش اجرايي تكوين محصول (P-012) استفاده مي شود. اين روش با مسئوليت مدير فني و مهندسي و رويكرد چند تخصصي تيم تكوين محصول تحقق مي يابد. در طرح ريزي تحقق محصول به نيازمنديها و الزامات مشتري و مراجع فني ارائه شده توسط مشتري توجه لازم بعمل مي آيد. در جريان طرح ريزي كيفيت ، معيارهاي پذيرش تعيين شده و به تأييد مشتري مي رسد.
- در رابطه با تكوين محصول، كليه الزامات مورد نياز مشتري علاوه بر فعاليتها و نتايج تعيين شده در روش هاي اجرايي بايد پيگيري و اجراء گردد.
- در اين روش نيازمنديهاي مشتري و مشخصه هاي فني مورد نياز، شناسايي شده و در قالب نقشه ها و طرح هاي كنترلي مشخص ميگردند.

ادامه مطلب

مديريت منابع ایزو

هدف: 
حصول اطمينان از تعيين و فرآهم آوردن منابع مورد نياز.
محدوده اعتبار:
شركت فولاد صنعت زنجان
مسئوليت ها:
مسئوليت اين بخش از نظامنامه، تعيين، شناسايي و فرآهم آوردن منابع مورد نياز برعهده مدير عامل مي باشد.
6- مديريت منابع
6-1- تامين منابع:
اين سازمان بمنظور برقرار داشتن نظام مديريت كيفيت و ارتقاء مداوم اثر بخشي آن و ارتقاي رضايت مشتريان از طريق بر آورده كردن نيازمندي هاي مشتريان نسبت به شناسايي و تعيين و فراهم ساختن منابع مورد نياز سازمان از جمله منابع انساني، زير ساختها و محيط كار اقدام نموده است. 

ادامه مطلب

نظامنامه كيفيت ایزو

- مديريت شركت فولاد صنعت زنجان بمنظور ايجاد باور در كل سازمان نسبت به اهميت برآوردن نيازمنديهاي مشتري با در دسترس نگهداشتن منابع مورد نياز و نيز تدوين خط مشي كيفيت و اهداف كيفي سازمان اقدامات لازم را بمنظور توسعه و تحقق نظام مديريت كيفيت را انجام داده و بهبود مداوم اثر بخشي آن را بوسيله فرآيند هاي شناسايي شده در شركت و اندازه گيري و هدايت بازنگري هاي مديريت مشخص نموده است.
5-2- مشتري مداري:
- مديريت شركت فولاد صنعت زنجان بوسيله ايجاد و تدوين روش اجرايي بازنگري قرارداد (P-016) وامكان سنجي (P-015) از برآورده شدن نيازمنديها والزامات مشتري اطمينان حاصل مي نمايد. 

ادامه مطلب

تشریح کلیه مسئولیت ها


هدف: 
تشريح كليه مسئوليت ها و اختيارات مدير عامل شركت ***
محدوده اعتبار:
مدير عامل شركت ***
مسئوليت مديريت:
5-1- تعهد مديريت:
- مديريت شركت *** بمنظور ايجاد باور در كل سازمان نسبت به اهميت برآوردن نيازمنديهاي مشتري با در دسترس نگهداشتن منابع مورد نياز و نيز تدوين خط مشي كيفيت و اهداف كيفي سازمان اقدامات لازم را بمنظور توسعه و تحقق نظام مديريت كيفيت را انجام داده و بهبود مداوم اثر بخشي آن را بوسيله فرآيند هاي شناسايي شده در شركت و اندازه گيري و هدايت بازنگري هاي مديريت مشخص نموده است.
5-2- مشتري مداري:
- مديريت شركت فولاد صنعت زنجان بوسيله ايجاد و تدوين روش اجرايي بازنگري قرارداد (P-016) وامكان سنجي (P-015) از برآورده شدن نيازمنديها والزامات مشتري اطمينان حاصل مي نمايد. 

ادامه مطلب

اطمينان از انطباق فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت ایزو

نماينده مديريت با توجه به كليه فعاليتهاي اشاره شده در نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين المللي ISO9001-2000 و سايرالزامات اضافي مشتريان و سازمان و با توجه به وضعيت و اهميت فعاليتها و همچنين بررسي نتايج مميزهاي داخلي و خارجي دوره هاي گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در مميزي ها و ..... برنامة زمان بندي سالانه مميزي را تعيين ودر فرم برنامه سالانه مميزي داخلي (F-029/01)ثبت مي نمايد .
تبصره 1 : برنامه مميزي داخلي ساليانه با توجه به ميزان رضايت مشتريان ، نتايج بازنگري مديريت ، تعداد عدم انطباقات داخلي و خارجي ، شكايات مشتريان ، و. . . . در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيردو بايد حداقل دو بار در سال انجام گيرد .
نماينده مديريت تيم مميزي را با توجه به استقلال مميزان از واحد مورد مميزي ( مميزي شونده ) مشخص نموده و براي هريك از فعاليتهاي مورد مميزي ، مميزين يا مميز مورد نظر را در فرم برنامه سالانه مميزي مشخص مي نمايد .

ادامه مطلب

نماينده مديريت ایزو

نماينده مديريت با توجه به كليه فعاليتهاي اشاره شده در نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين المللي ISO9001-2000 و سايرالزامات اضافي مشتريان و سازمان و با توجه به وضعيت و اهميت فعاليتها و همچنين بررسي نتايج مميزهاي داخلي و خارجي دوره هاي گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در مميزي ها و ..... برنامة زمان بندي سالانه مميزي را تعيين ودر فرم برنامه سالانه مميزي داخلي (F-029/01)ثبت مي نمايد .
تبصره 1 : برنامه مميزي داخلي ساليانه با توجه به ميزان رضايت مشتريان ، نتايج بازنگري مديريت ، تعداد عدم انطباقات داخلي و خارجي ، شكايات مشتريان ، و. . . . در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيردو بايد حداقل دو بار در سال انجام گيرد .
نماينده مديريت تيم مميزي را با توجه به استقلال مميزان از واحد مورد مميزي ( مميزي شونده ) مشخص نموده و براي هريك از فعاليتهاي مورد مميزي ، مميزين يا مميز مورد نظر را در فرم برنامه سالانه مميزي مشخص مي نمايد .

ادامه مطلب

كنترل سوابق مورد نياز ایزو

هدف :
كنترل سوابق مورد نياز حاصل از فعاليتهاي نظام كيفيت به منظور بهره برداري مناسب شامل اثبات انطباق و اجراي موثر سيستم، محصول، فرآيند. 
دامنه كاربرد :
كليه سوابق ناشي از اجراي سيستم كيفيت اشاره شده از روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و سوابق مرتبط با مشتريان و تأمين كنندگان .
مسئوليت :
كليه واحدها مسئوليت ايجاد ، نگهداري و نيز بهره برداري از سوابق را مطابق روشها ي اجرايي مرتبط به عهده دارند ونماينده مديريت بر اجرا و اثر بخشي موارد نظارت مي نمايد .
شرح روش :
1- سوابق كيفيت توسط مسئولين مرتبط در روشهاي اجرايي سيستم كيفيت به صورت خوانا و كامل ايجاد شود .

ادامه مطلب

كنترل سوابق ایزو

هدف :
كنترل سوابق مورد نياز حاصل از فعاليتهاي نظام كيفيت به منظور بهره برداري مناسب شامل اثبات انطباق و اجراي موثر سيستم، محصول، فرآيند. 
دامنه كاربرد :
كليه سوابق ناشي از اجراي سيستم كيفيت اشاره شده از روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و سوابق مرتبط با مشتريان و تأمين كنندگان .
مسئوليت :
كليه واحدها مسئوليت ايجاد ، نگهداري و نيز بهره برداري از سوابق را مطابق روشها ي اجرايي مرتبط به عهده دارند ونماينده مديريت بر اجرا و اثر بخشي موارد نظارت مي نمايد .

ادامه مطلب

نظامنامه ایزو

مقدمه :

             شرکت *** با هدف تولید لوله
             اسپیرال در صنعت آب و گاز و نفت و پتروشیـمی در سال 1384 راه اندازی و شـروع
             به تولید لوله های فـولادی اسپیرال نمود این شرکت در خط تولید خود دارای سیسـتـم
             التراسـونیک  On Line- هیدروتسـت و X-RAY  می باشـد که با داشتن امکانات

ادامه مطلب

روش اجرائي كنترل توليد ایزو

1-1 - مدير كارخانه با همكاري سرپرست توليد اقدامات لازم جهت تأمين فضاي مورد نياز براي توليد محصولات جديد به تناسب نوع محصول، تيراژ توليد و سازگاري با ساير محصولات را با همكاري واحد مهندسي و تضمين كيفيت به عمل مي آورد. 
1-2 - مدير كارخانه بر تأمين بموقع تجهيزات توليد توسط تأمين كنندگان متناسب با روش اجرايي تكوين محصول (P-012) با همکاری واحد هاي مهندسی و تضمين كيفيتث و بازرگانی نظارت مي نمايد.اين تجهيزات شامل دستگاهها و ماشين آلات توليد، تجهيزات كنترل توسط توليد، تجهيزات جابجائي و انبارش در جريان توليد مي شود.
1-3 - مدير كارخانه با همكاري مدير مهندسي و تضمين كيفيت طرح جانمايي كارخانه و استقرار مناسب ماشين آلات و تجهيزات توليد را در راستاي استفاده بهينه از تجهيزات، فضا و منابع را در دوره هاي زماني يكساله بررسي نموده و برنامه ريزي لازم جهت مطالعه و بهبود آنها را به عمل مي آورد.
1-4 - مدير كارخانه مسئوليت ايجاد و بهبود شرايط محيطي مورد نياز براي توليد محصولات را بر عهده دارد و بر نگهداري شرايط محيطي مناسب توسط اپراتورهای واحد توليد و بر اساس دستورالعمل 5S (W-020)نظارت مي نمايد.

ادامه مطلب

تائيد و تصويب مدارك ایزو

مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري ساير مديران مسئوليت اجراي اين روش را بر عهده دارد.
4- شرح روش 
الف- تهيه ، تائيد وتصويب مدارك : 
- نظامنامه ، خط مشي كيفيت و نمودار سازماني : اين مدارك توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت تهيه شده ودر جلسه اي با حضور كليه مديران مورد بررسي قرار مي گيرد سپس توسط نماينده مديريت تائيد شده و درنهايت به تصويب مديرعامل مي رسد. 
- روشها و دستورالعمل هاي سيستمي : اين مدارك توسط مدير بخش مرتبط تهيه شده و توسط مديرمهندسي و تضمين كيفيت مورد بررسي و تائيد قرار مي گيرد و در نهايت درجلسه مديران تشريح شده وبه تصويب مدير عامل مي رسد.

ادامه مطلب

روش اجرایی آموزش ایزو

1 - هدف:   تشريح فرآيند آموزش شامل تعيين شايستگي ها و آموزش هاي موردنياز، برنامه ريزي آموزشي، اجراي
                      و ارزيابي آموزش ها.

   2- دامنه كاربرد: كليه كاركناني كه كار آنها بر روي كيفيت در سازمان مؤثر ميباشد.

ادامه مطلب

روش اجرايي فنون آماري ایزو

هدف : مشخص نمودن نحوه تعيين نياز به فنون آماري مختلف وبكار گيري آنها در فعاليتهاي مختلف سيستم كيفيت .
دامنه كاربرد : فنون آماري مورد نياز جهت اثبات وكنترل اثر بخشي سيستم كيفيت .
مسئوليت : مسئوليت تعيين نياز به فنون آماري جديد وبازنگري فنون آماري مورد استفاده به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت مي باشد . مسئوليت بكار گيري فنون آماري مرتبط ، مطابق روش هاي اجرايي مربوطه به عهده واحد هاي مختلف ذكر شده در آن روش ها مي باشد .

ادامه مطلب

روش اجرايي فروش ایزو

1-1 –فروش محصولات و ارائه خدمات در شركت فولاد صنعت زنجان به دو گونه می باشد:
1-2- سفارشات موردي و درخواست خريد: در این خصوص هر نوع سفارش محصول پس از دريافت اطلاعات لازم از مشتری موارد در فرم سفارش مشتري ( F-005/02)ثبت شده و به اطلاع مدیر كارخانه رسانده مي شود و پس از دريافت تائيديه از مدير كارخانه در فرم سفارش ساخت( F-009/02) وارد شده و به واحد توليد ارجاع و پس از اتمام كار به مشتری تحویل داده می شود 
1-3- سفارشات عمده و قراردادها :جهت اين مشتریان که عمدتاٌ شرکت های بزرگ و متوسط می باشند و سفارشات خود را بصورت قراردادهاي مختلف محصول به شركت فولاد صنعت زنجان ارائه می دهند مسئول بازرگاني و تداركات پس از ثبت در برنامه سالیانه تولید(F-009/01)نسبت به صدورسفارش ساخت و رديابي (F-009/02) و ارسال به واحد تولید اقدام مي نمايد. 
1-4 - سرپرست تولید و برنامه ريزي با توجه به سفارش ساخت دريافتي اقدامات لازم را در خصوص توليد و تحويل سفارش فوق را انجام مي دهد. 
1-5 – پس از تحويل سفارش ساخت و رديابي به انبار موارد به اطلاع مسئول بازرگاني و تداركات رسانده شده و مسئول بازرگاني و تداركات اقدامات مقتضي در خصوص محل تحويل كالا به مشتري را انجام مي دهد.

ادامه مطلب

ميزان رضايت مشتريان دائمي خارج ار سازمان ایزو

الف – بررسي ميزان رضايت مشتريان دائمي خارج ار سازمان 
1- مسئول بازرگاني و تداركات در دوره هاي زماني شش ماهه اقدام به ارسال فرم نظر خواهي از مشتريان (F-013/01) مي نمايد. پس از جمع آوري وبرگشت فرم نظر خواهي از مشتريان، مسئول بازرگاني و تداركات ضمن بررسي فرم هاي نظر خواهي در صورت وجود موارد حاد ( آيتم هاي ضعيف يا خيلي ضعيف ) در هر موضوع و نظرات خاص مشتري در صورت نياز نسبت به اخذ اطلاعات دقيق تر از مشتري اقدام مي نمايد . 
2- در صورت وجود موارد حاد در نظرات مشتري پس از اخذ اطلاعات بصورت شفاف تر، در جلسه اي با حضور مدير عامل و سايرمديران نظرات مشتري مورد بررسي قرار گرفته ودر صورتي كه نياز به اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه نباشد طبق جلسه يا بوسيله مكاتبه توضيحات كافي به مشتري ارائه مي شود و در صورتيكه احتياج به اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه باشد طبق روش اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه اقدامات لازم انجام شده وبه مشتري اطلاع داده مي شود .

واژه های مرتبط : ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

ادامه مطلب

كد گذاري قطعات و مدارك فني ایزو

چگونگي كد گذاري قطعات و مدارك فني و سيستمي به منظور سهولت در شناسايي قطعات و مدارك فني، ابزار هاي كنترلي
و مواد اوليه 
2- دامنه كاربرد
كليه مدارك سيستمي و فني شامل روش ها، دستورالعمل ها، نقشه ها، نمودار هايOPC و ساير مدارك فني مرتبط با محصول و قطعات ، نيم مجموعه ها و مجموعه ها و ابزار آلات توليدي و كنترلي و مواد اوليه.

ادامه مطلب

روش اجرايي خريد ایزو

- هدف :
حصول اطمينان از تأمين كليه مواد اوليه / خدمات مورد نياز موثر بر كيفيت (توسط تأمين كنندگان ) با توجه به نيازمنديهاي مشخص شده ونظارت بر تحويل به موقع وكنترل آن.
2- دامنه كاربرد : كليه خدمات و اقلام موثر بر كيفيت .
3- مسئوليت : مسئول بازرگاني و تداركات با نظارت مدير كارخانه و همكاري انباردار مسئوليت اجراي صحيح اين روش را بر عهده دارد . 

ادامه مطلب

روش اجرایی خدمات فنی ایزو

1- هدف :   نگهداري پيشگيرانه و يا انجام تعميرات اتفاقي تجـهيزات و بـناها ( زيـرسـاخت ها ) به منظور
                           اطميـنان از صحت و دقـت عمـلكرد آنها مـطابق كاربرد مـوردنظر از جمـله پايـش و انـدازه گيري
                           محصول و كاهش توقفات توليد

ادامه مطلب

حفاظت ، كنترل ، ايجاد و حذف فايل ها و داده هاي الكترونيكي ایزو

هدف : ارائه نحوه حفاظت ، كنترل ، ايجاد و حذف فايل ها و داده هاي الكترونيكي
دامنه : كليه داده ها و اطلاعات الكترونيكي كه در كيفيت محصول تاثير دارند .
مسئوليت ها : مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري ساير مديران و مسئولين مرتبط با اين نوع داده ها مي باشد .
تعاريف : داده هاي الكترونيكي هر گونه فايل ها واطلاعاتي كه در رايانه هاي موجود در سازمان ايجاد يا از طريق ارتباطات الكترونيكي دريافت 
مي شود .

ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين وضعيت بازرسي و آزمون ایزو

1- هدف : 
تعيين وضعيت بازرسي و آزمون اقلام موجود در سازمان به منظور جلوگيري از استفاده ناخواسته از اقلام نامنطبق .
2- دامنه :
كليه مواد اوليه و محصولات نهايي موجود در فضاي توليد و انبارها .
3- مسئوليت 
: مسئوليت اجراي اين روش بر عهده مديرمهندسي و تضمين كيفيت مي باشد .

ادامه مطلب

شناسايي و حل مسائل ایزو

ايجاد انگيزه دركليه پرسنل جهت شركت در شناسايي و حل مسائل و بهبود فعاليتها .
دامنه كاربرد :
كليه پرسنل شركت و با جهت دهي پيشنهادات موثر بر كيفيت و افزايش راندمان فعاليتها. 
مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت مي باشد و كميته تخصصي پيشنهادات متشكل از مديران مهندسي و تضمين كيفيت، و كارخانه مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی انبارش ایزو

1- هدف :    تشريح فرآيند انبارش محصول شامل شناسايي، جابجايي، چيدمان وحفاظت آن در انبارها.
 2-  دامنه كاربرد :   محصول ورودي به انبارهاي مواد اوليه، بسته بندي، فني/مصرفي و محصول شركت.

ادامه مطلب

روش اجرايي برنامه ریزی ایزو

انجام بهینه فعالیتها ی تولید به منظور تحویل بوقع محصول و خدمات به مشتری
دامنه كاربرد
كنترل محصولات توليدي مطابق دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت.
مسئوليت
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مسئول بازرگاني و تداركات با همكاري سرپرست تولید وبرنامه ریزی مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو2

1-هدف:   تشريح عمليات بازاريابي، فروش و توزيع محصول، نحوه تبادل اطلاعات با مشتري و اخذ بازخور از مشتري
                     از جمله شكايات مشتري و چگونگي اندازه گيري رضايت مشتريان.

 2- دامنه كاربرد:  حوزه مديريت فروش شركت.

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو ارتباط با مشتری

1 -هدف:   تشريح عمليات بازاريابي، فروش و توزيع محصول، نحوه تبادل اطلاعات با مشتري و اخذ بازخور از مشتري
                     از جمله شكايات مشتري و چگونگي اندازه گيري رضايت مشتريان.

ادامه مطلب

روش اجرايي بازنگري مديريت ایزو

نظارت، بازنگري و برنامه ريزي در جهت تناسب، صحت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت.

2ـ حوزه دامنه كاربرد :
مديران و مسئولين بخش هاي مختلف شركت

3ـ مسئوليت ها : 
مدير عامل مسئوليت اجراي اين روش اجرايي را بر عهده دارد. نماينده مديريت مسئوليت هماهنگي تشكيل و تهيه گزارشات را بر عهده خواهد داشت.

ادامه مطلب

دستورالعمل آزمون آزمایش هیدرواستاتیک ایزو

 1-  هدف:   تست لوله های تولیدی توسط آب
 2-  دامنه کاربرد:   لوله های تولیدی پخ زده شده
 3- مسئولیت :  مسئولیت انجام این تست بر عهده پرسنل کنترل کیفیت می باشد و نظارت و تأیید آنها بر عهده
                                  کنترل کیفیت می باشد .

ادامه مطلب

خـط مشــــي كيفـيــت ایزو

شركت***عنوان يكي از معتبرترين شركتهاي بازرسي مهندسي در ايران بمنظور حمايت  از توليد كننده و مصرف كننده با ارائه بموقع خدمات بازرسي، كنترل كيفيت فرايند، محصولات توليد شده و خريداري شده را عهده دار بوده و تضمين مناسبي براي اين محصولات مي باشــد.
 در اين راستا مطابق با استاندارد  ISO 9001:2000  پايبندي شركت را نسبت به اهداف ذيل اعلام مي دارد.

ادامه مطلب

دستورالعمل آزمون آزمایش UT Online ایزو

1-   هدف :   آزمایش 100% جوش تمامی لوله ها با امواج ماوراء صوت
2-  دامنه کاربرد:   لوله های تولیدی پس از انجام جوش درز اسپیرال
3- مسئولیت :     مسئولیت انجام این تست بر عهـده پرسنـل دوره دیـده کنـترل کیفیت می باشد و نظارت و تأیید آنها بر
                                    عهده مدیر کنترل کیفیت می باشد

ادامه مطلب

رويه بازنگري مديريت ایزو

فهرست مطالب

1)    هدف

2)    دامنه كاربرد

3)    تعاريف

4)    مسئوليت

5)    اقدامات
     5-1) اطلاعات ورودي
     5-2) تحليل و ارزيابي اطلاعات
     5-3) ضوابط و چارچوب برگزاري جلسات بازنگري مديريت
    5-3-1) تشكيل جلسات و تناوب برگزاري آن
    5-3-2) تركيب اعضاء در جلسات بازنگري مديريت
    5-3-3) تصميم گيري و صورتجلسه مصوبات
     5-4) پيگيري تصميمات متخذه

6)    شاخص هاي پايش و اندازه گيري

7)    مستندات
1)    هدف
چگونگي روند تجزيه، تحليل و ارزيابي نظام ، بمنظور تصميم گيري جهت بهبود مستمر كيفيت نظام كيفي شركت    مي باشد.

2)    دامنه كاربرد :
      كليه فعاليتهاي مرتبط با نظام كيفي شركت را شامل مي گردد.

3)    تعاريف :
      در اين رويه تعريف خاصي وجود ندارد.

ادامه مطلب

نياز سنجي ، برنامه ريزي واجراي آموزش ایزو

- جهت هريك ازپرسنل شركت مطابق ليست پرسنل(F- 004/01) فرم سوابق آموزشي (F- 004/02 ) توسط مسئول مالي ، اداري و آموزشي تنظيم مي شود.
- نيازسنجي آموزش توسط مديران واحدها ، مطابق فرم برآورد نيازهاي آموزشي(F- 004/03 )دردوره يك ساله و بر اساس فرم استانداردهاي شغلي (F- 004/04 ) انجام مي شود. 
تبصره 1: فرم استانداردهاي شغلي جهت كليه مشاغل توسط مسئول مالي ، اداري و آموزشي با همكاري مديران سازمان تهيه و توسط مدير عامل تصويب مي شود. در مورد افراد جديد الورود با توجه به نيازهاي استاندارد شغلي برنامه آموزش هاي مورد نياز نيز در برنامه آموزشي در نظر گرفته مي شود.
- مسئول مالي ، اداري و آموزشي براساس نيازسنجي انجام شده و بنابر امكانات آموزشي درداخل وخارج ازشركت و نيز اولويت ارائه آموزشها نسبت به برنامه ريزي آموزشي جهت دوره شش ماه طبق فرم برنامه آموزشي (F- 004/05 ) اقدام مي نمايد .

ادامه مطلب

نظامنامه های ایزو

فهــرست

(0-1 )كليات
(0-2 )دامنه كاربرد نظام نامه تضمين كيفيت
(0-3 ) تاريخچه شركت
(0-4 ) توزيع نظامنامه

(0-1 ) كليات
نظامنامه تضمين كيفيت شركت *** به عنوان اصلي ترين مدرك كيفي در برگيرنده حداقل ضوابط لازم در اجراي نظام مديريت كيفيت است. اين نظامنامه با توجه به زمينه فعاليت شركت براساس خواسته ها و الزامات استاندارد ISO 9001: 2000  تنظيم گرديده است.

ادامه مطلب

مسئول اموراداري و مالي و آموزشي ایزو

شرح وظايف مرتبط با اداري و مالي: 
1-تايپ وثبت مكاتبات وارده وصادره وبايگاني آنها
2-تهيه ترازنامه شركت
3- محاسبه قيمت تمام شده
4-تجزيه وتحليل هاي مالي
5-ارسال گزارشات مالي به مدير عامل
6-انجام انبار گرداني دوره اي شركت

ادامه مطلب

نماينده مديريت ایزو

نماينده مديريت:
- همكاري با مسئول آموزش در اجراي نياز سنجي.
- تأييد برنامه آموزشي پرسنل.
- تأييد نظامنامه، خط مشي كيفي و نمودار سازماني.
- نظارت بر نگهداري و بهره برداري از سوابق كيفيت توسط واحدها.
- دريافت و جمعبندي گزارشات عملكردي واحدها و ارائه به جلسات مديران.
- نظارت بر آن دسته از گزارشاتي كه در جلسات مديران بررسي و پيگيري نمي شوند.
- برگزاري جلسات تيم بهبود مستمر.

ادامه مطلب

مهندسي ایزو

شرح وظايف:
1- تدوين كليه روش هاي ساخت توليد
2-تهيه وتدوين فرآيند هاي كنترل ورودي نيمه ساخته، محصول نهايي، نمونه اوليه وتستهاي عملكرد دوام با همكاري واحد تضمين وكنترل كيفيت
3- تهيه وتدوين فرآيندهاي كنترل حين ساخت ومحصول نهايي 
4- تهيه وتدوين دستورالعمل كنترل توليد 
5-تهيه وتدوين دستورالعمل هاي كنترل كيفيت 

ادامه مطلب

نظامنامه اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود ایزو

فهـــرست :

 (5-1) كليات
(5-2)پايش و اندازه گيري
 (5-2-1)رضايت مشتري
(5-2-2)مميزيهاي داخلي
(5-2-3)اندازه گيري فرايندها و نظارت بر آنها
(5-2-4)اندازه گيري محصول و نظارت بر آنها
(5-3) كنترل محصول نامنطبق
(5-3-1)كليات
(5-3-2)شناسايي موارد نامنطبق
(5-3-3)جداسازي موارد نامنطبق
(5-3-4)بررسي مواد نامنطبق
(5-4) تجزيه و تحليل داده ها
 (5-5) بهبود
(5-5-1)بهبود مستمر
(5-5-2)اقدامات اصلاحي
(5-5-3)اقدامات پيشگيرانه
(5-5-4)پيگيري اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

ادامه مطلب

مدير عامل ایزو

شرح وظايف: 
1- تعيين سمتها ومشاغل كاركنان شركت مصوب هيات مديره وتصويب حقوق ومزاياي كاركنان.
2- تهيه وتنظيم وتدوين ساختار سازماني وطرحها وبرنامه ها وپيش بيني بودجه مورد نياز ونيز تعيين اهداف وخطوط بنيادي فعاليت شركت وارائه آن به هيات مديره جهت تصويب.
3- تنظيم وتصويب خط مشي كيفي وحصول اطمينان در مورد درك كامل پرسنل از خط مشي
4- بررسي وبازار يابي وعقد قرارداد
5- نظارت وپيگيري بر اجراي آيين نامه ها وبخش نامه هاي مصوبه هيات مديره 
6- گزارش گيري بصورت موردي ودوره اي از كليه قسمتهاي سازمان

ادامه مطلب

مسئول برنامه ريزي وانجام وپيگيري امور تعميرات ونگهداري ایزو

شرح وظايف:
1- اخذ خط مشي هاي كلي از مافوق سازماني واجراي آنها
2-انجام تعميرات لازم در صورت درخواست( تعميرات اضطراري )مطابق با رويه ها
3- انجام امور نگهداري وتعميرات پيشگيرانه مطابق با رويه ها 
4- ارائه گزارش هاي موردي يا دوره اي به مافوق
5-اعلام نياز قطعات يدكي به انبار وتحويل گيري اين اقلام
6- انجام هماهنگي با سرپرست توليد و برنامه ريزي جهت امور تعميرات ونگهداري 
7-ارائه پيشنهادات جهت بهبود كار تعميرات به امور برنامه ريزي وتوليد(اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه )مطابق رويه 

ادامه مطلب

انبار ایزو

شرح وظايف :
1-كدگذاري مواد وقطعات موجود در انبار
2-اخذ خط مشي كلي از مافوق سازماني
3- صدور فرم هاي درخواست خريد كالا مطابق رويه
4-صدور سفارش ساخت كالا
5-تنظيم فرم هاي ورود وخروج كالا 

ادامه مطلب

نظامنامه تحقق ارائه خدمات ایزو

فهـــرست :

 (4-1) طرح ريزي تحقق محصول
(4-2) فرآيندهاي مرتبط با مشتريان
        4-2-1) تعيين الزامات مربوط به محصول
        4-2-2) بازنگري الزامات مرتبط با محصول
        4-2-3) ارتباطات با مشتري
(4-3) طراحي وتوسعه
(4-4) خريد
        4-4-1) فرآيند خريد
        4-4-2) ارزيابي تأمين كنندگان
(4-5) ارائه و كنترل خدمات
        4-5-1) ارائه خدمات
        4-5-2) كنترل ارائه خدمات
        4-5-3) صحه گذاري فرآيند ارائه خدمات
        4-5-4) شناسايي و رديابي ارائه خدمات
        4-5-5) اموال مشتري
              4-5-6) نگهداري محصول

ادامه مطلب

بازرسي و كنترل ایزو

شرح وظايف: 
1- بازرسي كليه وروديها شامل مواد اوليه، تجهيزات وابزار آلات بازرسي وكنترل
2-كنترل وبازرسي نمونه هاي اوليه خريد
3-بازرسي وكنترل نمونه هاي اوليه توليد و شروع توليد
4- بازرسي وكنترل دوره اي واحد انبارها وتدوين گزارشات مربوطه وارسال آن به مديريت مربوطه
5- بازرسي وكنترل ابزار وتجهيزات وماشين آلات توليد بصورت دوره اي وتدوين گزارشات مربوطه
6-انجام كاليبراسيون تجهيزات وابزار آلات كنترل مطابق برنامه كاليبراسيون

ادامه مطلب

برنامه ريزي ونظارت بر اجراي فعاليت هاي توليدي ایزو

سرپرست توليد:
- تعيين تكليف محصولات نامنطبق قرنطينه شده حين توليد. 
- تهيه دستورالعمل ها ي واحد توليد.
- همكاري در تهيه طرح كنترل توليد انبوه. 
- انجام اقدامات لازم بمنظور كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري.
- همكاري در اجراي مميزي محصول.
- ارائه پيشنهادات بمنظور مشاركت بيشتر در فعاليتهاي سازمان.

ادامه مطلب

نظامنامه مديريت منابع ایزو

فهـــرست

(3-1 ) تامين منابع
(3-2 )منابع انساني
    3-2-1) توانائي، آگاهي و آموزش كاركنان
(3-3 )زير ساختها
(3-4 )محيط كار
(3-1)  تامين منابع
به فراخور ظرفيت و فعاليت هاي شركت بازرسي مهندسي ايران I.E.I  و با توجه به اهداف و          برنامه هاي سالانه شركت و به منظور استقرار و نگهداري سيستم مديريت كيفيت، بهبود مستمر و اثربخشي نظام و افزايش ميزان رضايت مشتريان، كليه منابع مورد نياز از جمله منابع انساني و منابع غير انساني از قبيل تجهيزات ، امكانات و منابع مالي شناسايي و پس از تاييد و تصويب مديريت شركت تهيه و به واحدهاي مورد نياز تخصيص داده مي شود.

ادامه مطلب

ارتباط با مشتريان و برنامه ريزي كلان توليد ایزو

- همكاري با مدير كارخانه در نظارت بر تأمين تجهيزات توليد.
- همكاري در تأمين و بكارگيري نيروي انساني. 
- همكاري در تحليل روند برنامه ريزي و اجراي توليد.
- اتخاذ تدابير لازم جهت اصلاح و برطرف كردن كمبود ها و موارد عدم انطباق احتمالي 
- تكميل كردن مدارك و مستندات جاري در واحد بازرگاني و حفظ آنها.
- همكاري در تهيه روشهاي اجرايي و دستورالعمل ها لازم مرتبط با واحد بازرگاني.

ادامه مطلب

نظامنامه مسئوليت مديريت ایزو

فهـــرست

( 2-1 ) تعهد مديريت
( 2-2 )مشتري محوري
(2-3 )خط مشي كيفيت
(2-4 ) طرح ريزي
(2-5 )مسئوليتها ، اختيارات و ارتباطات
(2-6 )بازنگري مديريت

 (2-1 ) تعهد مديريت
شركت *** با بهره گيري از نيروهاي كاردان ، متخصص و آموزش ديده و بكارگيري امكانات مناسب در ارائه خدمات با بيان اهداف و سياست هاي كيفي خود در خط مشي كيفيت، و بسط و گسترش آن در سطوح مختلف سازمان و اطمينان از درك آن توسط كاركنان، تعهد خود را نسبت به حفظ و نگهداري سيستم مديريت كيفيت و بهبود مستمر فعاليتهاي كيفي اعلام مي دارد.

ادامه مطلب

استانـدارد شغلــي ایزو برای مدیر کارخانه

شرح وظايف :
1- اخذ خط مشي هاي كلي از مافوق سازماني
2- راهبري كليه عمليات توليدي بر اساس سفارش ساخت 
3-نظارت وپيگيري نمونه سازي محصولات جديد با همكاري مدير مهندسي و تضمين كيفيت
4- اداره خطوط توليد در سالنهاي مختلف توليدي وايجاد هماهنگي هاي لازم
5- تقسيم كار مناسب بين قسمتهاي مختلف بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده 
6-بكار گيري تجهيزات وپرسنل مناسب جهت توليد وحفظ شرايط محيطي مطلوب جهت اين امر ونظارت بر جريان مستمر آن مطابق با طرح كيفيت

ادامه مطلب

استانـدارد شغلــي برای ایزو

اپراتور توليد:
- انجام سرويس هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه اپراتوري مندرج در فرم راه اندازي ماشين آلات.
- راه اندازي ماشين آلات مطابق با دستورالعمل راه اندازي ماشين آلات.
- نظافت محوطه كار بر اساس شرايط اعلام شده توسط سرپرست توليد.
- تكميل كردن كامل فرم رديابي و شناسايي.
- همكاري در شناسايي فرصتهاي بهبود.
- ارائه پيشنهادات بمنظور مشاركت بيشتر در فعاليت هاي سازمان.

ادامه مطلب

روش اجرايي اقدام پيشگيرانه

هدف : 
هدف از تعيين اين روش اجرايي بررسي شناخت علل عدم انطباق هاي بالقوه موجود در سيستم و انجام اقدامات لازم جهت تجزيه و تحليل و جلوگيري از بروز اين علل مي باشد. 
2ـ دامنه كاربرد :
 كليه واحدهاي شركت.
3ـ مسئوليت ها : 
ـ مسئوليت اجراي اين روش اجرايي با كليه پرسنل سازمان مي باشد.
ـ مسئوليت نظارت بر اجراي اين روش با مدير مهندسي وتضمين كيفيت مي باشد.

ادامه مطلب

دستورالعمل 5S برای ایزو

1ـ هدف :
تدوين يك دستورالعمل بر اساس نظام 5S (پاكسازي, نظم و ترتيب, نظافت و پاكيزه گي, حفظ و نگهداري وضع مطلوب, انضباط محيط كار). 
2ـ دامنه كاربرد :
كليه واحد هاي شركت
3ـ تعاريف : 
نظام 5S بر اساس پاگيزگي, نظم, نظافت, و پرهيز از درهم ريختگي محيط كار و زندگي, پايه ريزي شده است.

ادامه مطلب

نظام مديريت كيفيت ایزو

فهـــرست

(1- 1) نيازمنديهاي عمومي
(1-2 )نيازمنديهاي مستند سازي
          1-2-1) كليات
          1-2-2) نظامنامه كيفيت
          1-2-3) كنترل مستندات
          1-2-4) كنترل سوابق كيفي

ادامه مطلب

روش اجرائي كنترل محصول نامنطبق ایزو

شناسايي وتعيين تكليف محصول نامنطبق و حصول اطمينان از عدم بكارگيري ناخواسته محصول نامنطبق. 
دامنه كاربرد
كليه موارد عدم انطباق و مشكوك شامل مواد اوليه ، محصول درجريان ساخت، محصول نهائي و برگشتي از مشتري. 
مسئوليت 
مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري بخشهاي توليد و بازرگاني مسئوليت اجراي اين روش اجرائي را برعهده دارد.

ادامه مطلب

دستورالعمل كاليبراسيون ميكرومتر ایزو

- هدف: نحوه كاليبراسيون كليه ميكرومتر 
2- دامنه: دامنه كاربرد اين دستورالعمل براي ميكرومترهاي داخل شركت با تفكيك پذيري 0.1 و 0.001 و گستره 0-25 mm و 20-50mm 
3- مراجع : استاندارد ملي1985 
4- مسئوليت : مسئوليت انجام اين دستورالعمل به عهده مسئول آزمايشگاه و كالبيراسيون با نظارت مدير تضمين و كنترل كيفيت مي باشد .

ادامه مطلب

رويه مميزي داخلي ایزو

فهرست مطالب

1)    هدف

2)    دامنه كاربرد

3)    تعاريف

4)    مسئوليت

5)    اقدامات
     5-1) كليات
     5-2) برنامه ريزي مميزي
     5-3) شرايط مميزان
     5-4) انجام مميزي هاي داخلي
     5-5) سوابق كيفي

ادامه مطلب

كالبيراسيون كوليس ها

1- هدف: نحوه كالبيراسيون كوليس ها
2- دامنه: دامنه كاربرد اين دستورالعمل براي تمام كوليس هاي ديجيتالي ، ساعتي ، ورنيه اي با تفكيك پذيري 02/ و 01/ و 05/ و گستره 150 mm تا 300 mm در اين شركت مورد استفاده مي باشد .
3- مراجع : استاندارد ملي 1980
4- مسئوليت : مسئوليت انجام اين دستورالعمل به عهده مسئول تضمين و كنترل كيفيت با نظارت مدير تضمين و كنترل كيفيت مي باشد .

ادامه مطلب

رويه كنترل موارد نامنطبق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ایزو

فهرست مطالب:

1-    هدف

2-    دامنه كاربرد

3-    تعاريف

4-    مسئوليت

5-    اقدامات
       (5-1) كليات
       (5-2) كنترل موارد نامنطبق
       (5-3) انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
       (5-4) تصديق و صحه گذاري

ادامه مطلب

كالبيراسيون ساعت انديكاتور برای ایزو

نام ابزار : ساعت هاي انديكاتور شماره دستورالعمل: I C-01/01

1- هدف: نحوه كاليبراسيون ساعت انديكاتور
2- دامنه: دامنه كاربرد اين دستورالعمل براي ساعتهاي انديكاتور با تفكيك پذيري 0.1mm تا گستره 0-10 mm 
3- مراجع : استاندارد ملي 1968
4- مسئوليت : مسئوليت انجام اين دستورالعمل به عهده مسئول تضمين و كنترل كيفيت با نظارت مدير تضمين و كنترل كيفيت مي باشد .

ادامه مطلب

دستورالعمل کاری ایستگاه کنترل مواد اولیه ایزو

1- هدف :  انجام تسـت های مخرب و غیر مخرب به منظـور تعیین میزان انطباق مشخصات لوله با استانداردها و
                   همچنین مطابق درخواست خریدار
 2- دامنه کاربرد :     كويل های وارده به شرکت

ادامه مطلب

روش اجرايي كاليبراسيون ایزو

هدف:
اطمينان از سلامت و صحت ابزار مورد استفاده در اندازه گيري و آزمون تطابق مواد، قطعات، محصولات و فرآيند ها .
دامنه كاربرد :
كليه تجهيزات بازرسي، كنترل و آزمون مورد استفاده در تأييد انطباق محصول و فرآيند.
مسئوليت :ش
- مسئوليت اجراي اين روش به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت مي باشد .

ادامه مطلب

دستورالعمل كاليبراسيون برای ایزو

نحوه كاليبراسيون متر

2- دامنه:

كليه مترهاي فلزي موجود در سازمان

3- مسئوليت :

مسئوليت انجام اين دستورالعمل به عهده مسئول تضمين و كنترل كيفيت مي باشد .

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو

1- هدف :   هدف از اجراي اين روش اجرايي شناسايي محصول نامنطبق و كنترل آن به نحوي است كه از استفاده يا تحـويل
                        ناخواسته آن جلوگيري شده و در صورت نياز فراخواني شود .

 2- دامنه كاربرد :    دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل مواد اوليه و بسته بندي خريداري شده ،  محصـول نيمـه ساخته و
                                 محصول نهايي در سراسر مراحل توليد ، انبارش ، تحويل و پس از آن مي باشد .

ادامه مطلب

روش اجرايي شناسايي و رديابي محصول ایزو

1-1- هدف
1-2- تعيين ترتيبات مشخص به منظور امكان شناسايي و رديا بي كليه عوامل موثر بر كيفيت مانند ورودي ها، بازرسي و آزمون و منابع انساني.
1-3- دامنه كاربرد:كليه محصولات از مرحله دريافت مواد اوليه تا تحويل نهايي به مشتري.
1-4- مسئوليت
1-5- سرپرست تولید و برنامه ريزي وبا همكاري پرسنل واحد توليد مسئوليت اجراي اين روش را بر عهده دارد .

ادامه مطلب

روش اجرايي دارايي مشتري ایزو

شرح روش :
- كليه محصولات تأمين شده توسط مشتري بجز مدارك فني توسط انباردار در ليست محصول تدارك شده توسط مشتري (F-025/01) ثبت ميشود. 
- مواد اوليه: 
- اقدامات مرتبط با جابجايي وانبارش وبازرسي و آزمون ، شناسايي و رديابي و توليد بر اساس روشهاي اجرايي مربوطه بر روي اقلام تدارك شده مشتري انجام مي شود .
- در صورت بروز هرگونه مغايرت در هريك از مراحل فوق ، مراتب ثبت شده و به نحوه مقتضي به اطلاع مشتري مي رسد و اقدامات لازم بعدي با هماهنگي مشتري صورت مي پذيرد .
- در اتيكت شناسايي كالا بر تأمين اين مواد اوليه از مشتري اشاره مي شود .

ادامه مطلب

روش اجرايي جابجايي و انبارش ایزو

تشريح نحوه جابجائي، انبارش نگهداري، بسته بندي و تحويل محصول و اقلام موثر بركيفيت به منظور حصول اطمينان از حفظ كيفيت در جريان انبارش و تحويل.
دامنه كاربرد :
كليه محصولات و اقلام موثر بركيفيت.
مسئوليت :
- مسئوليت اجرائي اين روش به عهده انباردار مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ایزو

1- هدف :    هدف از اجراي اين روش اجرايي رفع علت عدم انطباق های موجود و یا بالقوه بمنظور جلوگیری از وقوع
              مجدد آنها می باشد  .

 2- دامنه كاربرد :    دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل کلیه عدم انطباق های موجود و یا بالقـوه در رابطـه باسیـستم  
                                      مدیریت کیفیت سازمان می باشد .

ادامه مطلب

روش اجرايي تكوين محصولات ایزو

ارائه نحوه تكوين محصول به منظور حصول اطمينان از تحقق خواسته ها و رضايت مشتريان درقبال محصول و فرآيند .

دامنه كاربرد: 
كليه محصولات توليدي جديد يا مورد اصلاح (تغيير/بهبود) مطابق دامنه كاربرد نظامنامه . 
مسئوليت :
فعاليتهاي مرتبط با اين روش اجرايي توسط تيم تكوين محصول انجام مي شود. برنامه ريزي و نظارت و هدايت فعاليتها به عهده مسئول تيم تكوين محصول (مدير مهندسي و تضمين كيفيت) مي باشد. 
شرح روش اجرايي :
فعاليتهاي مرتبط با اين روش اجرايي براي محصولات جديد / تغييرات و يا بهبود درمحصولات توسط تيم تكوين محصول به شرح ذيل انجام مي شود. 

ادامه مطلب

روش اجرايي تجزيه وتحليل داده ها ایزو

هدف 
تعيين وتحليل روندهاي كيفيت با استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از عملكرد سطح شركت و گزارشات مديريتي بر اساس روشهاي سيستم كيفيت به منظور بررسي اثر بخشي و اصلاح / بهبود فرآيندها مي باشد و به مسائل مرتبط با مشتري و اهداف و برنامه ريزي هاي سازمان نيز توجه مي شود.
دامنه كاربرد :
مطابق دامنه كاربرد نظامنامه براي كليه محصولات و فرآيندهاي مرتبط 
مسئوليت :
- مسئوليت تهيه و ارائه تحليل اوليه به عهده مديران واحدها مطابق برنامه گزارشات داده هاي سطح شركت مي باشد. تحليل گزارش و آمار در جلسه مديران با حضور مدير عامل انجام شده يا با همكاري واحد دريافت كننده تحليل و اقدامات مرتبط تعيين و پيگيري مي شود. نماينده مديريت مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين روش اجرايي و نيز جمعبندي موارد مورد نياز جهت طرح در جلسه مديران را بر عهده دارد.

ادامه مطلب

روش اجرائي بهبود مستمر ایزو

هدف: شناسايي فرصتهاي بهبود و انجام پروژه هاي مرتبط با رويكرد جامع تيمي به منظور بهبود فعاليتها و حاكميت فلسفه بهبود مستمر در سازمان .
دامنه كاربرد : كليه فعاليتها و فرآيندهاي درون سازمان .
مسئوليت : نماينده مديريت مسئوليت برگزاري جلسات تيم بهبود مستمر متشكل از كليه مديران و مدير عامل را به عهده دارد و پيگيري تصميمات مرتبط نيز بر عهده نماينده مديريت مي باشد .
- كليه پرسنل در راستاي تحقق اهداف و بهبود و شناسايي فرصتهاي بهبود همكاري و مشاركت دارند .
شرح روش : الف – شناسايي و اولويت بندي پروژه هاي بهبود مستمر
1- در دوره هاي 3 ماهه نماينده مديريت نسبت به هماهنگي و برگزاري جلسه تيم بهبود مستمر اقدام مي نمايد .در اين جلسه براساس آمار، قابليت فرآيندها ، وضعيت ضايعات و دوباره كاري ها ، نتايج ، عملكرد نگهداري و تعميرات پيشگيرانه، زمان انجام و جابجايي در فرآيند ، اهداف تعيين شده در طرح تجاري ، رضايت مشتريان ، مقايسه محصول ، سيستم و فرآيند موجود با رقبا ، پيشنهادات فردي و تيمي و . . . فرصتهاي بهبود تعيين شده و در صورتجلسه ثبت مي شوند . 

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو

1- هدف: 
        هدف از اين روش اجرايي ، بيان چگونگي برقراري يك ارزيابي منظم و نظام يافته سازمان نسبت به سيستم مديريـت
          كيفيت است تا نسبت به تداوم عملكرد و بهبود اثربخشي آن اطمينان حاصل شود .

2- دامنه كاربرد :
 دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل كليه فرآيندها ، واحدها و افراد درون سازمان مي باشد كه عملكرد
آنها بر روي سيستم هاي مديريت كيفيت مؤثر مي باشد .

ادامه مطلب

روش اجرايي بازنگري قرارداد ایزو

هدف: اطمينان از درك كامل خواسته هاي مشتري و بررسي امكانات و توانائي شركت در خصوص برآوردن نيازمنديهاي تعيين شده توسط مشتري و ايجاد هماهنگي لازم در فعاليتهاي مورد نياز قبل از پذيرش يك قرارداد يا سفارش. 
دامنه كاربرد: كليه قراردادهاي كلي وجزيي مشتريان كه خارج از برنامه پيش بيني شده توليد باشند و احتمال بروز مسائلي در ارتباط با توليد آنها از نظر زمان تحويل ، تامين مواد اوليه و كيفيت مورد نياز وجود داشته باشد.
مسئوليت : مسئوليت اجراي اين روش به عهده مسئول بازرگاني و تداركات بوده و امكان سنجي و تعيين قيمت تمام شده توسط مديران مهندسي و تضمين كيفيت و كارخانه انجام گرفته وتصويب قرارداد/ تفاهم توسط مديرعامل انجام مي گيرد. 

ادامه مطلب

روش اجرايي بازنگري قرارداد ایزو

هدف: اطمينان از درك كامل خواسته هاي مشتري و بررسي امكانات و توانائي شركت در خصوص برآوردن نيازمنديهاي تعيين شده توسط مشتري و ايجاد هماهنگي لازم در فعاليتهاي مورد نياز قبل از پذيرش يك قرارداد يا سفارش. 
دامنه كاربرد: كليه قراردادهاي كلي وجزيي مشتريان كه خارج از برنامه پيش بيني شده توليد باشند و احتمال بروز مسائلي در ارتباط با توليد آنها از نظر زمان تحويل ، تامين مواد اوليه و كيفيت مورد نياز وجود داشته باشد.
مسئوليت : مسئوليت اجراي اين روش به عهده مسئول بازرگاني و تداركات بوده و امكان سنجي و تعيين قيمت تمام شده توسط مديران مهندسي و تضمين كيفيت و كارخانه انجام گرفته وتصويب قرارداد/ تفاهم توسط مديرعامل انجام مي گيرد. 

ادامه مطلب

روش اجرايي امكان سنجي ایزو

جهت امكان سنجي ساخت هر نوع از محصولات جديد بايد موارد ذيل به صورت مشروح توسط تيم امكان سنجي محصول مورد بررسي قرارگرفته و گزارشي ازآن تهيه گردد. توضيح اينكه براي تدوين اين گزارش ، مدير مهندسي و تضمين كيفيت، مدير كارخانه بنا به زمينه تخصصي خود اطلاعات مورد نياز را جمع آوري نموده و مطابق روند ذيل آنها را درجلسه مطرح نموده و دراختيار مسئول بازرگاني و تداركات قرار مي دهند. يك نسخه از گزارش امكان سنجي در صورت درخواست مشتري در اختيار وي گذارده مي شود.
1- شناسائي مراحل ساخت و تدوين نمودار فرآيند ساخت و كنترل (F-012/01) شامل تعيين ايستگاههاي كنترل و بازرسي ( OPC) .
2- برنامه چگونگي تهيه نقشه هاي مورد نياز .

ادامه مطلب

روش اجرايي اقدام اصلاحي ایزو

هدف
تعيين روند سيستماتيك انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به منظور تجزيه و تحليل و رفع علل عدم انطباق. 
دامنه كاربرد
شامل كليه عدم انطباق هاي مرتبط با محصول ، فرآيند و سيستم كيفيت مي باشد. 
مسئوليت 
مسئوليت پيگيري و نظارت و كنترل اقدامات اصلاحي به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت مي باشد. تائيد و تعيين دقيق اقدامات مورد نياز توسط مدير مهندسي و تضمين كيفيت و مدير كارخانه مي باشد. همچنين انجام اقدام اصلاحي به عهده مسئول تعيين شده در فرم مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرايي استقرار سيستم كيفيت ایزو

هدف: تعيين وظايف و نحوه استقرار سيستم مديريت كيفيت و وظايف واحد ها و افراد مرتبط و درگير در استقرار سيستم 
دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي در شركت فولاد صنعت زنجان و جهت استقرار سيستم كيفيت مي باشد.
مسئوليت : مسئوليت اجراي اين روش اجرايي را نماينده مديريت با نظارت مدير عامل بر عهده دارد.

ادامه مطلب

خط مشي كيفي ایزو


شركت *** توليد كننده انواع شفتها و قطعات صنعتی بمنظور كسب رضايت مشتريان، استقرار و استفاده از سيستم هاي مديريت كيفيت را در اولويت فعاليتهاي خود قرار داده است. بدين منظور برنامه ريزي و اجراي اقدامات زير را در سازمان پيگيري مي نمايد.

ادامه مطلب

روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو

برنامه ممیزی
سازمان باید در فواصل زمانی از قبل تعیین شده  مطابق برنامه ممیزی داخلی  نسبت به برگزاری ممیزی های داخلی اقدام نماید تا مشخص شود که آیا سیستم مدیریت کیفیت با ترتیبات طرح ریزی شده نیازمندیهای این استاندارد بین المللی و نیازمندیهای نظام مدیریت کیفیت که توسط این سازمان ایجاد شده مطابقت کند و به طور موثر اجرا ونگهداری شود.
برنامه ممیزی با توجه به وضعیت و اهمیت فرآیندها و حوزه های مورد ممیزی و همچنین نتایج ممیزی های قبلی تنظیم شود.

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل مدارک ایزو

هدف از این روش اجرایی تحت کنترل قرار دادن مدارک درون سازمانی و برون سازمانی شرکت*** می باشدکه مسئول کنترل مدارک نماینده مدیریت است.

مدارک برون سازمانی:
به منظور تحت کنترل قرار دادن مدارک برون سازمانی از جمله استانداردها و الزامات قانونی که پس از شناسایی مدارک قوق کلیه مدارک پس از بررسی بر روی جلد آنها مهر کنترل شد و پس از درج در فرم مرجع مدارک کلیه مدارک برون سازمانی آنها را در زونکن مدارک برون سازمانی قرار می دهیم. سطح دسترسی به مدارک برون سازمانی فقط از طریق نماینده مدیریت امکان پذیر می باشد.

ادامه مطلب

روش اجرايي ارزيابي تأمين كنندگان ایزو

هدف :
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان براساس توانايي هاي آنان در جهت تأمين نيازمنديهاي تعيين شده محصولات يا خدمات مورد نياز شركت شامل ( كيفيت، قيمت، زمان تحويل وخدمات پس از فروش و. . . . .) مي باشد .
دامنه كاربرد :
كليه تأمين كنندگاني كه فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت براي محصولات توليدي اين شركت را انجام مي دهند مورد ارزيابي قرار مي گيرند 

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو کنترل محصول نا منطبق

سازمان اگر اطمینان یابدمحصولاتی با نیازمندیهای مشخص شده منطبق نیستند به منظور جلوگیری از استفاده و یا تحویل نا خواسته آنها را شناسایی و و تحت کنترل قرار دهد.

شناسایی و جدا سازی محصولات:
محصولاتی که با معیارهای پذیرش محصول که در طرح کیفیت مطرح شده منطبق نباشد شناسایی شده و به عنوان محصول نامنطبق تشخیص داده و در فرم محصول نامنطبق ثبت می شوند.

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ایزو

در سازمان سوابق مورد نیازبرای تامین شواهدی دال بر انطباق با نیازمندیها و همچنین عملکرد موثر سیستم مدیریت کیفیت باید ایجاد و نگهداری شود.این روش اجرایی برای اطمینان از شناسایی ، بایگانی و حفاظت و بازیابی، مدت نگهداری و تعیین تکلیف سوابق کیفی در سازمان ایجاد می گردد.
پس از تصویب جدول سوابق کیفیت توسط نماینده مدیریت در واحدهای سازمان توزیع می گردد و مدیران واحدها موظف به رعایت شرایط مطرح شده در این لیست می باشند.در بخشهایی که تغییرات مدارک سازمان مطابق روش اجرایی کنترل مدارک بر ساختار سازمان تاثیر گذار باشد، نماینده مدیریت موظف به بازنگری و به روز اوری این جدول می باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی اقدامات اصلاحی ایزو

سازمان طبق این روش اجرایی باید اقدامات لازم را در هر زمینه برطرف سازی، علل بروز عدم انطباقهاو جلوگیری از وقوع مجدد آنها را صورت دهد.
این اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات عدم انطباقهای  بوقوع پیوسته باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه ایزو

هدف از این روش اجرایی اقداماتی در جهت حذف علل عدم انطباقهای بالقوه و پیشگیری از وقوع آنها می باشد.
اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته سازمان باید متناسب با اثرات مشکلات بالقوه باشد در صورت ایجاد عدم انطباقها علل آنها مورد بررسی قرار گیرد و با ازبین بردن این علل از وقوع عدم انطباق اطمینان حاصل شود.

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق ایزو

1 - هدف :   کنترل مدارک و سوابق از جمله نحوه تصویب ، بازنگری ، روز آمد کردن ، تغییرات ، وضعیت ویرایش ، شناسایی ، 
                       توزیع ، بایگانی و منسوخ نمودن آنها  
2- دامنه کاربرد :    کلیه مدارک و سوابق کاربردی در سیستم مدیریت کیفیت سازمان 
3- مسئولیت ها :   مسئولیت نظارت بر حسن اجرایی این روش بر عهده نماینده مدیریت میباشد 

ادامه مطلب

نظامنامه کیفیت

- هدف
هدف از استقرار سيستم مديريت كيفيت در شركت *** اثبات توانايي پايدار اين شركت در تامين محصولاتي مطابق بانيازمنديهاي مشتري و الزامات قانوني مي باشد كه با بكارگيري موثر نظام و فرآيند هايي براي بهبود مداوم آن و تضمين برآوردن الزامات قانوني و نيازمنديهاي مشتري، رضايت مشتريان را ارتقاء بخشد.
اين نظامنامه مبتني بر استاندارد سري ISO 9001-2008 تهيه و تدوين گرديده است كه در آن ساختار سازماني، مسئوليت ها و همچنين نيازمنديهاي سيستم كيفيت تشريح گرديده است.

ادامه مطلب

روش اجرایی شرح مسئولیتها و اختیارات ایزو

مسئولیت مدیریت ارشد سازمان:
تعهد مدیریت:
انتقال تامین خواسته های مشتری و الزامات قانونی و مقررات به سازمان
استقرار خط مشی کیفیت
حصول اطمینان از اینکه اهداف کیفی در سازمان استقرار یافته
برگزاری جلسات بازنگری مدیریت

ادامه مطلب

روش اجرايي تعميرات و نگهداري ایزو

هدف:
انجام فعاليتهاي نگهداري و تعميرات با جهت گيري برنامه ريزي شده، پيشگيرانه و پيش بينانه به منظور حصول اطمينان از 
سلامت تجهيزات و ماشين آلات در زمان بكارگيري و استمرار قابليت فرآيند. 
دامنه كاربرد:
كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي .
مسئوليت :
مسئوليت نگهداري و تعميرات ماشين آلات و تجهيزات توليدي به عهده سرپرستان برق و مكانيك با نظارت مدير كارخانه مي باشد. 

ادامه مطلب

روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ایزو

در شركت *** جهت نگهداری و تعمیرات تجهیزات  موثر بر کیفیت  به شرح زير اقدام می گردد:
كليه تجهيزات تاثيرگذار بر كيفيت محصول، بجز ابزارهاي اندازه گيري ، در سازمان توسط مسئول نگهداری و تعمیرات شناسائي شده و در ليست تجهيزات مؤثر بر كيفيت ثبت مي¬گردند.
جهت کلیه تجهیزات شناسنامه دستگاه تکمیل می شود. دستورالعمل های راه اندازی برای کلیه دستگاه ها تهیه می شود.

ادامه مطلب

دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتريان ایزو

هدف
تشريح روند انجام رسيدگي به شكايات احتمالي مشتريان
دامنه كاربرد
كليه شكايات مشتريان و براي محصولات شركت
مسئوليت 
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده مدير تضمين كيفيت با همكاري ساير مديران و سرپرستان مي باشد . 

ادامه مطلب

روش اجرایی کالیبراسیون ایزو

در شركت *** جهت کالییبراسیون ابزار آلات و تجهیزات اندازه گیری موثر بر کیفیت  به شرح زير اقدام می گردد:
شرح روش :
كليه ابزار و تجهيزات كنترلي پس از كدگذاري در ليست ابزارها و تجهيزات اندازه¬گيري و آزمون درج مي شوند.
جهت هريك از تجهيزات فرم شناسنامه و سوابق كاليبراسيون و تجهيزات كنترلي توسط مدير تضمین کیفیت  شامل كليه اطلاعات و مشخصات مرتبط با ابزار و تجهيزات ثبت مي گردد.

ادامه مطلب

روش اجرائی ارزیابی تامین کنندگان ایزو

هدف :
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان براساس توانايي هاي آنان در جهت تأمين نيازمنديهاي تعيين شده محصولات يا خدمات مورد نياز شركت شامل ( كيفيت، قيمت، زمان تحويل وخدمات پس از فروش و. . . . .) مي باشد .
دامنه كاربرد :
كليه تأمين كنندگاني كه فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت براي محصولات توليدي اين شركت را انجام مي دهند مورد ارزيابي قرار مي گيرند 
مسئوليت :
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان توسط تيمي متشكل از مدير بازرگاني ، مدير تضمين كيفيت، مدير كارخانه با مسئوليت مدير بازرگاني انجام مي گيرد .

ادامه مطلب

روش اجرایی فروش ایزو

در شركت *** جهت ارايه محصول به مشتریان به شرح زير اقدام به اين امر مي نمايند.
– فروش محصولات و خدمات در شركت *** به سه گونه می باشد:
الف: خدمات : بمنظور ارائه خدمات به مشتریان دولتی جهت خدمات تولید آرد ابتدا پس از صدور حواله از طرف مشتری (اداره غله) واحد بازرگانی نسبت به تحویل گرفتن گندم و تولید آرد مطابق برنامه تولید دولتی اقدام نموده و آرد تولیدی به مراکز موردنظر مشتری ارسال می گردد.

ادامه مطلب

روش اجرايي آموزش ایزو

1- هدف
چگونگي نياز سنجي ، برنامه ريزي واجراي آموزش به منظور كسب و ارتقاء دانش وتوانمندي منابع انساني موثر بركيفيت. 
2- دامنه كاربرد : كليه پرسنل موثر بركيفيت. 
3- مسئوليت 
مسئوليت اصلي اجراي اين روش اجرائي به عهده مسئول آموزش با همكاري مدير تضمين كيفيت مي باشد.
4- شرح روش 
- جهت هريك ازپرسنل شركت مطابق ليست پرسنل(F- 15-01) ، فرم سوابق آموزشي (F- 15-02 ) توسط مسئول آموزش تنظيم مي شود.
- نيازسنجي آموزش توسط مسئول آموزش و همكاري مدير تضمين كيفيت و ساير مديران ، مطابق فرم هاي برآورد نيازهاي آموزشي (F- 15-03 ) و فرم كد گذاري دوره هاي آموزشي (F- 15-10) و فرم استانداردهاي شغلي (F- 15-04 ) انجام مي شود. 

ادامه مطلب

روش اجرایی خرید ایزو

هدف از اين روش اجرايي شناسايي و تحت کنترل قراردادن کليه مراحل مربوط به فرآيند تامين مواد ، قطعات و خدمات و همچنين
ايجاد مكانيزمي جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان بر اساس توانايي آنها در براورد كردن خواسته هاي كيفي مي باشد.
مسئوليت اصلي حفظ و اجراي اين روش اجرايي به عهده مديريت بازرگانی مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی تولید ایزو

در شركت *** جهت ارايه نحوه تولید محصول به  شرح زير اقدام می نمايند.
پس از دریافت برنامه تولید دولتی یا آزاد از واحد بازرگانی , مدیر تولید نسبت به صدور فرم برنامه تولید روزانه اقدام می نماید و این برنامه را به سرپرست تولید ارائه می نماید.

ادامه مطلب

انجام فعاليتهاي نگهداري و تعميرات از دیدگاه ایزو

هدف:
انجام فعاليتهاي نگهداري و تعميرات با جهت گيري برنامه ريزي شده، پيشگيرانه و پيش بينانه به منظور حصول اطمينان از 
سلامت تجهيزات و ماشين آلات در زمان بكارگيري و استمرار قابليت فرآيند. 
دامنه كاربرد:
كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي .
مسئوليت :
مسئوليت نگهداري و تعميرات ماشين آلات و تجهيزات توليدي به عهده سرپرستان برق و مكانيك با نظارت مدير كارخانه مي باشد. 

ادامه مطلب

روش اجرایی بهبود مستمر ایزو

سازمان با بکار گیری خط مشی کیفیت ، اهداف کیفی ، نتایج ممیزی ، تجزیه و تحلیل داده ها و با استفاده از نتایج اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و مسائل مطرح شده در بازنگریهای مدیریت اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را درسازمان بهبود مستمر می دهد.

ادامه مطلب

روش اجرائی ممیزی داخلی کیفیت ایزو

نماينده مديريت با توجه به كليه فعاليتهاي اشاره شده در نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين المللي ISO9001-2000 و سايرالزامات اضافي مشتريان و سازمان و با توجه به وضعيت و اهميت فعاليتها و همچنين بررسي نتايج مميزهاي داخلي و خارجي دوره هاي گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در مميزي ها و ..... برنامة زمان بندي سالانه مميزي را تعيين ودر فرم برنامه سالانه مميزي داخلي (F-05/01)ثبت مي نمايد .
تبصره 1 : برنامه مميزي داخلي ساليانه با توجه به ميزان رضايت مشتريان ، نتايج بازنگري مديريت ، تعداد عدم انطباقات داخلي و خارجي ، شكايات مشتريان ، بررسي طرح تجاري و. . . . در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد .
نماينده مديريت تيم مميزي را با توجه به استقلال مميزان از واحد مورد مميزي ( مميزي شونده ) مشخص نموده و براي هريك از فعاليتهاي مورد مميزي ، مميزين يا مميز مورد نظر را در فرم برنامه سالانه مميزي مشخص مي نمايد .

ادامه مطلب

روش اجرایی بازنگری مدیریت ایزو

مدیر ارشد سازمان سالیانه در طی 2 جلسه در هفته آخر شهریور و هفته آخر اسفند و در صورت شرایط خاص که برای سازمان یا مدیر ارشد ایجاد می شود طی نامه ای که در آن علت برگزار نشدن جلسه بازنگری در تاریخ معین و زمان بعدی برگزاری جلسه اعلام می گرددبرای اطمینان از استقرار ،تناسب ، کفایت و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت در زمانهای مشخص شده مورد بازنگری قرار می دهد.در این بازنگری ارزیابی فرصتهای بهبود و لزوم تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت از جمله خط مشی و اهداف کیفی مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب

روش اجرائی کنترل محصول نا منطبق ایزو

هدف 
شناسايي وتعيين تكليف محصول نامنطبق و حصول اطمينان از عدم بكارگيري ناخواسته محصول نامنطبق. 
دامنه كاربرد
كليه موارد عدم انطباق و مشكوك شامل مواد اوليه ، محصول درجريان ساخت، محصول نهائي و برگشتي از مشتري. 
مسئوليت 
مدير تضمين كيفيت با همكاري بخشهاي توليد و بازرگانی مسئوليت اجراي اين روش اجرائي را برعهده دارد.
شرح روش اجرائي 
نحوه برخورد با موارد نامنطبق ومشكوك درطي مراحل ورود مواد اوليه ، درجريان ساخت ومحصول نهائي ونيز برگشتي ازمشتري به شرح ذيل مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرائی کنترل اسناد و مدارک ایزو

1- هدف 
اين روش اجرايي چگونگي تهيه، تائيد ، تصويب ، بازنگري، توزيع و كنترل مدارك كيفيت را نشان مي دهد. 
2- دامنه كاربرد
كليه مدارك و داده هاي فني و سيستمي نظام كيفيت. 
3- مسئوليت 
مدير تضمين كيفيت با همكاري ساير مديران, مسئوليت اجراي اين روش را بر عهده دارد.

ادامه مطلب

روش اجرایی انبارش ایزو

در شركت *** جهت کنترل و انبارش مواد اولیه و سایر کالاها و قطعات موجود  به شرح زير اقدام م یگردد:
الف: ورود کالا به انبار:
- مواد اولیه گندم : جهت این مواد پس از باسکول شدن و کنترل کیفیت  فرم برگ ورود گندم آزاد / دولتی  توسط مدیر بازرگانی صادر شده و سپس توسط انباردار رسید صادر و در کاردکس انبار ثبت می شوند.
- مواد اولیه کمکی : جهت این مواد که مواد کمکی و افزودنی می باشند پس از باسکول شدن و کنترل کیفیت  فرم رسید انبار صادر شده و سپس در کاردکس انبار ثبت می شوند.

ادامه مطلب

روش اجرائی کنترل سوابق کیفیت ایزو

هدف :
كنترل سوابق مورد نياز حاصل از فعاليتهاي نظام كيفيت به منظور بهره برداري مناسب شامل اثبات انطباق و اجراي موثر سيستم، محصول، فرآيند.

دامنه كاربرد :
كليه سوابق ناشي از اجراي سيستم كيفيت اشاره شده از روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و سوابق مرتبط با مشتريان و تأمين كنندگان

مسئوليت :
كليه واحدها مسئوليت ايجاد ، نگهداري و نيز بهره برداري از سوابق را مطابق روشها ي اجرايي مرتبط به عهده دارند و مدیر تضمین کیفیت بر اجرا و اثر بخشي موارد نظارت مي نمايد .

ادامه مطلب

جدول سوابق کیفی ایزو

هدف :
كنترل سوابق مورد نياز حاصل از فعاليتهاي نظام كيفيت به منظور بهره برداري مناسب شامل اثبات انطباق و اجراي موثر سيستم، محصول، فرآيند.

دامنه كاربرد :
كليه سوابق ناشي از اجراي سيستم كيفيت اشاره شده از روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و سوابق مرتبط با مشتريان و تأمين كنندگان

مسئوليت :
كليه واحدها مسئوليت ايجاد ، نگهداري و نيز بهره برداري از سوابق را مطابق روشها ي اجرايي مرتبط به عهده دارند و مدیر تضمین کیفیت بر اجرا و اثر بخشي موارد نظارت مي نمايد .

ادامه مطلب

روش اجرایی آموزش ایزو

در شركت *** جهت ارايه آموزش به پرسنل واحدهاي مورد نياز به شرح زير اقدام به اين امر مي نامايند.
در ابتداي سال (حداكثر تا پايان فروردين ماه)، طي برگزاري جلسه اي با حضور مدير عامل، نماينده مديريت و مديران واحدها، با توجه به اهداف سازمان و خط مشي كيفيت، شايستگي هاي مورد نياز پرسنل سازمان تعيين و در فرم تعيين شايستگي پرسنل ثبت مي گردند. پس از مقايسه شايستگي¬هاي تعيين شده و سوابق آموزش افراد سازمان (مطابق فرم سوابق آموزشي) توسط مسئول مدارك، نيازهاي آموزشي استخراج مي گردد.

ادامه مطلب

روش اجرايي اقدام پيشگيرانه ایزو

اقدام پيشگيرانه به واسطه نظرات مشتريان، نتايج مميزي ها، نمودارهاي آماري، جلسات بازنگري مديريت و پيشنهاد پرسنل در خصوص عدم انطباق هاي بالقوه به انجام مي رسد.
پس از مشخص شدن اقدام پيشگيرانه و ثبت آن در فرم اقدام پيشگيرانه (F-07/01)توسط درخواست كننده، مدير مرتبط موظف است پس از بررسي عدم انطباق بالقوه ريشه عدم انطباق بالقوه را مشخص و پس از تعيين نوع آن شرح اقدام جهت رفع عيب را در فرم مرتبط ثبت نموده و به واحد تضمين كيفيت اعلام دارد. سپس مدير تضمين كيفيت اقدام به بازنگري اقدام پيشنهادي با هدف بررسي قابليت رفع ريشه عيب مي نمايد. پس از بازنگري و حصول اطمينان از تعيين اقدامي كه بتواند ريشه عيب بالقوه را حل كند، موارد را با مدیر کارخانه بررسي و مسئول اجراء و پيگيري و مدت اجراء مشخص مي كند. همچنين مسئول پيگيري موظف است روند پيشرفت اقدامات ذكر شده را پيگيري نموده و پس از اجراء مدير تضمين كيفيت موارد را از لحاظ اثر بخشي و كارا بودن اقدام انجام شده بررسي مي نمايد. لازم به ذكر است در صورتيكه اثر بخشي اقدام صورت گرفته مثبت نباشد اقدام پيشگيرانه مجددي صادر مي گردد. 

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل کیفیت ایزو

در شركت ***جهت انجام کننرل کیفیت  مواداولیه و  محصول در جریان ساخت و محصول نهایی به  شرح زير اقدام   می نمايند.
الف- مواد اولیه ورودی:
واحد کنترل کیفیت مشخصات گندم ورودی را پس از ورود به شرکت بررسی نموده و نتایج بررسی را در فرم  کنترل  پذیرش گندم ورودی ثبت می نماید.
تائید کیفیت مواد اولیه کمکی مانند مواد غنی سازی آرد بر اساس طرح کیفیت انجام شده و نتایج در فرم تائيد کيفيت اقلام ثبت می شود.

ادامه مطلب

روش اجرايي اقدام اصلاحي ایزو

هدف
تعيين روند سيستماتيك انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به منظور تجزيه و تحليل و رفع علل عدم انطباق. 
دامنه كاربرد
شامل كليه عدم انطباق هاي مرتبط با محصول ، فرآيند و سيستم كيفيت مي باشد. 
مسئوليت 
مسئوليت پيگيري و نظارت و كنترل اقدامات اصلاحي به عهده مدير تضمين كيفيت مي باشد. تائيد وتعيين دقيق اقدامات مورد نياز توسط مدير تضمين كيفيت و مدير كارخانه مي باشد. همچنين انجام اقدام اصلاحي به عهده مسئول تعيين شده درفرم مي باشد.

ادامه مطلب

شرح وظايف نماينده مديريت ایزو

حداقل صلاحيت هاي احراز شغل:
  مدرك تحصيلي : ليسانس     رشته تحصيلي : صنايع     سابقه كار: 5 سال سابقه در امور كيفيت
آموزش هاي مورد نياز:      آشنائي با ISO/9001:2000 – آشنائي با الزامات و مستندسازي
مهارت های لازم:         داشتن تجربه کافی درپروژه ISO/9001:2000  والزامات آن ، آشنايی با اصول مديريتی در سازمان وقوانين کار و تجارت

ادامه مطلب

شرح وظايف مسئول نگهداری و تعميرات ایزو

حداقل صلاحيت هاي احراز شغل:
  مدرك تحصيلي : فوق ديپلم    رشته تحصيلي :   رشته های فنی    سابقه كار: 5 سال
آموزش هاي مورد نياز: آشنايی با ISO9001:2000 ، آشنايی با T.P.M.، تسلط در تعميرات و تنظيم دستگاهها
مهارت های لازم:  آشنايی با پروسه های توليد و تعميرات کلی دستگاهها، آشنايي كامل با سيستم هاي  نگهداري و تعميرات

ادامه مطلب

شرح وظايف پرسنل مونتاژ کاری ایزو

  مدرك تحصيلي :  دیپلم
رشته تحصيلي : فنی و حرفه ای
سابقه كار:  3 تا 5 سال

آموزش هاي مورد نياز:
  - آشنایی کامل به نقشه خوانی
  - آشنا کامل به فرآیند ساخت و مونتاژ

ادامه مطلب

شرح وظايف مسؤول آموزش ایزو

1- تعريف پست سازمانی: متصدي اين شغل مسؤوليت برنامه هاي آموزشي و تمام امور مربوط به آموزش منابع انساني که به عنوان يکی از عوامل موثر برکيفيت شناخته می شود را دارا مي باشد.
2- شرح وظايف :
 2-1- تهيه استانداردهاي آموزشي مشاغل
2-2- برنامه ريزي و تعديل اولويت هاي آموزشي

ادامه مطلب

شرح وظايف مدير كيفيت ایزو

مدرك تحصيلي : ليسانس     رشته تحصيلي : فني و مهندسي     سابقه كار: 3 سال سابقه در امور كيفيت
آموزش هاي مورد نياز: ISO/9001:2000 – آشنائي با الزامات و مستندسازي-
مهارت های لازم: آشنائي کامل با  ISO/9001:2000–  توانايی کار با ابزار های کنترلی – آشنايی کامل با فرآيند های توليدی

ادامه مطلب

شرح وظايف مدیر کارخانه

  مدرك تحصيلي : ليسانس     رشته تحصيلي : فني و مهندسي     سابقه كار:7 سال
آموزش هاي مورد نياز:
  1- تشریح الزامات و مستند سازی ISO 9001:2000
  2- 5S
 3- تکوین محصول

ادامه مطلب

شرح وظايف مديرعامل ایزو

  مدرك تحصيلي :فوق ليسانس       رشته تحصيلي :  فني و مهندسي    سابقه كار: 10 سال سابقه در انجام پروژه هاي ساخت ومديريت
آموزش هاي مورد نياز:      آشنائي با ISO/9001:2000 –
  مهارت های لازم: 1- توانايي مديريت يك سازمان از لحاظ اجرايي و اداري2. آشنايي به اصول بازرگاني 3.  آشنايي با تكنولوژي و قابليتهاي فني كارخانه4- توانايي برنامه ريزي ،سازماندهي ، هدايت،هماهنگي،تصميم گيري.كنترل و فعاليتهاي مختلف سازمان جهت نيل به اهداف

ادامه مطلب

شرح وظايف مدير توليد ایزو

  مدرك تحصيلي : ليسانس     رشته تحصيلي : فني و مهندسي     سابقه كار: 4 سال
آموزش هاي مورد نياز: آشنائي با ISO/9001:2000 – آشنائي با الزامات و مستندسازي-  FMEA-MSA- APQP-COQ-SPC
مهارت های لازم:  1.توانايي راهبري پرسنل تحت نظارت واحد توليد  2. جلوگيري از اتلاف وقت و ضايعات مواد 3.توانايي در برنامه ريزي دقيق بطوريكه از كليه امكانات كارخانه در حداكثر توان استفاده شود . 4.نوآوري و تمهيدات علمي و عملي در پروسه هاي توليد

ادامه مطلب

شرح وظايف مدير بازرگاني ایزو

آموزش هاي مورد نياز: آشنايي با استاندارد : آشنائي با ISO/9001:2000 –
مهارت های لازم: -آشنايي كامل با امور بازرگاني و انبار و خريد
1- تعريف: متصدي اين شغل مسؤوليت برنامه‌ريزي و پيگيري امور بازرگاني و نظارت و كنترل خريدهاي شركت را از لحاظ تطابق با برنامه هاي از پيش تعيين شده بر عهده دارد.

ادامه مطلب

شرح وظايف پرسنل ماشین کاری ایزو

  مدرك تحصيلي :  دیپلم
رشته تحصيلي : فنی و حرفه ای
سابقه كار:  3 تا 5 سال

ادامه مطلب

شرح وظايف پرسنل رنگ کاری و سند بلاست ایزو

  مدرك تحصيلي :  دیپلم
رشته تحصيلي : فنی و حرفه ای
سابقه كار: 1 تا 3 سال

ادامه مطلب

شرح وظايف سرپرست کارگاه ایزو

  مدرك تحصيلي : فوق ديپلم    رشته تحصيلي :   رشته های فنی    سابقه كار: 2 سال سابقه در انجام پروژه هاي ساخت مربوطه
آموزش هاي مورد نياز: آشنايی با ISO9001:2000 ، آشنايی با نحوه کنترل و مديريت سالن ساخت، تسلط در راه اندازی و تنظيم دستگاهها
مهارت های لازم:  آشنايی با پروسه های ساخت و تعميرات کلی دستگاهها، توانايی تشخيص مهارت اپراتور ها و بکار گيری آنها

ادامه مطلب

شرح وظايف مسؤول انبار ایزو

  مدرك تحصيلي : ديپلم    رشته تحصيلي :   رياضی فيزيک    سابقه كار: 1 سال سابقه در امور انبار
آموزش هاي مورد نياز: آشنايی با ISO9001:2000 ، آشنايی با اصول FIFO
مهارت های لازم: 1.آشنايي با فنون انبارداري و انبارگرداني 2.داشتن روحيه امانت داري و کنترل صحت کالا ها

ادامه مطلب

شرح وظايف مسئول حسابداری ایزو

مدرك تحصيلي : ليسانس    رشته تحصيلي : حسابداري    سابقه كار: 2 سال سابقه در امور حسابداري
آموزش هاي مورد نياز:

مهارت های لازم:تسلط كامل به امور حسابداري  

ادامه مطلب

شرح وظايف پرسنل جوش کاری ایزو

حداقل صلاحيت هاي احراز شغل:
  مدرك تحصيلي :  دیپلم
رشته تحصيلي : فنی و حرفه ای
سابقه كار:  3 تا 5 سال
آموزش هاي مورد نياز:
  - آشنا به علم جوش کاری و انواع الکترود ها و نحوه استفاده از ابزار جوش کاری

ادامه مطلب

شرح ایزو وظايف

  مدرك تحصيلي :  دیپلم
رشته تحصيلي : فنی و حرفه ای
سابقه كار: 1 تا 3 سال جهت برش کاری با دستگاه گیوتین ویا پلاسما یا هوابرش و ...
3تا5 سال جهت برش کاری با دستگاه CNC

ادامه مطلب

شرح وظايف ایزو

1- تعريف: متصدی این شغل وظیفه انجام امور مربوط به انبار و ادای ومالی کارخانه با نظارت مدیر کارخانه را به عهده دارد
2- شرح وظايف :
2-1- نظارت بر حسن انجام امور انبار و اجرای FIFO و به روز داشتن کلیه موجودی ها

ادامه مطلب

شرح وظايف پرسنل ایزو

  مدرك تحصيلي :فوق ديپلم     رشته تحصيلي :فني      سابقه كار: 1 سال سابقه در امور كنترل كيفيت و كاليبراسيون
آموزش هاي مورد نياز : آشنائي با ISO/9001:2000 –  
مهارت های لازم: تسلط کامل در کار با ابزار های کنترلی (کوليس خوانی)، آشنائي با جدول Z.D، آشنائي با روش کنترل با اقلام نامنطبق
1- تعريف پست سازمانی: متصدي اين شغل كنترل ها و آزمايشات كيفي اقلام ورودي حين توليد و محصول نهايي مطابق با استانداردها و خواسته هاي مشتري و  تعيين دوره هاي كاليبراسيون ابزار آلات را به عهده دارد.

ادامه مطلب

روش ایزو اجرايي اهداف بهبود مستمر

1- هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح مراحل مختلف شناسايي فرصت ها، تعيين روش و اجراي پروژه هاي بهبود مستمر در شركت مهندسي وماشين سازي نجف آباد مي باشد.

2- دامنه كاربرد
   كليه اقدامات لازم از تعريف تا اجرا و تعيين اثر بخشي پروژه هاي بهبود تحت پوشش اين روش اجرايي قرار مي گيرند.

ادامه مطلب

روش اجرايي نگهداری و تعميرات ایزو

- هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرايي، تشريح انجام فعالیت های پیش گیرانه و اضطراری می باشد.

2- دامنه كاربرد
   کلیه ماشین آلاتی که راه اندازی شده اند در دامنه کاربرد این روش قرار دارند.

ادامه مطلب

روش اجرايي كنترل دارائي هاي مشتري ایزو

1- هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح مراحل كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري مي باشد.
2- دامنه كاربرد
   كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري اعم از دريافت، بازرسي، تأييد، انبارش و نگهداري آنها تحت پوشش اين روش اجرايي قرار مي گيرد. محصول تدارك شده شامل مواد خام و قطعات ورودي با بسته بندي هاي قابل بازگشت به مشتري و ابزار  و تجهيزات توليدي و كنترلي مي باشد.
   انواع قالب و مواد و تجهيزات و حتي بسته بندي مشتري نيز جزء دامنه كاربرد اين روش اجرايي است.

ادامه مطلب

روش ایزو اجرايي كاليبراسيون

1 – هدف
    هدف از تدوين اين روش اجرايي عبارتست از شرح روش كاليبراسيون ابزار و تجهيزات بازرسي، اندازه گيري و آزمون.

2 – دامنه كاربرد
  كليه ابزار و تجهيزات بازرسي و كنترل محصول يا فرايند مربوط به توليد محصولات كه در دامنه اخذ گواهينامه ISO 9001:2000   قرار دارند، تحت پوشش اين روش اجرايي قرار مي گيرند.

ادامه مطلب

روش اجرايی انبارش و جا به جايی ایزو

1 - هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرائي تشريح چگونگی فعالیت های جابجایی , انبارش , نگهداری,و تحلیل به منظور حصول اطمینان از رعایت کلیه موارد مربوط به انبارش و جابجایی می باشد.

2- دامنه كاربرد
   دامنه کاربرد این روش اجرایی ورود و خروج کلیه اقلام انبار و همچنین کلیه فعالیت های انبارداری را در بر می گیرد

ادامه مطلب

روش اجرايي توليد و کنترل کيفيت ایزو

 1- هدف
   اين روش اجرايي چگونگي انجام بازرسي مواد اوليه، قطعات حين توليد و محصولات عرضه شده و نحوه ساخت و خريد را شرح
مي دهد

2- دامنه كاربرد
   مواد دريافتي، محصول در حين توليد و محصول نهايي در دامنه كاربرد اين روش اجرايي مي باشد.

ادامه مطلب

روش ایزو اجرايي خريد

1- هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرايي، تشريح روش خريد مواد، كالا و خدمات از تأمين كنندگان در شركت *** مي باشد.

2- دامنه كاربرد
   اين روش اجرايي گردش كار خريد كليه موارد زير را از مرحله سفارش تا دريافت تحت پوشش قرار مي دهد:
  - مواد اوليه توليدي و قطعات استاندارد
  - اقلام و ملزومات غير توليدي
  - خدمات

ادامه مطلب

روش اجرايي بازنگري قرارداد ایزو

1 – هدف
 هدف از تدوين اين روش اجرايي عبارتست از تشريح روش بازنگري قرارداد و همچنين بررسي وبازنگري كليه درخواست هاي خريد از شركت در رابطه با مشتري به منظور اطمينان از درك كليه نيازمنديهاي قرارداد و درخواست ها، پيش از هرگونه تصميم گيري  در مورد  رد يا پذيرش آنها.
2 – دامنه كاربرد
   گردش كار بازنگري كليه قراردادها ( سفارشات ) ، متمم هاي قرارداد و درخواست هاي خريد از شركت، از بررسي تا تصميم گيري در مورد  رد يا پذيرش آنها تحت پوشش اين روش اجرايي قرار مي گيرد.

ادامه مطلب

روشهای اجرايي آموزش ایزو

1- هدف     
   هدف از تدوين اين روش اجرايي تعيين نيازهاي آموزشي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي مي باشد.

2- دامنه كاربرد
   كليه عمليات لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي داخل و خارج از شركت از مرحله تعيين نياز، برنامه ريزي، اجرا و تعيين اثر بخشي براي نيازمنديهاي آموزشي پرسنل فعلي و جديدي كه فعاليت آنها مؤثر بركيفيت مي باشد، تحت پوشش اين روش اجرايي قرار مي گيرند.

ادامه مطلب

روش اجرائي اهداف كيفي ایزو

1- هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرايي عبارتست از تعريف و تبيين اهداف كيفي شركت ماشين سازي نجف آباد و بررسي ميزان نيل به آنها در دوره هاي زماني مشخص.

2 – دامنه كاربرد
تمامي عمليات مربوط به تعيين و تبيين اهداف كيفي و بررسي ميزان عملکرد فرآيند هاي سازمان در اين روش اجرايي مشخص مي گردد.

ادامه مطلب

روش ایزو اجرايي بازنگري مديريت

  1- هدف :
       هدف از اين روش اجرايي حصول اطمينان از اجرا ، تداوم، تناسب ، كفايت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مي باشد. .
   2- دامنه كاربرد :
      اين روش اجرايي الزاماتي براي مديريت ارشد و مدير عامل   مي باشد .

ادامه مطلب

دستورالعمل ایستگاه برشکاری ورق ایزو

 1 -  هدف:   آماده سازی کویل های وارده به شرکت با توجه به نیاز خط تولید
 2- دامنه کاربرد:  کویل های وارد شده 

ادامه مطلب

نظامنامه ایزو

فصل 1- كليات
1-1- مقدمه
   امروزه حركت به سوي ارائه محصول يا خدمت با كيفيت مطلوب و توجه به مشتري به عنوان هدف نهايي فعاليتهاي هر سازمان، مهم ترين نياز جامعه صنعتي و تجاري ما است، و اين يك حركت و نياز فراگير و ملي است. شرکت *** حركت در اين راستا را در برنامه كار خود قرار داده است تا با استفاده از كليه امكانات موجود، در اين جهت حركت كند و به اين ترتيب سهم كوچكي از حركت متعالي صنعت و خدمات ميهن عزيزمان را به خود اختصاص دهد. شرکت *** به منظور حصول اطمينان از كيفيت مطلوب خدمات سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/9001:2008 را مستقر نموده است تا از طريق تعريف و اجراي روشهاي مطلوب، به كيفيت مناسب خدمات دست يابد.

ادامه مطلب

روش ایزو اجرايي كنترل محصول نامنطبق ایزو

1- هدف
هدف از تدوين اين روش اجرايي،
1-    شناسايي و حصول اطمينان ازعدم استفاده از اقلام نامنطبق شامل مواد ورودي، قطعات در جريان ساخت و محصول نهايي
2-    اطمينان از رسيدگي و پي گيري شكايت مشتري

ادامه مطلب

روش اجرايی مميزی داخلی ایزو

1- هدف
   هدف از اين روش اجرايي،اجرای مكانيزمي است كه بتواند انطباق فعاليتهاي كيفيتي ونتايج مربوط به آنها را با خواسته هاي استاندارد تصديق نموده و كارايي سيستم، فرآيند و محصول را در شركت تعيين كند.

2- دامنه كاربرد
   كليه فعاليتهاي لازم به منظور برنامه ريزي و اجراي مميزيهاي داخلي كيفيت تا مرحله اجراي اقدامات اصلاحي را شامل مي گردد.

ادامه مطلب

روش ایزو اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه

1- هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرايي اقداماتي در جهت حذف يا كاهش علل بروز عدم انطباق هاي بالفعل و بالقوه در محصول و فرآيند توليد مي باشد.
2- دامنه كاربرد
   از مرحله بروز عدم انطباق، ثبت عدم انطباق، تحقيق و بررسي در خصوص ريشه بروز عدم انطباق، برنامه ريزي و پيگيري اجرايي، اجراي برنامه ها و اطمينان از مؤثر بودن اقدامات انجام شده را شامل مي گردد.

ادامه مطلب

دستور العمل كنترل سوابق كيفيت ایزو

1 – هدف
 هدف از تدوين اين روش اجرايي به كنترل درآوردن كليه سوابق كيفيتي به منظور اثبات انطباق محصول با نيازمنديهاي تعريف شده و مؤثر بر كيفيت مي باشد.

2 – دامنه كاربرد
   كليه سوابق مرتبط با نظام كيفيت شركت كه در روشهاي اجرايي و دستورالعمل ها به لزوم ايجاد آن اشاره گرديده، و كليه مراحل شناسايي، جمع آوري، ثبت و شماره گذاري، دستيابي، تشكيل پرونده، بايگاني، نگهداري و تعيين تكليف در دامنه كاري اين روش اجرايي مي باشد.

ادامه مطلب

روش اجرايي كنترل اسناد و مدارک ایزو

  1 - هدف
   هدف از تدوين اين روش اجرائي حصول اطمينان از تهيه، تغيير، توزيع و منسوخ كردن كليه مدارك و داده ها،  به روز بودن و در دسترس بودن در محل هاي لازم در فعاليت هاي مؤثر بر كيفيت مي باشد.

2- دامنه كاربرد
   كليه مستندات موجود در اين شركت اعم از نظامنامه كيفيت، روش هاي اجرايي كيفيت، دستورالعملهاي اجرايي و ساير اسناد مرتبط تابع اين روش اجرايي مي باشند.

ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين سطح رضايت مشتری ایزو

1- هدف :
       هدف از تدوین اين دستورالعمل،تعيين سطح رضايت مشتری مي باشد .

   2- دامنه كاربرد :
کليه پروژه ها در دامنه کاربرد اين دستورالعمل قرار می گیرند.

ادامه مطلب

دستورالعمل ارزيابي تامين كنندگان ایزو

1- هدف
   هدف از تدوين اين دستورالعمل عبارتست از تشريح روش ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان به منظور انتخاب مناسب ترين آنها با توجه به معيارهاي ارزيابي مندرج در اين دستورالعمل.

2- دامنه كاربرد
   كليه تأمين كنندگان، اعم از كليه مؤسساتي كه مواد يا محصول از آنها تأمين مي گردد و يا خدمات آنها (مانند تعميرات قالب و غيره) دريافت مي گردد، مطابق اين دستورالعمل ارزيابي و انتخاب مي گردند.

ادامه مطلب

دستور العمل ایزو انگيزش كاركنان

  1- هدف
    هدف از تدوين اين دستورالعمل معرفي سيستمهاي انگيزشي و ارائه روش اندازه گيري آن مي باشد .

2- دامنه كاربرد
   كليه كاركنان شاغل در شركت با تأكيد بر افرادي كه فعاليت آنها مؤثر بر كيفيت محصول مي باشند، تحت پوشش اين دستورالعمل قرار مي گيرند.

ادامه مطلب

روش اجرايي نگهداري و تعميرات ایزو

1- هدف :
هدف از تدوين و اجراي اين روش اجرايي برقراري سيستمي جهت نگهداري و تعمير دستگاهها و ماشين آلات موجود در شرکت مي باشد.

2- دامنه کاربرد :
دامنه كاربرد اين رويه ،کليه دستگاهها، ماشين آلات و تجهيزات موثر بر توليد و کيفيت محصولات در شرکت مي باشد.

3- مسئوليتها :
3-1- مسئوليت اجراي اين روش اجرايي بر عهده مسئول نگهداري و تعميرات است. 
3-2- مسئوليت همكاري و هماهنگي در جهت اجراي بهينه برنامه PM با مدير سالن، سرپرست توليد، مسئولين خط و كليه اپراتورها است.
3-3- مسئوليت خريد و تامين قطعات يدكي و تجهيزات لازم به واحد نگهداري و تعميرات با واحدهاي بازرگاني و انبار است.
3-4- مسئول نگهداري و تعميرات با هماهنگي سرپرست فني ، سرپرست كنترل كيفيت و مسئول انبار در زمان خريد و تامين قطعات ، هماهنگي مي كند.

ادامه مطلب

روش اجرايي آموزش ایزو

1 – هدف :
هدف از تهيه اين روش اجرايي ، نياز سنجي ، برنامه ريزي ، اجراي آموزش به منظور كسب ارتقاء دانش و توانمندي منابع انساني موثر بركيفيت است.


2 – دامنه كاربرد :
دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل كليه پرسنل شركت راهان توان مي باشد.

3 – مسئوليتها :
مسئوليت اصلي اجراي اين روش اجرايي بر عهده مدير آموزش بوده و كليه مديران در انجام نياز سنجي آموزشي همكاري دارند.

ادامه مطلب

روش اجرايي بازنگري مديريت ایزو

1 – هدف :
هدف از برقراري اين روش اجرايي تشريح چگونگي بازنگري در سيستم مديريت كيفيت توسط مدير عامل يا نماينده مديريت ، در فواصل زماني معين و ارزيابي ضرورت تغيير در سيستم شناسايي فرصتهاي بهبود ، جهت حصول اطمينان از تداوم تناسب ، كفايت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت شركت راهان توان است.


2 – دامنه كاربرد :
اين روش اجرايي كليه فعاليتها وفرآيندهاي موثر بر كيفيت خدمات اين شركت را در محدوده سيستم شامل مي گردد.

ادامه مطلب

روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت ایزو

1 – هدف :
هدف از تدوين و برقراري اين روش اجرايي ، تشريح چگونگي ايجاد ، حفظ ، نگهداري وكنترل سوابق كيفيت شركت است كه اثبات كننده جاري بودن سيستم مديريت كيفيت است.

2 – دامنه كاربرد :
اين روش اجرايي در مورد كليه سوابق فعاليتهاي موجود در شركت ، اعم از سوابق كاغذي و الكترونيكي كه در سيستم مديريت كيفيت تعريف شده و بر آن تاثير مي گذارند را شامل مي گردد.

3 – مسئوليتها :
3-1- مسئوليت ايجاد سوابق ، نگهداري ، طبقه بندي ، قابليت دستيابي وكنترل سوابق مربوط به واحد با مسئول همان واحد است.

ادامه مطلب

روش اجرايي کنترل مستندات ایزو

1-هدف :
هدف از تدوين و برقراري اين روش اجرايي ، تشريح نحوه تهيه ، تصويب ، بازنگري ، توزيع ، و تغيير مستندات سيستم مديريت کيفيت و حصول اطمينان از تحت کنترل بودن و استفاده صحيح کارکنان از نسخ معتبر و به روز مستندات است.
2- دامنه کاربرد :
اين روش اجرايي در خصوص کليه مدارک و مستندات درون سازماني و برون سازماني که بر سيستم مديريت کيفيت تاثير مي گذارد ، کاربرد دارد .
3- مسئوليت ها :
3-1- مسئوليت تصويب و ابلاغ خط مشي کيفيت و نظامنامه کيفيت بر عهده مدير عامل است .
3-2- مسئوليت تهيه مستندات جديد و تغييرات مستندات جاري بر عهده نماينده مديريت است که با همکاري مشاور و واحد هاي ذيربط به انجام مي رسد .

ادامه مطلب

دستورالعمل كنترل نهايي محصول ایزو

1- هدف :

2- دامنه کاربرد :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل در كليه واحدهاي كارخانه راهان توان است.

3- مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده سرپرست كيفيت بوده و كليه واحدها موظف به همكاري مي باشند.

ادامه مطلب

دستورالعمل آزمون كاغذ ملامينه شده برای ایزو

هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه انجام آزمايشهاي كاغذ ملامينه شده مي باشد.
2- دامنه كاربرد:
دامنه كاربرد اين دستورالعمل در واحد ملاميناسيون كاغذ است.
3- مسئوليتها:
3-1- مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده سرپرست كيفيت و سرشيفتهاي خط كاغذ مي باشد.

ادامه مطلب

دستورالعمل روشهای آزمون کنترل کیفی ایزو

1- هدف:
هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح روشهاي آزمون کنترل کیفی و همچنین مطابقت با مقادیر استاندارد ذکر شده برای هر آزمون می باشد .

* تشخيص مشخصات نهايي يا صحت ميزان انحراف از نتايج فوق با مسئوليت سرپرست كنترل كيفيت مجاز است .

2- دامنه كاربرد:
دامنه كاربرد اين دستورالعمل در انبار ملزومات ، انبار لوحه های خام نئوپان و MDF ، واحد های توليد رزين ، ملامیناسیون کاغذ ، پرس ملامینه و تصفیه خانه فاضلاب مي باشد.

ادامه مطلب

دستورالعمل كنترل اقلام ورودي ایزو


1- هدف:
هدف از تدوين اين دستورالعمل كنترل كليه اقلام ورودي به كارخانه ( از نظر كيفيت) قبل از مصرف در واحد هاي مختلف است.

2- دامنه كاربرد:
دمنه كاربرد اين دستورالعمل در كليه واحدهاي شركت راهان توان مي باشد.

3- مسئوليتها:
3-1- مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده سرپرست كيفيت ، سرپرست فني و مسئول انبار مي باشد.

ادامه مطلب

دستورالعمل شناسايي و رديابي محصول ایزو

1- هدف :
کسب اطمينان از اينکه مواد و قطعاتي که از انبار در خط توليد قرار مي گيرند و در کليه مراحل ابتدا، انتهاي توليد و بسته بندي و تحويل به مشتري مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت بروز هر گونه عدم تطابق امکان بررسي بر روي علل بروز مشکل مطابق شناسه هاي موجود قابل رديابي باشد.

2- دامنه کاربرد :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل کليه پرسنل توليدي ، محصولات ، مواد اوليه ، تجهيزات و تاسيسات شرکت است.

ادامه مطلب

دستورالعمل شناسايي و رديابي محصول

1- هدف :
کسب اطمينان از اينکه مواد و قطعاتي که از انبار در خط توليد قرار مي گيرند و در کليه مراحل ابتدا، انتهاي توليد و بسته بندي و تحويل به مشتري مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت بروز هر گونه عدم تطابق امکان بررسي بر روي علل بروز مشکل مطابق شناسه هاي موجود قابل رديابي باشد.

2- دامنه کاربرد :
دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل کليه پرسنل توليدي ، محصولات ، مواد اوليه ، تجهيزات و تاسيسات شرکت است.

3- مسئوليت :
3- 1 - مسئوليت اجراء بند 4-1- با سرپرست توليد و مسئول انبار است .
3-2- مسئوليت اجراء بند 4-2- با سرپرست كيفيت است .
3-3- مسئوليت اجراء بند 4-3- با سرپرست توليد و مسئول نگهداري و تعميرات است .

ادامه مطلب

دستورالعمل پروسـه پرس کاغذ ملامينـه برای ایزو

-3-1- مسئوليت نظارت بر خط پرس كاغذ، دريافت برنامه توليد ، هماهنگي شيفتها و حضور پرسنل ، اطمينان از آماده بودن تجهيزات هماهنگي با واحد نگهداري و تعميرات جهت انجام و اجراي PM ، هماهنگي در تامين مواد اوليه و ارائه برنامه توليد با سرپرست توليد است.
-3-1-مسئوليت مرحله تغذيه بر عهده اپراتور شماره يک ( اپراتور تغذيه ) مي باشد که در اول خط پرس مستقر است .
-3-2-مسئوليت مرحله پرس بر عهده اپراتور شماره دو ( اپراتور پرس ) مي باشد که در وسط خط پرس مستقر است .
-3-3-مسئوليت مرحله کنترل کيفي بر عهده اپراتور شماره سه (اپراتور کنترل کيفي ) مي باشد که در آخر خط پرس مستقر است .
-3-4-مسئوليت مرحله بسته بندي بر عهده اپراتور هاي بسته بندي مي باشد که در آخر خط پرس مستقر مي باشند .
-3-5-مسئوليت توليد در هرشيفت بر عهده سرشيفت همان شيفت مي باشد . که بر کار هرچهار اپراتور نظارت دارد .
-3-6- مسئوليت کلي خط پرس از نظر توليد و تعميرات و ... بر عهده مسئول خط پرس است که سرپرست توليد ناظر بر کار وي است .

ادامه مطلب

خط ملاميناسيون کاغذ - ایزو

دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد و استفاده از اين دستورالعمل در خط ملاميناسيون کاغذ مي باشد.

مسئوليتها :
3-1-مسئوليت نظارت بر توليد رزين و ارائه برنامه توليد با سرپرست توليد است.
3-2- مسئول خط : مسئوليت پروسه ملاميناسيون کاغذ را زير نظر سرپرست توليد برعهده دارد .
3-3- سرشيفت : مسئوليت کارهاي شيفت را برعهده دارد وزيرنظر مسئول خط کاغذ کار مي کند.
3-4- اپراتورها : مسئوليت اجراي صحيح هر يک از مراحل وکارهاي محوله توسط اپراتورها انجام مي گيرد که زيرنظر سرشيفت مربوطه کار مي کنند.

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو برای توليد رزين

هدف از تهيه اين دستورالعمل شرح چگونگي تهيه رزينهاي ملامين فرمالدئيد و اوره فرمالدئيد جهت استفاده در واحد توليد کاغذ ملامينه مي‌باشد .

2- دامنه کاربرد:
دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد توليد رزين مي‌باشد.

ادامه مطلب

دستورالعمل ارزيابي تأمين کنندگان ایزو

 1-هدف: 

هدف از تدوين وبرقراري اين دستورالعمل تشريح نحوه ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان مواد اوليه، تجهيزات و خدمات مورد نياز شرکت است.

2-محدوده كاربرد
اين دستورالعمل كليه مواد و قطعات مؤثر بر كيفيت محصولات شرکت را شامل مي شود.

ادامه مطلب

حکم مدیریت - ایزو


شرکت *** اولين و بزرگترين شرکت در زمينه ملاميناسيون کاغذ دکوراتيوو پرس ملامينه MDF و نئوپان به روش مکانيزه در ايران در کشور از سال 1382 تاکنون فعاليت مي نمايد. هدف اين شرکت تأمين خواسته هاي مشتريان و کسب رضايت مستمر آنها در خصوص توليد محصول با کيفيت مورد قبول آنهاست و در اين راستا خود را ملزم به تحقق خواسته هاي زير مي داند :

ادامه مطلب

حكم نماينده مديريت

در راستاي استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس ISO 9001:2000 از اين تاريخ، جنابعالي را با حفظ سمتهاي قبلي بعنوان نماينده مديريت در امور كيفيت منصوب مي‌نمايد.
اختيارات و مسئوليتهاي جنابعالي بر اساس الزامات استاندارد مذكور به شرح ذيل مي باشد:
• حصول اطمينان از اينكه فرآيندهاي مورد نياز براي سيستم مديريت كيفيت تعيين شده، استقرار يافته و نگهداري مي‌شوند.
• گزارش دهي به مديريت ارشد شركت درباره عملكرد سيستم مديريت كيفيت به هرگونه نيازي براي بهبود 
• حصول اطمينان از ترغيب به آگاهي نسبت به الزامات مشتري در تمامي سطوح شركت

ادامه مطلب

مشخص کردن فرايندها از دیدگاه ایزو

1- هدف :
هدف از تدوين اين دفتر، مشخص کردن فرايندها، ارتباط و تقدم و تأخر آنها، روش های اجرايی کنترل، پايش و معيارهای اندازه گيری فرايندها، به منظور اطمينان از کارايی و اثربخشی آنهاست.

2- دامنه کاربرد :
اين دفتر کليه فرايندهای مهم عملياتی (کليدی)، مديريتی و پشتيبانی را شامل می گردد.

ادامه مطلب

نظامنامه ایزو برای کیفیت - قسمت سوم

-2-3- تبادل اطلاعات  با مشتري:

- واحد پازرگاني شركت كليه سوابق پيشنهادات ، سفارشات و صورتجلسات  و موارد اصلاحي از جمله تغييرات و برنامه هاي زمانبندي الحاقيه هاي مربوطه را در پرونده هاي مخصوص به مشتريان حفظ و نگهداري مي نمايد ایزو

- بازخور از  مشتريان  از جمله شکایات بصورت مناسب ثبت و پیگیری مي گردد ایزو  

ادامه مطلب

نظامنامه ایزو برای کیفیت - قسمت دوم

 فرم ها و سوابق با كد ((F-M)-***/**) مشخص مي باشند كه  سه رقم اول مشخص كننده روش يا دستورالعمل مرتبط و دو رقم بعد از اسلش (/) مشخص كننده شماره فرم مي باشد و شماره بازنگري آنها بصورت مجزا مشخص مي گردد ایزو كد گذاري مطابق دستورالعمل كدگذاري (W-002)  انجام مي شود  ایزوكليه مدارك سيستمي بعد از تهيه شدن توسط مسئول مرتبط و قبل از انتشار توسط نماينده مديريت مورد بررسي  قرار گرفته و سپس توسط مدير عامل تصويب مي گردد ایزو

ادامه مطلب

نظامنامه ایزو برای کیفیت - قسمت اول

- هدف
 هدف از استقرار سيستم مديريت كيفيت در شركت *** اثبات توانايي پايدار اين شركت در تامين محصولاتي  مطابق بانيازمنديهاي مشتري و الزامات قانوني مي باشد كه با بكارگيري موثر نظام و فرآيند هايي براي بهبود مداوم آن و تضمين برآوردن الزامات قانوني و نيازمنديهاي مشتري، رضايت مشتريان را ارتقاء بخشد ایزو
اين نظامنامه مبتني بر استاندارد  سري ISO 9001-2008  تهيه و تدوين گرديده است كه در آن ساختار سازماني، مسئوليت ها و همچنين نيازمنديهاي سيستم كيفيت تشريح گرديده است ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ایزو

هدف:
 انجام فعاليتهاي نگهداري و تعميرات با جهت گيري برنامه ريزي شده، پيشگيرانه و پيش بينانه به منظور حصول اطمينان از      
سلامت تجهيزات و ماشين آلات در زمان بكارگيري و استمرار قابليت فرآيند ایزو  
دامنه كاربرد: كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي و آزمايشگاهي  ایزو
مسئوليت : مسئوليت نگهداري و تعميرات ماشين آلات و تجهيزات  توليدي و آزمايشگاهي به عهده مسئول نگهداري و تعميرات  با نظارت  مدير كارخانه مي باشد ایزو  

ادامه مطلب

دستور العمل رسیدگی به شکایات مشتریان

هدف
تشريح روند انجام رسيدگي به شكايات احتمالي مشتريان
دامنه كاربرد
كليه شكايات مشتريان و براي محصولات شركت
 مسئوليت
 مسئوليت اجراي اين دستورالعمل  به عهده  مدير آزمايشگاه  با همكاري ساير مديران مي باشد  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی ایزو

- هدف :
حصول اطمينان از تأمين كليه مواد اوليه / خدمات مورد نياز موثر بر كيفيت (توسط تأمين كنندگان ) با توجه به نيازمنديهاي مشخص شده ونظارت بر تحويل به موقع وكنترل آن ایزو
2- دامنه كاربرد : كليه خدمات و  اقلام موثر بر كيفيت  ایزو
3- مسئوليت :  سرپرست بازرگاني با نظارت مدير بازرگاني مسئوليت اجراي صحيح اين روش را بر عهده دارد  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی تکوین محصول

هدف :   
 ارائه نحوه تكوين محصول به منظور حصول اطمينان از تحقق خواسته ها و رضايت  مشتريان درقبال محصول و فرآيند  ایزو
دامنه كاربرد:  
كليه محصولات توليدي جديد يا مورد اصلاح (تغيير/بهبود) مطابق دامنه كاربرد نظامنامه  ایزو
مسئوليت :
فعاليتهاي مرتبط با اين روش اجرايي توسط تيم تكوين محصول انجام مي شود ایزو برنامه ريزي و نظارت و هدايت فعاليتها به عهده مسئول تيم تكوين محصول (مدير آزمايشگاه ) مي باشد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی برنامه ریزی تولید ایزو

هدف
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها به منظور بهره برداري مناسب از عوامل توليد و تحويل بموقع محموله به مشتريان ایزو
دامنه كاربرد
كليه محصولات و مواد اوليه ایزو
مسئوليت
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مسئول برنامه ريزي و انبارش تحت نظارت مديركارخانه  مي باشد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی برنامه ریزی تولید

هدف
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها به منظور بهره برداري مناسب از عوامل توليد و تحويل بموقع محموله به مشتريان ایزو
دامنه كاربرد
كليه محصولات و مواد اوليه ایزو
مسئوليت
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مسئول برنامه ريزي و انبارش تحت نظارت مديركارخانه  مي باشد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی بازنگاری مدیریت ایزو

1ـ هدف : نظارت، بازنگري و برنامه ريزي  در جهت تناسب، صحت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ایزو
 
2ـ حوزه دامنه كاربرد : مديران و مسئولين بخش هاي مختلف شركت
3ـ مسئوليت ها : مدير عامل مسئوليت اجراي اين روش اجرايي را بر عهده دارد ایزو نماينده مديريت مسئوليت هماهنگي تشكيل و تهيه گزارشات را بر عهده خواهد داشت ایزو
4ـ شرح روش :
        جلسات بازنگري مديريت در فواصل زماني حداقل 2 بار در سال و بصورت تيمي  برگزار مي گردد ایزو برنامه ريزي و هماهنگي اجرايي اين جلسات را نماينده مديريت انجام داده و پس از تعيين زمان و محل برگزاري جلسه آنرا به تائيد مدير عامل مي رساند ایزو نماينده مديريت همچنين ضمن هماهنگي با شركت كنندگان (مدير عامل، مدير آزمايشگاه، مديران واحدها و در صورت نياز پرسنل ديگر شركت) دستور جلسه را تهيه و اعلام مي نمايد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی بازرسی و آزمون

هدف
اندازه گيري و كنترل مشخصات محصول به منظور اثبات تأمين و انطباق نيازمنديهاي محصول در مراحل مناسبي از فرآيند تحقق محصول بر اساس مشخصات تعيين شده در طرح هاي كنترل ایزو
دامنه كاربرد
كنترل محصولات توليدي مطابق دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت در مراحل ورود، حين توليد  و محصول نهايي  ایزو
مسئوليت
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مدير آزمايشگاه مي باشد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی جابه جایی و انبارش ایزو

- هدف :
تشريح نحوه جابجائي، انبارش نگهداري، بسته بندي و تحويل محصول و اقلام موثر بركيفيت به منظور حصول اطمينان از حفظ كيفيت در جريان انبارش و تحويل ایزو
2- دامنه كاربرد :
كليه محصولات و اقلام موثر بركيفيت ایزو
3- مسئوليت :
  مسئوليت اجرائي اين روش به عهده مسئول برنامه ريزي و انبارش با نظارت مدير كارخانه مي باشد ایزو
4- شرح روش اجرايي :
الف: دريافت كالا
4-1-  مواد اوليه:  با توجه به اين موضوع كه مواد اوليه اين شركت حجيم بوده و امكان جابجايي آن به راحتي امكان پذير نمي باشد و بطور كلي از تامين كنندگان معتبر خريداري مي شود اين نوع كالاها در انبار مواد اوليه قرار داده مي شود ایزو مسئول برنامه ريزي و انبارش  ضمن ثبت اطلاعات كلي محموله را  در فرم  رسيد موقت(F-006/01) ، نسبت به اعلام به بخش كيفيت جهت بازرسي مواد اوليه و براي ساير اقلام به درخواست كننده آن اقدام مي نمايد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی آموزش ایزو

- هدف :
       چگونگي نياز سنجي ، برنامه ريزي واجراي آموزش به منظور كسب و ارتقاء دانش وتوانمندي منابع انساني موثر بركيفيت ایزو
2- دامنه كاربرد  : كليه پرسنل موثر بركيفيت ایزو
3-  مسئوليت:  مسئوليت اصلي اجراي اين روش اجرائي به عهده مسئول اداري با همكاري ساير مديران مي باشد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی آزمایشگاه ایزو

هدف :
انجام صحيح و دقيق آزمايشات مرتبط با محصول و فرآيند در زمان مناسب  ایزو
دامنه كاربرد :
كليه آزمايشات مورد نياز با توجه به طرح كيفيت محصولات اشاره شده در دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت شامل تست هاي برست ، هيدرواستاتيك و آون  ایزو
مسئوليت :
انجام صحيح و دقيق و تحليل آزمايشات به عهده مدير آزمايشگاه مي باشد  ایزو

ادامه مطلب

روش های اجرایی ارزیابی تامین کنندگان

ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان براساس توانايي هاي آنان در جهت تأمين نيازمنديهاي تعيين شده محصولات يا خدمات مورد نياز شركت شامل ( كيفيت، قيمت، زمان تحويل و خدمات پس از فروش و. . . . .) مي باشد .
دامنه كاربرد :
كليه تأمين كنندگاني كه فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت براي محصولات توليدي اين شركت را انجام مي دهند مورد ارزيابي قرارمي گيرند
مسئوليت :
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان توسط تيمي متشكل از مدير بازرگاني، مدير كارخانه و مدير آزمايشگاه با مسئوليت مدير بازرگاني انجام مي گيرد .

ادامه مطلب

روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو

هدف
اطمينان از انطباق فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت با توجه به ترتيبات طرحريزي شده
دامنه كاربرد :
كليه فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت شامل قسمتها ، وظايف واحدها مطابق دامنه مشمول نظامنامه كيفيت ایزو
مسئوليت :
مدير آزمايشگاه  مسئوليت اجراي صحيح مميزي داخلي با همكاري مميزان انتخاب شده را بر عهده دارد  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرائي کنترل محصول انطباقی

هدف
شناسايي وتعيين تكليف محصول نامنطبق و حصول اطمينان از عدم بكارگيري ناخواسته محصول نامنطبق ایزو
      دامنه كاربرد
كليه موارد عدم انطباق و مشكوك شامل مواد اوليه ، محصول درجريان ساخت، محصول نهائي و برگشتي از مشتري ایزو
      مسئوليت
مدير تضمين كيفيت با همكاري بخشهاي توليد و بازرگانی مسئوليت اجراي اين روش اجرائي را برعهده دارد ایزو
       شرح روش اجرائي
نحوه برخورد با موارد نامنطبق ومشكوك درطي مراحل ورود مواد اوليه ، درجريان ساخت ومحصول نهائي ونيز برگشتي       ازمشتري به شرح ذيل مي باشد ایزو

ادامه مطلب

کنترل اسناد و مدارک برای ایزو

 اين  روش اجرايي چگونگي تهيه، تائيد ، تصويب ، بازنگري، توزيع و كنترل مدارك كيفيت را نشان مي دهد ایزو
   2- دامنه كاربرد
  كليه مدارك و داده هاي فني و سيستمي نظام كيفيت ایزو
   3- مسئوليت
   مدير آزمايشگاه با همكاري ساير مديران مسئوليت اجراي اين روش را بر عهده دارد ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل کدگذاری ایزو

      1- هدف
چگونگي كد گذاري قطعات و مدارك فني و سيستمي به منظور سهولت در شناسايي قطعات و مدارك فني، ابزار هاي كنترلي
       و مواد اوليه     
    2-  دامنه كاربرد
       كليه مدارك سيستمي  و  فني شامل روش ها، دستورالعمل ها، نقشه ها، نمودار هايOPC  و  ساير مدارك فني مرتبط با محصول و قطعات ، نيم مجموعه ها و مجموعه ها و  ابزار آلات توليدي و كنترلي و مواد اوليه ایزو
     3-  مسئوليت
        مدير تضمين كيفيت  مسئوليت اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد ایزو
       4- شرح دستورالعمل    
الف- كد كذاري روش ها و دستورالعمل ها :
      - كد روشها و دستورالعملها  از پنج  كاراكتر به شرح ذيل تشكيل مي گردد:

ادامه مطلب

دستورالعمل تست فشار ایزو

دستگاه تست فشار :
جهت انجام آزمونهاي كنترل كيفي از جمله تست فشارهيدروستاتيكيHydro ‌‌‌‌‌‌و تست فشار تركيدگي Burst روي لوله‌هاي توليدي كه از دو قسمت تشكيل شده است :
الف) دستگاه مولد وانتقال فشار كه توانايي اعمال فشار تا 100 اتمسفر وتنظيم كليه فاكتورهاي موردنياز ازجمله فشار (باد) ، دما ، زمان توسط سيستم كنترل كنننده ديجيتالي تمام اتوماتيك را دارد ایزو
ب)مخزن مخصوص آب جهت قراردادن لوله مورد آزمايش مجهز به سيستم باد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرائی ممیزی داخلی کیفیت ایزو

اطمينان از انطباق فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت با توجه به ترتيبات طرحريزي شده
دامنه كاربرد :
كليه فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت شامل قسمتها ، وظايف واحدها مطابق دامنه مشمول نظامنامه كيفيت ایزو
مسئوليت :
مدير آزمايشگاه  مسئوليت اجراي صحيح مميزي داخلي با همكاري مميزان انتخاب شده را بر عهده دارد  ایزو
شرح روش :
- مميزي نظام مديريت كيفيت:
مدير آزمايشگاه با توجه به كليه فعاليتهاي اشاره شده در نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين المللي  ISO9001-2000 و سايرالزامات اضافي مشتريان و سازمان و با توجه به وضعيت و اهميت فعاليتها و همچنين بررسي نتايج مميزهاي داخلي و خارجي دوره هاي گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در مميزي ها و  ایزو ایزو ایزو ایزو ایزو برنامة زمان بندي سالانه مميزي را تعيين ودر فرم برنامه سالانه مميزي داخلي (F-029/01)ثبت مي نمايد و مميزي داخلي حداقل 2 بار در سال انجام   مي شود   ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ایزو

كنترل سوابق مورد نياز حاصل از فعاليتهاي نظام كيفيت به منظور بهره برداري مناسب شامل اثبات انطباق و اجراي موثر سيستم، محصول، فرآيند ایزو
دامنه كاربرد :
كليه سوابق ناشي از اجراي سيستم كيفيت اشاره شده از روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و سوابق مرتبط با مشتريان و تأمين كنندگان
مسئوليت :
كليه واحدها مسئوليت ايجاد ، نگهداري و نيز بهره برداري از سوابق را مطابق روشها ي اجرايي مرتبط به عهده دارند مدیر آزمايشگاه بر اجرا و اثر بخشي  موارد نظارت مي نمايد

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل اسناد و مدارک ایزو

   1- هدف
 اين  روش اجرايي چگونگي تهيه، تائيد ، تصويب ، بازنگري، توزيع و كنترل مدارك كيفيت را نشان مي دهد ایزو
   2- دامنه كاربرد
  كليه مدارك و داده هاي فني و سيستمي نظام كيفيت ایزو
   3- مسئوليت
   مدير آزمايشگاه با همكاري ساير مديران مسئوليت اجراي اين روش را بر عهده دارد ایزو

ادامه مطلب

دستور العمل ایزو برای کد گذاری

 1- هدف
چگونگي كد گذاري قطعات و مدارك فني و سيستمي به منظور سهولت در شناسايي قطعات و مدارك فني، ابزار هاي كنترلي
       و مواد اوليه     
    2-  دامنه كاربرد
       كليه مدارك سيستمي  و  فني شامل روش ها، دستورالعمل ها، نقشه ها، نمودار هايOPC  و  ساير مدارك فني مرتبط با محصول و قطعات ، نيم مجموعه ها و مجموعه ها و  ابزار آلات توليدي و كنترلي و مواد اوليه ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل ایزو برای تست فشار

دستگاه تست فشار :
جهت انجام آزمونهاي كنترل كيفي از جمله تست فشارهيدروستاتيكيHydro ‌‌‌‌‌‌و تست فشار تركيدگي Burst روي لوله‌هاي توليدي كه از دو قسمت تشكيل شده است :
الف) دستگاه مولد وانتقال فشار كه توانايي اعمال فشار تا 100 اتمسفر وتنظيم كليه فاكتورهاي موردنياز ازجمله فشار (باد) ، دما ، زمان توسط سيستم كنترل كنننده ديجيتالي تمام اتوماتيك را دارد ایزو
ب)مخزن مخصوص آب جهت قراردادن لوله مورد آزمايش مجهز به سيستم باد

ادامه مطلب

روش اجرایی اقدام پیشگیرانه ایزو

هدف از تعيين اين روش اجرايي بررسي شناخت علل عدم انطباق هاي بالقوه موجود در سيستم و انجام اقدامات لازم جهت تجزيه و تحليل و جلوگيري از بروز اين علل مي باشد ایزو
 
2ـ دامنه كاربرد :
           كليه واحدهاي شركت ایزو

3ـ مسئوليت ها :
         ـ مسئوليت اجراي اين روش اجرايي با كليه پرسنل سازمان مي باشد ایزو
         ـ مسئوليت نظارت بر اجراي اين روش با مدير آزمايشگاه  مي باشد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرایی اقدام اصلاحی ایزو

هدف
تعيين روند سيستماتيك انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به منظور تجزيه و تحليل و رفع علل عدم انطباق ایزو

دامنه كاربرد

        شامل كليه عدم انطباق هاي مرتبط با محصول ، فرآيند و سيستم كيفيت مي باشد ایزو  

ادامه مطلب

روش اجرايي استقرار سيستم كيفيت ایزو

         هدف: تعيين وظايف و نحوه استقرار سيستم مديريت كيفيت و وظايف واحد ها و افراد مرتبط و درگير در استقرار سيستم
دامنه كاربرد :دامنه كاربرد اين روش اجرايي در شركت آبرسان و جهت استقرار سيستم كيفيت مي باشد ایزو
مسئوليت :مسئوليت اجراي اين روش اجرايي را نماينده مديريت با نظارت مدير عامل بر عهده دارد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرايي فنون آماري ایزو

هدف : مشخص نمودن نحوه تعيين نياز به فنون آماري مختلف وبكار گيري آنها در فعاليتهاي مختلف سيستم كيفيت .
دامنه كاربرد : فنون آماري مورد نياز جهت اثبات وكنترل اثر بخشي سيستم كيفيت .
مسئوليت : مسئوليت تعيين نياز به فنون آماري جديد وبازنگري فنون آماري مورد استفاده به عهده مدير مهندسي و  تضمين وكنترل كيفيت مي باشد . مسئوليت بكار گيري فنون آماري مرتبط ، مطابق روش هاي اجرايي مربوطه به عهده واحد هاي مختلف ذكر شده در آن روش ها مي باشد .

ادامه مطلب

روش اجرايي رضايت مشتري ایزو

هدف:
سنجش ميزان رضايت مشتريان داخل و خارج از سازمان  به منظور تعيين اقداماتي جهت افزايش مستمر رضايت مشتريان ایزو
دامنه كاربرد :
كليه مشتريان مرتبط با محصولات مشمول نظامنامه كيفيت شركت ایزو
مسئوليت :
بررسي ميزان رضايت مشتريان به عهده مدير بازرگاني مي باشد ایزو

ادامه مطلب

روش اجرايي دارايي مشتري

هدف :
تعيين و اعمال كليه كنترلهاي لازم بر روي اقلام تدارك شده توسط مشتري به نحوي  اطمينان كافي از تصديق نگهداري موثر آن حاصل شود ایزو
          دامنه كاربرد :
كليه اقلام ( مواد اوليه ، قطعات ، ابزار آلات و تجهيزات و وسايل بسته بندي و مدارك فني) كه مطابق قرار داد از سوي مشتري تأمين شده باشد ایزو
 مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين روش به عهده مدير مهندسي و تضمين كيفيت با همكاري مسئول انبارش،برنامه ريزي و تداركات مي باشد

ادامه مطلب

دستورالعمل حفاظت از داده هاي الكترونيكي ایزو

هدف : ارائه نحوه حفاظت ، كنترل ، ايجاد و حذف فايل ها و داده هاي الكترونيكي
 دامنه : كليه داده ها و اطلاعات الكترونيكي كه در كيفيت محصول تاثير دارند  ایزو
 مسئوليت ها : مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير مهندسي و  تضمين كيفيت با همكاري ساير مديران و مسئولين مرتبط با اين نوع داده ها مي باشد  ایزو
تعاريف : داده هاي الكترونيكي هر گونه فايل ها واطلاعاتي كه در رايانه هاي موجود در سازمان ايجاد يا از طريق ارتباطات الكترونيكي دريافت
مي شود  ایزو

ادامه مطلب

دستورالعمل تعيين وضعيت بازرسي و آزمون

-  هدف : تعيين وضعيت بازرسي و آزمون اقلام موجود در سازمان به منظور جلوگيري از استفاده ناخواسته از اقلام نامنطبق  ایزو
 2- دامنه : كليه مواد اوليه و محصولات نهايي موجود در فضاي توليد و انبارها  ایزو
 3- مسئوليت : مسئوليت اجراي اين روش بر عهده مديرمهندسي و  تضمين كيفيت مي باشد  ایزو

ادامه مطلب

روش اجرايي ایزو برای تجزيه وتحليل داده ها

شرح روش :
1-    تهيه و تحليل داده هاي سطح شركت :
 1-1-  مديران واحد ها مطابق دوره هاي تعريف شده در جدول پيوست نسبت به تهيه آمار / اطلاعات و گزارش مربوط با اعلام وضعيت شاخص مرتبط اقدام مي نمايندایزو جهت مقايسه روند دوره هاي اشاره شده علاوه بر گزارش دوره اي، گزارش مقايسه اي نيز تهيه و ارائه مي شودایزو

ادامه مطلب

روش اجرايي پيشنهادات ایزو

مدير مهندسي و تضمين كيفيت فرم ارائه پيشنهاد را در دسترس كليه پرسنل قرار مي دهد كه به دو صورت فردي يا گروهي پيشنهاد در زمينه موارد ذيل در فرم ارائه پيشنهاد ثبت و به مدير مهندسي و تضمين كيفيت ارائه مي شود( در ارائه پيشنهادات به نكاتي نظير توجيه اقتصادي، قابليت اجراء در سازمان و زمان دستيابي توجه شود)

ادامه مطلب

روش اجرائي بهبود مستمر ایزو

شناسايي فرصتهاي بهبود و انجام پروژه هاي مرتبط با رويكرد جامع تيمي به منظور بهبود فعاليتها و حاكميت فلسفه بهبود مستمر در سازمان  ایزو
دامنه كاربرد :
كليه فعاليتها و فرآيندهاي درون سازمان  ایزو
مسئوليت :
-    نماينده مديريت مسئوليت برگزاري جلسات تيم بهبود مستمر متشكل از كليه مديران و مدير عامل را به عهده دارد و پيگيري تصميمات مرتبط نيز بر عهده نماينده مديريت مي باشد  ایزو
-    كليه پرسنل در راستاي تحقق اهداف و بهبود و شناسايي فرصتهاي بهبود همكاري و مشاركت دارند  ایزو

ادامه مطلب

مروری بر مفاهیم کیفیت و استاندارد سازی ایزو 9001

مجموعه ای است از فرآیندها، روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازار ( مشتریان )، جامعه، سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها، به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت ذینفعان مربوطه دست یافت و آن را مورد پایش، اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد

ادامه مطلب

بیرون سپردن فرآیندهای یک سازمان

وقتی در یک سازمان پروسه هایی را كه بر منطبق بودن محصول با الزامات اثر گذارند به خارج سازمان بسپارد باید اطمینان حاصل شود که که آن فرآیندها به درستی در جریانند. این فرآیند ها و وسعتشان به طور حتم باید توسط یک سیستم مدیریت کیفیت کارآمد تعریف و اجرایی شوند.

ادامه مطلب

متن تخصصی گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱

ایزو 9001 سازمان را به انتخاب رويكرد فرايندي وادار می کند، تا با شناخت نیازهای مشتري، رضايت وی را به دست آورد

برای آن که یک سازمان موثر عمل کند بايد فعاليت هاي گسترده و زیادی را مد نظر قرار دهد. هر فعاليتی که به خدمت گرفته شود یک فرآیند است که خروجي آن  ورودي فرايند بعدی را مشخص میکند

تحت اختیار گرفتن فرايندهاي یک سازمان،شناسايي و تعيين ارتباط آن یک رويكرد فرايندي می باشد.

ادامه مطلب

ارزش گواهینامه های اعتبار دهی شده - منتشر شده در می 2012

IAF در سال 11-2010 یک نظرسنجی جهانی برای گرفتن بازخورد از بازار در مورد ارزش گواهینامه های صادر شده انجام داده است. هدف از این بررسی به دست آوردن اطلاعات در مورد، عوامل محرک برای اخذ گواهینامه، معیارهای انتخاب در هنگام انتخابCB، تناسب این روند، و نتایج مثبت اخذ گواهینامه بوده است.

ادامه مطلب

چگونه سازمانی «مسطح» طراحی کنیم؟

بنا بر عقل سلیم، برای موفق بودن باید ایده‌هایمان (در بخش‌های طراحی، استراتژی، تولید، عملکرد یا خدمات) دقیق، کامل و مطمئن باشند و برای مدیریت موفق یک شرکت کوچک یا بزرگ یکی از الزامات، سازماندهی دقیق و منظم ویژه در چارچوب‌های مشخص وکنترل شده است. اما اگر این یک تصور عمومی اشتباه باشد، چه؟

ادامه مطلب

گزارش سازمان بین المللی استاندارد(ایزو) از گواهینامه های اعطا شده

سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) در سال 2011 گزارشی از وضعیت بازار جهانی استانداردهای مرتبط سیستم های مدیریتی در حوزه های کیفیت، محیط زیست، خدمات پزشکی، سلامت غذایی و امنیت اطلاعاتی تاکید منتشر نمود. این گزارش نشان می دهد که در صدور گواهینامه ها 6.23%  رشد به وقوع پیوسته، تعداد این گواهینامه ها به 1457912 گواهینامه و تعداد کشورهای متقاضی این مدارک به 178 کشور افزایش یافته است.

ادامه مطلب

سه پرسشی که هیات مدیره باید پاسخ دهد

محیط کسب‌ و کار بسیار چالش برانگیز است. اکنون هیات مدیره برای تضمین بالاترین استانداردهای حاکمیت شرکتی باید نقش قاطعانه و قوی‌تری ایفا کند. برای رسیدن به این هدف، هیات مدیره نیاز دارد روند مداوم خود ارزیابی را شروع کند. تا زمانی که از خود نپرسیم: امروز داریم چگونه عمل می‌کنیم؟ نمی‌توانیم فردا بهتر عمل کنیم. تنها زمانی که خود اندیشی بخشی از ذات هیات مدیره باشد می‌تواند هدایتی استراتژیک حاصل کند که ماموریت هیات مدیره را تعریف کند در حالي كه سوالات بسياري در مورد خود انديشي وجود دارد،اين روند با سه سوال آغاز مي‌شود...

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی امنیت اطلاعات

اطلاعات کلید رشد وموفقیت سازمان میباشد،اطلاعات دارایی مهم وبا ارزش سازمان است ومهم میبایست کنترل شود. سازمان ها اهمیت اطلاعات  و محرمانه نگه داشتن انها را می دانند واطلاعات حساس و محرمانه میبایست به هر طریقی محافظت شود.سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در تطابق با استاندارد بین المللی ISO 27000 ای اطمینان را فراهم میاورد که اطلاعات به خوبی محافظت شده اند.

این استاندارد در اکتبر سال 2005 به وسیله سازمان بین المللی استاندارد سازی و کمیسیون الکتروتکنیک بین المللی تدوین شده است.سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ریسک های بحرانی اطلاعات سازمان را کاهش میدهد،ای استاندارد برمحرمانه بودن ،یکپارچگی و در دسترس بودن اطلاعات سازمان تاکید دارد

ادامه مطلب

ایزو 10001- ایزو نیازهای مشتریان

ISO 10001  ایزو طبقه بندی نیاز های مشتریان،مجموعه گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید.

ISO 10001  برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت ،وسعت ونوع محصول انهاست و اغلب قواعد ان دپ جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه میباشد.

ISO 10001  مفاد قرارداد،پیمانها وقوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمیدهدوصرفا انها را در مسیر شخصی در جهترضایت مشتریان حرکت می دهد.

ادامه مطلب

شرکت گواهی دهنده ایزو

وجوداطمینان خاطر درموضوعات مختلف وبه هنگام بهره هگیری ازمحصولات وخدمات یکی ازخواسته هاوانتظارات ذاتی انسان است.درطی دوره های مختلف پدیداوری و تکامل محصولات وتکامل وخدمات متفاوت سازمان هایی با رسالت بوجود آوردن اطمینان در زمینه های گوناگون تاسیس گردیده وبه فعالیت پرداخته اند.با رشد صنعت وپیشرفت های گسترده در صنوف متفاوت،صدور گواهینامه ویا تاییدیه های تخصصی باعث ایجاد اطمینان برای مشتریان وذی نفعان محصولات وخدمات متفاوت گردیده است.
صدورگواهینامه های ارزیابی انطباق برای محصولات صنعتی به نیمه قرن 19 میلادی باز میگردد که به تدریج در سطح تجارت بین المللی جایگاه خود را تثبیت نموده است. پس از صدور کواهینامه های انطباق برای محصولات،رفته رفته مبحث صدور گواهینامه برای فرآیند وسیستم نیز مورد توجه قرار گرفت.

ادامه مطلب

ایزو 22000 کارکرد کیفیت را به سلامت غذایی ارتباط می دهد

از آنجا که فرایند تولید محصولات غذایی و توسعه زنجیره عرضه آن ها روز به روز در حال گسترش است، به نظر می رسد که استفاده از سیستم های سلامت غذایی نقش بسزایی در توسعه کیفیت در همه ابعاد داشته است. ايمنی غذا وابسته به بروز مخاطرات بيماري‌زايي غذايي در هنگام مصرف مي‌باشد. کنترل کافي و مناسب در طول زنجيره غذايي امري ضروري بنظر مي‌رسد چرا که در هرمرحله از زنجيره غذايي ممکن است مخاطرات ايمني غذا رخ دهد. لذا رسيدن به ايمني غذا بايستي با تلاش همه گير طرفهاي زنجيره غذا صورت پذيرد.

ادامه مطلب

روش تدوين روش اجرايي مطابق الزامات استاندارد ايزو 10013

اين استاندارد با عنوان "راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت" راهنمايي هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت كيفيت اثربخش كه متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد، ارايه مي دهد. استفاده از اين راهنماي يه ايجاد يك سيستم مدون همان گونه كه در استاندارد سيستم مديريت كيفيت مورد كاربرد الزام شده است، كمك مي نمايد.

راهنمايي هاي ارايه شده در اين استاندارد، علاوه بر سيستم مديريت كيفيت بر طبق استانداردهاي خانواده ايزو 9000 مي تواند براي مدون كردن ساير سيستم هاي مديريت از قبيل سيستم هاي مديريت زيست محيطي و سيستم هاي مديريت ايمني نيز به كار رود.

ادامه مطلب

هشت اصل سودمند پیاده سازی ایزو در شرکتها و سازمانها

ايزو 9000 خانواده‌اي از استانداردهاي مديريت کيفيت است که توسط سازمان جهاني استانداردسازي پشتيباني شده و به وسيله شرکت‌هاي Certification Body تصديق و اعتباردهي مي‌شود. با اينکه اين استاندارد در ابتدا براي سازمان‌هاي توليدي تدوين شده است، اما اکنون در انواع گوناگوني از سازمان‌ها کاربرد دارد. يک محصول در ادبيات ايزو ممکن است يک شي فيزيکي، خدمات يا نرم‌افزار باشد. طبق آنچه در نسخه 2008 بيان شده است در حال حاضر حدود 31% گواهينامه‌هاي ISO 9001:2000 به سازمان‌هايي که در بخش خدمات فعال هستند اهدا شده است. ايزو 9000 شامل استانداردهاي زير مي‌باشد

ادامه مطلب

مراحل استقرار پیاده سازی ایزو توسط شرکت بهسان

مراحل استقرار پیاده سازی ایزو توسط شرکت بهسان

اگر دل بخواهد هزار راه پيدا مي شود واگر نخواهد هزار عذر و بهانه مي تراشد (مثل برنئو)

“مراحل استقرار ايزو در سازمانها”

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک

در عصری که مدیران با چالش های جدیدی چون پایین بودن عمرتکنولوژی ها،تغییرات ویران ساز ،فرصت های زود گذر،عدم قطعیتوبی نظمی مواجه اند.داشتن رویکردی استراتژیک می تواند انهار ا در تمرکز بر افق  های دور دست ، شناسایی فرصت ها ومزیت های رقابتی وانسجام سازمانی یاری کند.

ادامه مطلب

متن کامل استاندارد ایزو 9001

متن کامل استاندارد ایزو ISO 9001

اگر به دنبال دنياي اسرار آميز هستيد، مطمئنا آن را خواهيد يافت (رابرت آلن)

استاندارد ISO 9001 شامل 8 بند اصلي مي باشد كه به شرح زير است

ادامه مطلب

عارضه یابی

بن بست وجود ندارد،باید راه خروج از مشکلات را یافت.

سازمان ها تحت تاثیر عوامل داخلی وخارجی در بسیاری از مواقع یه علت مشغله های کاری وروزمرگی با غافل شدن از عوامل مهم در اثربخشی وکارایی فرایندهایشان توان رقابتی خود را ازدست داده وبه تدریج به سوی نابودی پیش می روند.

ادامه مطلب

سیستم مدیریت بقای کسب و کار

ایزو استاندارد جدیدی را برای مدیریت بقای کسب و کار ارائه نموده است.

ISO 22301:2012, Societal security – Business continuity management systems (BCMS)– Requirements

ایزو 22301: 2012 - سیستم مدیریت بقای کسب و کار–  صرف نظر از اندازه، موقعیت و فعالیت هر سازمان به آنها کمک می­نماید تا در شرایط بحرانی آماده تر و مطمئن تر  عمل کنند.

حوادث، هر زمانی می­توانند در سازمان خلل ایجاد نمایند و بکارگیری استاندارد ایزو 22301 واکنش مناسب و ادامه فعالیت سازمان را تضمین خواهد کرد. حوادث ممکن است اشکال و مقیاس متفاوتی داشته و از لحاظ مسائل محیطی و فناوری نیز متفاوت باشند. حوادث و اتفاقات در اکثر مواقع کوچک هستند اما می­توانند تاثیر قابل توجهی بر تداوم و بقای کسب و کار داشته باشند.

این مسئله منجر به یک آگاهی جهانی شده، که سازمان­ها چه در بخش خصوصی و چه عمومی باید از چگونگی واکنش به اتفاقات غیر منتظره و مختل کننده کار آگاهی داشته باشند.

ادامه مطلب

سیستم پیشنهادات

Suggestion System

توجه به اصل "مشارکت کارکنان" به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد های ISO 9001 وهمراه نمودن کارکنان سازمان در بسیج اندیشه ها ،ترغیب به نوآوری وخلاقیت در سازمان ودخالت دادن افکارو پیشنهادهای آنان،مستلزم ایجاد یک رویکرد سیستماتیک میباشد.

ادامه مطلب

سیستم ارزیابی وکنترل نقاط بحران در صنعت غذا

HACCP  دیدگاه علمی برای شناسایی مخاطرات مواد غذایی ،حذف یا کنترل آنها به منظ.ور اطمینان از ایمنی مواد غذایی تولید شده برای مشتری است.

اصول HACCP به صورت بین المللی تعین شده و بر فرایند ها و مراحل تولید محصولات و شرایط بحرانی در ایمنی مواد غذایی تا کید دارد.

ادامه مطلب

سه راهکار برای تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی

«مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، منابع صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تأمین خواهد شد» این سه راه را می‌توان آخرین وعده‌های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی دانست.

چندی پیش نیز اعضای کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تامين نقدينگی و سرمايه در گردش واحدهای توليدی در آينده نزديک در مجلس خبر داده بودند؛ اما با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت این وزارتخانه برای عبور از این مشكلات فعال شده است.

ادامه مطلب

سرآمدی سازمانی EFQM وجایزه ملی کیفیت

حرکت به سوی سرامدی تنها راه بقا سازمانها درجهان پر تلاطم امروز است.سازمانها باید به طور مداوم عملکرد خود را مورد سنجش قرار دهند.

یکی از بهترین راهها در این زمینه استفاده ازمدل EFQM می باشد که به وسیله چهارده مدیر برگزیده ومشهور کمپانی های بزرگ اروپایی در سال 1988 به تقلید از جایزه مالکوم بالدریج (جایزه ملی کیفیت امریکا)طرح ریزی شد در ارزیابی عمل امده در سال 2003 حدود 70% شرکت های اروپایی از این مدل برای ارزیابی خود استفاده میکردند.

ادامه مطلب

سازمان بين المللي استاندارد (ISO) چيست؟

(ISO) كه مقر آن در ژنو مي باشد, يك سازمان غير دولتي بين المللي است كه در 24 فوريه سال 1947 تاسيس يافت. اين سازمان متشكل از موسسه هاي ملي استاندارد 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتي و در حال توسعه از كليه مناطق دنيا مي باشد. وظيفه اصلي (ISO) توسعه استاندارد سازی و فعاليت هاي مرتبط در جهان با نگرشي تسهيل كننده نسبت به تبادلات بين المللي كالاها و خدمات, بهبود همكاري در محدوده علمي, فني, اطلاعاتي و فعاليت هاي اقتصادي و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مي باشد. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) تدوين استانداردهاي فني و اختياري را بر عهده دارد. اين استانداردها تقريباً شامل كليه موارد مربوط به تكنولوژي مي گردد و نيز كمك به ساخت و عرضه كالاها و خدمات موثرتر, ايمن تر و بهداشتي تر مي نمايد. استانداردهاي (ISO) تجارت و بازرگاني بين كشورها را آسان تر و صحيح تر مي كند و به طور كلي از مصرف كنندگان كالاها و خدمات حمايت كرده و زندگي آنها را سهل تر مي نمايد. به عبارت ديگر اقدامات (ISO) كه منتج به موافقت نامه هاي بين المللي گشته, نهايتا به صورت استانداردهاي بين المللي چاپ مي شود.

ادامه مطلب

راهنمای سیستم مدیریت موثر فرآیند اموزش ISO 10015:1999

راهنمای سیستم مدیریت موثر فرآیند اموزش ISO 10015:1999

امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی هاو سیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرایند اموزش، قوی ترین ابزاری است که می تواند راهگشای سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازار های رقابتی باشد.اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف اموزشی،به تنهایی نمی تواندنشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش های فراگرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثر بخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد.

ادامه مطلب

راه اندازی نخستین سایت مرجع قیمت مواد معدنی

اولین سایت مرجع اطلاع رسانی قیمت مواد معدنی راه­اندازی شد. با توجه به فقدان مرجع مناسب تعیین و اطلاع رسانی قیمت مواد معدنی و صنایع وابسته به آن و خلأهای موجود در تعیین نرخ گذاری مواد معدنی، سایت معدن 24 به آدرس اینترنتی WWW.Madan24.com به مناسبت روز صنعت و معدن (10 تیر ماه) در سال جاری برای اولین بار در ایران با هدف تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی راه­اندازی شد.

ادامه مطلب

ایزو 9001:2015

استاندارد مطمئن ترين مسير براي نيل به توسعه پايدار است.

سیاست حفظ کیفیت یک بیانیه رسمی از جانب مدیریت است که به صورت غیر قابل تفکیکی به برنامه‌ها و طرح های بازرگانی و تولیدی موسسات و همچنین نیازهای مشتریان گره خورده است و این سیاست ها باید در تمام لایه‌ها و بخش ها و همچنین کارکنان یک سازمان رعایت و تعهد گردند و برای این منظور هر یک از کارکنان احتیاج به اهداف قابل اندازه گیری برای کارشان دارند.

ادامه مطلب

حسابداری مدیریت زیست محیطی

حسابداری مدیریت زیست محیطی

استاندارد ISO 14051:2011 که مربوط به حسابداری در زمینه زیست محیطی است، به سازمان­ها کمک می­نماید تا درک بهتری از نتایج محیطی و مالی انرژی و مواد مصرفی خود داشته باشند و بتوانند فرصت­هایی را جهت بهبود وضعیت خود خلق نمایند. این استاندارد ISO نه تنها هزینه­های کسب و کار را کاهش می­دهد بلکه باعث ارتقا عملکرد محیطی نیز می­گردد.

ادامه مطلب

IFS چیست؟

IFS

باتوجه به نیاز خریدارن مواد غذایی در فروشگاه ها به کسب اطلاع از نحوه تامین مواد اولیه و کحصولات غذایی،دست اندر کاران فروش مواد غذایی در کشور فرانسه وآلمان در هماهنگی با دیگر کشور های جهان اقدام به تدوین استاندارد بین المللی غذا

ادامه مطلب

چقدر کیفیت کافیست؟

بعضی مواقع شرکت با این سوال اساسی روبه رو می شود که آیا باید کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهد یا نه؟ برای برخی خواننده ها، پرسش به این سوال غیر منطقی به نظر می آید: چگونه می تواند بهبود کیفیت محصولات ویا خدمات برای شرکت سودآور نباشد؟

ادامه مطلب

پیاده سازی نامناسب استاندارد ایزو 9001

براي آشنايي هرچه بيشتر الزامات ایزو 9001 و مزاياي آن در سازمان مورد نظر مقاله زير درقالب پوينت را که توسط کارشناس شرکت بهسان آقاي مهندس امير دهقان تهيه و تدوين گرديده مطالعه فرمائيد

ادامه مطلب

ایزو TS 29000- سیستم مدیریت کیفیت در پتروشیمی

ISO/TS29001

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67،"مواد، تجهیزات وسازه های در یایی برای صنایع نفت ،پتروشیمی وگاز طبیعی منتشر گردید.

ادامه مطلب

ایزو ts 16949- ایزو تی اس

صنعت خودرونمونه ای از صنایعی است که مجموعه ای از ویژگی ها مانن محصولا ت پیچیده ، اهمیت بالا کیفی ، الزامات ایمنی ، بازار کسترده فروش، ضریب اشتغال زایی قابل توجه وغیره را دارا میباشد.با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها ،سیتم مدیریت کیفی که برای یک مجموعه تولید کننده خودرو ویا قطعات آن گزینش میگردد،باید حائز شرایط والزاماتی باشد که توانای پاسخگویی به تمامی موارد فوق را دارا باشد.

سرمایه گذاری هایی که درسطح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته ونیز توجه دقیق به زنجیره های عرضه Supply Chin  وتلاش خودرو سازان به ارتقا تامین کننده گان این صنعت،از دیر باز برای ایجاد استانداردهای معتبری همچون QS 9000  و VDA6.1 بوده است.

ادامه مطلب

ایزو ims- سیستم مدیریت یکپارچه ایزو

IMS

با توجه به توسعه روز افزون وگرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی وبنا به خواست مشتریان وطرف های ذی نفع خود،منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.

ادامه مطلب

ایزو 220002005- سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی- ایزو haccp

ISO 22000

تهیه شواهد کافی بف منظور اثبات قابلیت کنترل عوامل خطر زا در مواد غذایی براساس الزامات قانونی وهمچنین الزامات مشتری ازجمله مواردی است که سازمان های دخیل در زنجیره تولید،به آن نیازمندند.

ادامه مطلب

ایزو 27001- سیستم مدیریت امنیت اطلاعات isms

ISO 27001

رشد سریع وسرعت روز افزون تغییرات در علوم وفناوری را در عصر حاضر، باید مدیون دسترسی گسترده و فراگیر به اطلاعات دانست.حرکت رو به گسترش جوامع در راستای جامعه اطلاعاتی،موجب رشد وسیع خدمات اطلاعاتی شده وبا این نگرش، اطلاعات برای یک سازمان،سرمایه ای فوق الاده با ارزش محسوب می شود. با وجود اتصالات گسترده جهانی،اطلاعات می بایست به صورت کنترل شده در معرض استفاده مخاطبین قرار گرفته ودر برابر تهدید های موجود علیه آن، به نحو مطلوب حفاظت شود.

ادامه مطلب

ایزو 20000- ایزو فناوری اطلاعات

ISO/IEC 20000

نیاز به یک استاندارد جهانی برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات،در سالیان گذشته کاملا مشهود بود.با رشد فناوی اطلاعت ،ارائه خدمات با سطح کیفی مناسب تر نسبت به رقبا ،به عنوان یک مزیت رقابتی وموضعی قابل توجه برای سازمان ها قرار گرفت.موسسه ی استاندارد انگاستان ،بادرک این موضوع واستفاده از تجرب موجود دراین زمینه،اولین استاندارد را در موضوع خدمات فناوری اطلاعات ارائه دادکه مبتایی برای توسعه جهانی شدناین مقوله قرار گرفت.هم اکنون استاندارد ISO/IEC 2000 ،اولین استاندارد فراگیرجهانی است که به طور مشخص ]به موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات میپردازد.

ادامه مطلب

ایزو 18001- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS 18001

OSAS به معنای "سری ارزیاببی ایمنی و بهداشت شغلی ( ( Occupational Health & Safety Assessment Series"  میباشد و OHSAS 18001 استانداردی قابل ممیزی وصدور گواهینامه است که در پاسخ به نیاز سازمان ها به یک استاندارد که به وسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خود را در زمینه های بهداشتی وایمنی ارزیابی نمایند، تدوین شده است.

ادامه مطلب

ایزو 14001- سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت زیست محیطی

ISO14001

سیستم ISO 14001،استاتدارد بین المللی شناخته شده سیستمهای مدیریت محیط زیست (EMS) ایت استاندارد راهنمایی برای مدیریت اثر بخش جنبه های زیست محیطی فعالیتها،محصولات وخدمات بادر نظر گرفتن اصول حفاظت محیطی ،جلوگیری از آلودگی ونیاز های اقتصادی اجتماعی ،ارائه می نماید.

ادامه مطلب

ایزو 14001- ایزو زیست محیطی

ISO 14001

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست وافزایش آگاهی، انتظارات والزامات طرف های ذی نفع نسبت به توسعه پایدار،مستلزم نگزش سیستمی در اتصال با قوانین،ضوابط ملی ومنطقه ای میباشد.

دراین راستا کمیته فنی 207سازمان بین المللی استاندارد( (ISO/TC 207، درسال1996 سری استاندارد بین اللملی ISO 14000رادرسال 1996 سری استاندارد بین اللملی ستاندارد(در اتصال با قوانین،ضوابط ملی ومنطقه ای میباشد.

ادامه مطلب

ایزو 13485- سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

QMS-Medical Devices

ISO 13485

استاندارد ISO 9001 الزامات عمومی سیستم های مدیریت کیفیت-صرف نظر از نوع فعالیت سازمان –را تشریح می نماید.

ادامه مطلب

مدیریت کیفیت در پروژه ها

اجرای پروژه ومدیریت صحیح انها در جهت تحقق خرو جی ها مشخص شده برای انها ،توجه به رویکرد مدیریت کیفیت در پروژه ها را اجتناب ناپذیر مینماید.بکار گیری مدیریت کیفیت در پروژه ها از یک طرف فرایند های طرحریزی شده در پروژه ها واز طرف دیگر خروجی پروژه ها رامورد توجه قرار میدهد.

ادامه مطلب

مدیریت فرآیند شکایات مشتری

"مشتری گرایی"به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت در سری استاندارد های ISO 9001 مورد توجه اکید قرار میگیردوبا الزامات گستر ده ای نیز در یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO9001 متبلور میشود.سیستم پایش واندازه گیری رضایت مندی مشتریان وراهنمای نحوه برخور با شکایات مشتریان برمبنای استاندارد ISO 10002 به سازمان کمک میکند تا الزامات ISO 9001 در این زمینه به نحو مناسبی پاسخگو باشد.

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی رضایت مشتری

ISO 10001  چار چوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.

این استاندارد ،راهنمایی است در خصوص طرح وبرنامه ریزی واجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان،این استاندارد باعث میشود که با طبقه بندی نیاز های مشتریان،مجموعه گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید.

ادامه مطلب

ایزو 9001- سیستم مدیریت کیفیت

درسال 1987کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد((ISO/TC 176 سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان معرفی کرد.

هدف از تدوین این سری استاندارد، به وجود اوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت وتضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرا گرفت.

ادامه مطلب

استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی

TS16949 یه صورت مشترک به وسیله اعضای گروه عملیاتی بین المللی خودرو سازی (IATF)در هکاری تنگاتنگ باسازمان بین المللی استاندارد سازی ISO تهیه شده است.هدف،ترکیب الزامات اختصاصی  چهار مورد از متداولتری استاندارد های خودرو سازی اروپا و امریکا QS-9000,VDA6,EAQF,AVSQ وارئه یک استاندارد واحد است.این معیار های تخصصی همراه با الزامات مشتریان ، الزامات یک سیستم مدیریت را برای استفاده در کل زنجیره تامین قطعات وملزومات خودرو سازی معن مینماید.

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت

ISO 9001استاندارد بین المللی با هدف شفافسازی در بیان کیفیت واعتماد سازی میباشد.ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت است که برای هر سازمانی قابل اجرا است.گواهینامه ISO9001 نشان میدهد که سازمان مدیریت کیفیتی متمرکز برخواست ونیاز مشتری مستقر کرده است.یک سیستم با طراحی واجرای خوب دارای فواید ذیل است :

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت امنیت غذایی

22000 به وسیله کارشناسان صنعت غذا به نمایندگی سازمان های بین المللی متخصصان و همکاری نزدیک کمیته CODEX (حاصل همکاری سازمان غذا وکشاورزی سازمان مللFAO- - وسازمان بهداشت جهانی WHO ) تهیه شده است .سیستم مدیریت ایمنی غذا.ابزاری برایمدیریت رسک است که به صورت خاص در صنعت غذا برای اطمینان ایمنی غذا طراحی شدهاست .ISO2200 برای هر نوع سازمانی که در زنجیره غذایی قرار دارد طراحی شده است.ای زنجیره شامل تامین خوراک ،مواد اولیه،صنعت غذا،تولید کننده گان مواد غذایی،حمل کننده گان ،انبار ها وخورده فروش ها میشود.همچنین تولی کننده گان ابزار ،مواد بسته بندی ،پاک کننده ها،افزودنی ها میتواندسیستم مدیریت ایمنی غذا را اجرا کند.

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی کیفیت در تجهیزات پزشکی

ISO 13485 استاندارد سیستم کیفیت برای سازمان هایی سات که طراحی .توسعه .تولید ویا خدمات مورد استفاده در مورد تجهیزات پزشکی را انجام میدهند.هدف این استاندارد بهبود سطح هماهنگی در صنعت تجهیزات پزشکی و ایجاد پایه ای برای الزامات سیستم کیفیت به صورت جهانی است.کلیه الزامات  ISO 13485  صرف نظر از نوع ویا بزرگی سازمان برای همه تولید کننده گان تجیزات پزشکی قابل اجرا است .در بسیاری از موارد داشتن این گواهینامه برای ورود به بازارهای جهانی الزامی است.

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی زیست محیطی

ISO 14001 چار چوبی بین المللی برای مدیریت زیست محیطی . اندازه گیری. ارزیابی ومیزی ان را فراهم می اورد.سیستمی که در تطابق با ISO 14001 باشد.اثبات مینماید که سازمان فعالانه به سوی تحقق مسئولیت های زیست محیطی واجتماعی خود حرکت مینماید.سیستم مدیریت زیست محیطی به سازمان کمک میکندتا جنبه هاب بازار زیست محیطی شامل تشعشع ،فاضلاب وضایعات را در تطابق با الزامات محیط زیست مدیریت وکنترل نماید.

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی بهداشت وایمنی شغلی

زندگی انسانها ارزشمند است وایمنی پرسنل وطرف های ذینفع ،مسئولیت سازمان است.ISO 18000 استاندارد بین المللی شناخته شده برای سیستم مدیریت سلامت وایمنی شغلی است وسیستمی برای سلامت و حفاظت از کرکنان سازمان ارائه میدهد.کواهینامه OHSAS تعهد سازمان را به ایجاد محیط کار ایمن برای کارگران و کارمندان نشان میدهد.

ادامه مطلب

استاندارد ایزوOHSAS 18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

امروزه سازمانها دریافته اند که در انجام کلیه امور همواره پیشگیری از طریق اجرای یک سیستم مدون و کارآمد بسیار مناسب تر از روشهای اصلاح بعد از برخورد با شرایط غیر ایمن و پس از وقوع حادثه است. بنابراین روز به روز نیاز به ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی در سازمانها بیشتر احساس گردید.اولین گامی که در این زمینه، یعنی تدوین یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برداشته شد تدوین استاندارد BS 8800:1996 توسط موسسه استاندارد انگلیس بود با ارائه این استاندارد نیاز به یک استاندارد بین المللی در این زمینه بیشتر احساس گردید و چند موسسه استاندارد ملی از جمله موسسه استاندارد ایرلند، آفریقای جنوبی، انگلیس، مالزی و چند شرکت معتبر بین المللی ثبت و صدور گواهینامه در اقدامی مشترک نسبت به تهیه و تدوین استاندارد OHSAS 18001:1999 و راهنمای آن OHSAS 18002:1999 اقدام نمودند.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو OHSAS 18000 – سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای

با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاه های کوچک به کارخانه های تولید انبوه ، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت. پس از پیدایش مکتب روابط انسانی در مدیریت که بر اثر تجربیات هاتورن پدید آمد، توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت. امرزوه کمتر مدیری را می توان یافت که از پیامدهای ناامنی محیط کار آگاه نباشد . با این حال اشاره به برخی آمار تکان دهنده مربوط به مشکلات حاصله از نبود محیط کار ایمن به درک اهمیت موضوع کمک خواهد کرد

ادامه مطلب

استاندارد ایزو ISO 22000 – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف  کننده مربوط است.از آنجایی که بروز خطرات ایمنی مواد غذایی می تواند در هر مرحله ای از  زنجیره مواد غذایی اتفاق بیفتد به کارگیری کنترل کافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری می باشد. بنابراین ایمنی مواد غذایی با تلاشهای مشترک کلیه طرفهای ذینفع در زنجیره مواد غذایی تضمین می شود. سازمانهای درون زنجیرهای مواد غذایی دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام  و تولیدکنندگان اولیه تا تولیدکنندگان موادغذایی، حمل و نقل کنندگان، انبارداران مواد غذایی و پیمانکاران فرعی برای خرده فروشی و ارائه خدمات مواد غذایی همراه با سازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را در بر میگیرد. ارائه دهندگان خدمات نیز مشمول این دامنه می گردند.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو ISO 14001.2004 – سیستم مدیریت زیست محیطی

سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. ایجاد و به کارگیری یک سیستم مدیریت زیست محیطی به خودی خود و الزاماً موجب کاهش فوری پیامدهای نامطلوب زیست محیطی نمی گردد. پس همانطور که ملاحظه شد نباید انتظار داشت که بلافاصله پس از استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ایزو 14001 تمامی مسائل زیست محیطی رفع گردد بلکه توجه اساسی باید بر استقرار مناسب و بهبود مستمر آن باشد.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو ISO 14000 – سری ارزیابی مدیریت زیست محیطی

استاندارد خانواده ISO 14000 شامل استاندارد هاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد. اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط كميته فني 207 سازمان ايزو به وجود آمد . 

ادامه مطلب

استاندارد ایزو ISO 9001.2000 – سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو ISO 9001:2000 – سیستم مدیریت کیفیت

اگر مردم را دوست بداريد، به سمت شما مي آيند. مجذوب کردن مردم کار آساني نيست (رابرت آلن)

ادامه مطلب

جلسه شاخص کار تیمی

جلسه شاخص کار تیمیدر بدو ورودم به یکی از کارخانجات خصوصی که قبلا کار می کردم بر اساس اعتقادی که داشتم جلسات هفتگی بین مدیران را برقرار کردم . اولین عکس العملها اعتراضات مستقیم و غیر مستقیمی بود که از طرف مدیر عامل شد که بجای تشکیل جلسه به کارها برسیم . سعی کردم که با گزارش خروجی های مناسب جلسات و همچنین دقت در زمان آنها و موقع تشکیلشان که حتی الامکان در اوج ساعات کاری نباشد قدری حساسیتها را کم کنم . البته در نهایت با بازخوردهای مناسبی که از جلسات حاصل شد ایشان از طرفداران پرو پا قرص تشکیل جلسات شد… اینکه جلسه چگونه اداره شود از نکات مهم در قضاوت مثبت بودن یا منفی بودن آن است . برخی جلسات واقعا نه تنها هیچگونه خروجی مثبت ندارند که باعث تنش و عدم تفاهم می گردند . یک جلسه باید برنامه داشته باشد و سناریوی اجرای آن می بایست مشخص باشد . شروعی مناسب و ادامه ای هدفدار و پایانی خوب . جلسه یکی از ابزارهای مناسب کار تیمی است .

ادامه مطلب

برنامه ریزی

بعضی اوقات پیش می آید که در کار وقتی مطلبی را مطرح می کنی با ان مخالفت می شود . بررسی می کنی می بینی علت آن پیش ذهنیتی است که راجع به ان مطلب وجود دارد . بعد همان مطلب را با نام و شکل دیگری مطرح می کنی مخالفتی نمی شود . پی می بری که با اصل مطلب مخالف نیستند و با یک ذهنیتی که به یک اسم وصل است مخالفند . در سریال روزگار غریب آنکه مخالف مدرسه بود با جغرافیا مخالفت می کرد ولی وقتی گفتند این علم الارض است قدری کوتاه امد . سعی کنیم افراد را با تشریح مفاهیم با خود همراه کنیم نه تکیه براسامی و عنوانها .

ادامه مطلب

بهبود وضعیت شغلی

انسان در هر مقطعی از زندگی می‌تواند کنترل بخشهایی از زندگی خود که در گذشته فراموش کرده است را احیا کند. اگر شما در زندگی حرفه‌ای، مسیر خود را گم کرده‌اید، نه تنها به تحلیل شخصی، بلکه به تجزیه و تحلیل شغلی نیز نیاز دارید. تجزیه و تحلیل شغلی و یافتن راهکارهای مناسب، چیزی به غیر از مشخص کردن اهداف نیست. در لغت نامه وبستر هدف را چنین معنا کرده‌اند: "پایان مسیری که در آن به کوشش پرداخته‌ایم، مقصد. "

ادامه مطلب

برخورد با مشکل در سازمان

آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید هر گاه مشکلی در سازمان شما پیش آید، با آن چگونه برخورد می‌کنید؟

در تصمیم گیری شتاب نورزید، به سازمان خود اعتماد داشته باشید و با عملکرد صحیح این اعتماد را نشان دهید. سپس به ریشه‌یابی معضل بپردازید، بدون شک در تمام مراحل شناسائی مشکل باید خونسردی خود را حفظ نمائید.

ادامه مطلب

ارزش انجام دادن

پیتر دراکر در مقاله‌ خود به نام «مدیریت اثربخش کسب و کار» (هاروارد بیزینس ریویو ، مه – ژوئن ۱۹۶۳) گفته بود: «هیچ کاری بیهوده‌تر از این نیست که تلاش زیادی برای انجام دادن کاری به عمل آورید که اصلاً ارزش انجام دادن را ندارد. کاری را تنها به این دلیل انجام ندهید که بگویید حجم کارم افزایش یافته است. منظور من این است که شما نباید خود را مجبور و ملزم به انجام چنین کاری بدانید.»

ادامه مطلب

افزایش بازدهی مدیریت

« افزایش بازدهی مدیریت »نیروی مدیریت مهمترین منبع یک سازمان است . اگر این منبع همزمان صرف بهره برداری از فرصتهای متعدد و گوناگون شود ، حتی بهترین راهبردها هم به سختی امکان اجراء شدن ، خواهند داشت . یکی از دشوارترین وظایف مدیریت ، قراردادن خود و سازمان در مسیر «راهبرد صحیح» است . برای حل این مشکل مدیران از نسبت «بازده مدیریتی» (ROM) استفاده می کنند .

ادامه مطلب

ابتدا امور نخست را انجام دهید

 مردمان موثر به‌جای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می‌پردازند. به جای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و به جای اینکه به ضخامت امور نازک بپردازند، یا گرفتار امور بی‌اهمیت شوند، به اولویت‌ها و ارجحیت‌های خود می‌پردازند. یعنی امور نخست (اموری که آن‌ها را به هدف اصلی شان بیشتر نزدیک می‌کند) را نخست انجام می‌دهند.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو 17025

استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO 9001 به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش،امری بدیهی و روشن می باشد،اما برای ازمایشگاه های تست و کالیبراسیون ، استاندارد های فوق نمی توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم اوردن نتایج و داده های معتبر باشند.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو - قسمت اول

مقام هر فرد در زندگی مربوط به آنچه که می داند نیست، بلکه مربوط است به آنچه که می خواهد و آنچه که می تواند. (گوستاو لوبون)

ادامه مطلب

استاندارد SA8000- ایزو مسوولیت پذیری اجتماعی

در پی تصمیم اروپا برای آزاد سازی حمل ونقل ریلی ،زنجیری تامین صنعت راآهن در اروپا با چالش بزرگی روره رو گردید .محدودیت های بی نظیر تطابق با الزامات کشور های مختلف در رابطه با تجهیزات را آهن ،انطباق با خطوط مسیر های بین قاره ای و رعایت الزامات و مقررات گوناگونی/دولتی سبب گردید ه که در سال های 2006استاندارد IRIS توسط  IMC با هدف توانمند سازی زنجیره تامین صنعت راه آهن در ارائه محصولات در بهتری سطح کیفی ،منتشر میشود.

ادامه مطلب

استاندارد IRIS

نیاز های روز افزون به روش های حمل ونقل سریع ، ایمن واقتصادی در مقیاس های بسیار بزرگ گردیده است که صنعت حمل ونقل ریلی توجه ویژه ای را به خود جلب کرده ومطلوبیت انجام سفر با قطار افزایش چشمگیری داشته است.

در پی تصمیم اروپا برای آزاد سازی حمل ونقل ریلی ،زنجیری تامین صنعت راآهن در اروپا با چالش بزرگی روره رو گردید .محدودیت های بی نظیر تطابق با الزامات کشور های مختلف در رابطه با تجهیزات را آهن ،انطباق با خطوط مسیر های بین قاره ای و رعایت الزامات و مقررات گوناگونی/دولتی سبب گردید ه که در سال های 2006استاندارد IRIS توسط  IMC با هدف توانمند سازی زنجیره تامین صنعت راه آهن در ارائه محصولات در بهتری سطح کیفی ،منتشر میشود.

ادامه مطلب

استاندارد HSE-MS، ایزو HSE-MS

در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی،ایمنی ومحیط زیست،از دهه های قبل، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حضور صنایع نفت،اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند.استاندارد های مذکور که عمدتابا مخفف HSE-MSمعرفی شده اند،چارچوب معینی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا می نمایند ودارای وجوه تمایزی با استاندارد های ISO 14001 وOHSAS 18001 هستند.

ادامه مطلب

ایزو HACCP، اچ ای سی سی پی چیست؟، ایزو HACCP

HACCP به معنای " تجزیه  وتحلیل خطر ونقطه کنترل بحرانی" است ویک سیست بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد.

HACCP  را میتوان یک سیستم کنترلی ویکی از راه کار های عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی(از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی )دارای کار برد بوده وبا استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرآیند های غذایی اطمینان حاصل میگردد.

ادامه مطلب

استاندارد GMP-ایزو GMP

GMP مخفف ( Good Manufacturing Practices) وبه معنای " روشهای خوب ساخت" میباشد که از جمله استاندارد های پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد.

ادامه مطلب

استاندارد BRC

استاندارد British Retail Consortium)BRC) که سابقه آن به سال 1996 میلادی در کشور انگلستان برمیگردد.از آغاز سال 2003 میلادی به نام استاندارد جهنی غذا(The BRC Global Standard- Food) مورد استفاده تولید کننده گان مواد غذایی در کشور های اروپایی قرار گرفت.این استاندارد اروپایی با تکیه بر کیفیت ،بهداشت و ایمنی محصول در تولید فرآورده های غذایی ویا تامین مواد اولیه غذایی،ایمنی فرآیند و فرآور ده های غذایی را تضمین میکند.

ادامه مطلب

ارتقاء ويرايش ايزو9001 از 2000 به 2008

همان گونه که مستحضر هستید سازمان بین المللی ایزو استاندارد ایزو 9001 را ویرایش نموده است و در حال حاضر نسخه جدید این استاندارد تحت عنوان ایزو 9001:2008 معتبر است. ویرایش سال 2008 استاندارد ایزو 9001 هیچ گونه الزامی افزون بر الزامات ویرایش سال 2000 این استاندارد ندارد و تنها در برخی موارد الزامات استاندارد از شفافیت بیشتری برخوردار شده است. اکنون اگر تصمیم دارید سیستم مدیریت کیفیت خود را از ویرایش 2000 استاندارد ایزو 9001 به ویرایش 2008 آن ارتقاء دهید کافیست به نکاتی که در این یادداشت آمده است توجه داشته و پیش بینی پاسخ مناسب به پرسش های مطرح شده در این رابطه را داشته باشید:  1-آیا سازمان یک نسخه از ویرایش 2008 استاندارد ایزو 9001 را در اختیار دارد؟ (برای دریافت این استاندارد به اینجا مراجعه فرمایید)

ادامه مطلب

استاندارد s5

دنيا متعلق به کساني است که از آن استفاده مي برند و مردم مسرور و شادمان صاحبان و مالکان حقيقي آن به شمار مي روند. (اسمايلز)

ادامه مطلب

ايزو 16817:2012 استاندارد جديد زیست محیط نمای درونی ساختمانها

سازمان ایزو استاندارد جدیدی را برای زیست محیط نمای درونی ساختمان ها منتشر کرده است که به طراحان، سازندگان و قانونگذاران به منظور حصول اطمینان از اینکه هنر در خدمت سلامتی، ایمنی برای کارایی بیشتر ساکنین و کاربران این ساختمان ها قرار می گیرد، کمک می نماید.

ادامه مطلب

160 نکته درمديريت

در انجام کارها روي شيوه اي خاص تاکيد نکنيد، شايد کسي بتواند ازمسير کوتاهتر و بهتري شما را به مقصد برساند.

ادامه مطلب

ارزش انجام دادن

پیتر دراکر در مقاله‌ خود به نام «مدیریت اثربخش کسب و کار» (هاروارد بیزینس ریویو ، مه – ژوئن ۱۹۶۳) گفته بود: «هیچ کاری بیهوده‌تر از این نیست که تلاش زیادی برای انجام دادن کاری به عمل آورید که اصلاً ارزش انجام دادن را ندارد. کاری را تنها به این دلیل انجام ندهید که بگویید حجم کارم افزایش یافته است. منظور من این است که شما نباید خود را مجبور و ملزم به انجام چنین کاری بدانید.»

ادامه مطلب

برای حفظ موقعیت شغلی

برای حفظ موقعیت شغلی مدیران اجرایی موفق میدانند که چگونه بعضی از افراد موقعیت شغلی خود را بر باد میدهند. مطلب زیر بخشی از تحقیقاتی است که پس از گفتگو با مدیران اجرایی در باره چگونچی استخدام و اخراج کارکنان انجام شده است. اشتباهاتی که وجب ویرانی پرونده کاری میشوند چه هستند؟

ادامه مطلب

راهنمایی جهت مدیریت بهتر وقت

راهنمایی جهت مدیریت بهتر وقتاگر معمولا جمله « من وقت انجام این کار را ندارم » را بکار می‌برید یا کارهایتان را به دلیل نداشتن وقت ، به تعویق می اندازید ، یک لحظه صبر کنید و سپس با نظارت بیشتری روی وقتتان ، دوباره برنامه‌های خود را از سر گیرید . در این جا چند شیوه مؤثر ، جهت مدیریت وقت مطرح شده است. پیدا کنید وقتتان چگونه می گذرد ؟

ادامه مطلب

بازاریابی سنتی مرده است!

امروزه بازاریابی سنتی که به شکل تبلیغات، روابط عمومی، علامت تجاری و ارتباطات شرکتی تعریف می‌شود، دیگر کاربردی ندارد. بسیاری از افراد و سازمان‌هایی که همچنان در این چارچوب فعالیت می‌کنند ممکن است ندانند که بر پیکره‌ای بی‌جان اتکا کرده‌اند. این موضوع حقیقت دارد و شواهد تایید کننده آن نیز، کاملا مشهود است.

ادامه مطلب

ایزو چگونه به بازبینی محصولات کمک می کند؟

اولین استاندارد از سری استانداردهای مذکور استانداردISO 10377:2013  ایمنی محصولات دستور العمل برای عرضه کنندگان،دستورالعملی کاربردی و جهانی را ارائه می دهد و ابزاری عملی برای ارزیابی و کاهش خطرات بالقوه ایمنی قبل از ورود محصول به بازار می باشد.به کار گیری این استاندارد علاوه بر کاهش صدمات و افزایش اطمینان مصرف کنندگان بستر منلسبی برای دستیابی به بازار،مکمل قوانین موجود،ارائه کننده سیستمهای ایمنی محصولات اموزش عرضه کنندگان کالا و کاهش نقص محصولات،پر هزینه می باشد.کمیته پروژه ISO/PC 243 استاندارد ISO 10377:2013 را تدوین نموده که ریاست آن را الیزابت نیلسن (Elizabeth Nielsen) بر عهده داشت.استاندارد دوم، استاندارد ISO 10393:2013 بازبینی محصولات- دستورالعمل برای عرضه کنندگان.دستورالعملی را برای مدیریت و اجرای فرآیند بازنگری محصولات ارائه می نماید.تنها تعداد معدودی از کورها قوانین و الزاماتی را برای مدیریت بازبینی محصولات فراهم نموده اند و خلأ بزرگی برای حفاظت از سلامت مصرف کنندگان در سطوح ملی و بین المللی وجود دارد.استاندارد ISO 10393 به سازمانها در اجرای برنامه های به موقع و مقرون به صرفه در بازبینی محصولات کمک می کند و با کاهش خطرات از سلامت مصرف کنندگان در برابر استفاده از تولیدات پر خطر حفاظت می نماید.همچنین افزایش رضایت مشتریان را در بر خواهد داشت.

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ های متداول پیاده سازی

در صورتی که سازمان خواسته باشد از خدمات مشاور استفاده نماید،لازم نیست بعنوان اولین گام یک مشاور ذیصلاح را ارزیابی و انتخاب نماید.پس از انتخاب مشاور ذیصلاح سازمان قراردادی را با وی منعقد می نماید و پیرو قرارداد منعقد شده مشاور برنامه ریزی برای انجام مراحل زیر را در دستور کار قرار می دهد.یاد آوری می گردد فعالیت های تعیین  شده از جمله خدماتی است که مشاور سیستم مدیریت کیفیت با حمایت مدیریت ارشد سازمان و همکاری کارکنان در تمامی سطوح سازمانی باید ارایه نماید

ادامه مطلب

چگونه بفهمیم که گواهینامه ایزو 9001 یک تامین کننده معتبر است؟

اولین کاری که هنگام ارزیابی مشخصات تامین کننده مورد نظر- بر اساس گواهینامه ایزو 9001 اش- باید انجام شود این است که آن ها باید یک کپی از گواهینامه خود را در اختیار شما قرار دهند.اگر شرکت براستی گواهی داشته باشد،آنها نباید مشکلی در ارائه یک کپی از گواهینامه شان به شما داشته باشند.وقتی شما این گواهینامه را دراختیار داشته باشید می توانید موارد زیر را بررسی نمایید

ادامه مطلب

یوشیو کاندو Yoshio Kondo

پروفسور كاندو در سال ۱۹۲۴ در ژاپن‌ متولد و در ۱۹۴۵ از دانشگاه‌ كیوتو فارغ‌ التحصیل‌ شد . كاندو معتقد است‌ ،كه‌ " كیفیت‌ با طبیعت‌ انسان‌ سازگار تر از موضوع‌ هزینه‌ و بهره‌ وری‌ است‌ ، چون‌ كیفیت‌ نه‌ تنها بر زندگی‌ انسان‌به‌ مدت‌ طولانی‌ تری‌ اثر می‌ گذارد بلكه‌ مورد توجه‌ تولیدكنندگان‌ و مشتریان‌ نیز هست‌ و علاوه‌ بر این‌ ، برای‌دسترسی‌ به‌ مرغوبیت‌ بالاتر محصولات‌ و خدمات‌ ، ایجاد انگیزه‌ در كاركنان‌ بسیار مهم‌ است‌ .

ادامه مطلب

یک مدیر باید ثبات و توافق را ایجاد کند

یک مدیر باید ثبات و توافق را ایجاد کنداز بهترین افراد استفاده کنید. فاصله‌ی بهره‌وری بین کارمندان عالی و متوسط باید مدنظر قرار گیرد. اگر برای انجام پروژه‌ای که در دست دارید زمان کمی‌دارید و کیفیت کار نیز برایتان مهم است، حتماً بهترین‌ها را در تیم جمع کنید. ممکن است استخدام آنها کمی‌ برایتان گران تمام شود، اما از طریق آن‌ها بیشترین بازده نصیبتان خواهد شد.

ادامه مطلب

یک رئیس جدید و همکاران جدید

معمولاً در یك پست جدید با یك رئیس جدید و همین طور همكاران جدید روبه رو می شویم. اما حتی اگر رئیس و همكاران ما همان افراد قبلی باشند باز هم رابطه ما با آنها رابطه ای جدید و متفاوت خواهد بود. این مسئله بیشتر در مورد شركتهای متوسط صدق می كند.

ادامه مطلب

یک دقیقه

برای اینکه بتوانیم بر وقت خود بهتر مدیریت کنیم، می بایست ارزش وقت خود را درک نماییم. درک ارزش وقت، مهمترین گام در راه بهبود مدیریت وقت است. قدم نخستینی است که اگر درست برداشته شود آگاهی برای رسیدن به مقصد را در طول مسیر به فرد می دهد.

ادامه مطلب

ویژگیهـای مدیـر موفّق

مدیر موفق ویژگیهای پیچیده ای دارد که وی را در کسب موفقیتها توان ساخته است . برخی از این ویژگیها را به اختصار به خاطر بسپارید

ادامه مطلب

ویژگیهای لازم برای یک رهبر و مدیر موفق

ممکن است در زندگی با افراد زیادی روبه رو شوید که فکر می کنند توانایی و مهارت رهبر شدن را دارند، اما معدود افرادی را می بینید که واقعاً از آن مهارت ها بهره مند باشند. رهبری قابل یادگیری است، اما خیلی از ما آن را دست کم گرفته و فکر میکنیم که با خصوصیات و مهارت های مدیریت و رهبری زاده شده ایم. و از اینرو این مرحله ی مهم پیشرفت نادیده انگاشته می شود.

ادامه مطلب

ویژگی های دستیار مدیر

به نظر می آید که نیاز شرکت ها به یک دستیار یا یک منشی مدیر بیشتر و بیشتر می شود. اما توانایی هایی مورد درخواست برای این سمت ها نیز متفاوت است. یکی از کارشناسان امر می گوید: دستیار مدیر، چه در داخل شرکت و چه در خارج از آن، منعکس کننده وجهه شرکت است. لذا ظاهر وی اهمیت بسیاری دارد و رازداری نیز یکی دیگر از ویژ گی های اوست.

ادامه مطلب

وقتی کاریزمای تزریقی جواب معکوس می دهد

" وقتی جناب آقای ... تشریف آوردند چنان شور شعفی تمامی حاضران را در بر گرفت که برای دست دادن با ایشان و قرار گرفتن در صف هیات همراهشان از هیچ کاری مضایقه نمی کردند. جناب آقای ... در حالی که بی گمان شیک ترین و برازنده ترین لباسها را بر تن داشتند ، نگاهی از سر تفقد و مهربانی به مشتاقانی که برای شنیدن سخنرانی او جمع شده بودند، انداختند و در میان تشویق های بی امان پشت میکروفن قرار گرفتند ...."

ادامه مطلب

والتر شوارت

منشأ عقاید مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ و ارتقای‌ مستمر به‌ آقای‌ والتر شوارت‌ ،كارمند سابق‌ تلفن‌ بل‌ بر می‌ گردد .والتر شوارت‌ در سال ۱۸۹۱ در ایلینویز آمریكا دیده‌ به‌ جهان‌ گشود و در سال ۱۹۶۷ جهان‌ را بدرود گفت‌ . او یكی‌از آموزگاران‌ دكتر دمینگ‌ بوده‌ و نظریهٔ‌ سوق‌ فرایندهای‌ مدیریتی‌ برای‌ ایجاد موقعیتهای‌ سودآور برای‌ مشتریها و صاحبان‌ فرایندها را همگانی‌ نموده‌ و استفاده‌ از ابداع‌ خود تحت‌ عنوان‌ "نمودار كنترل‌ فرایند" را گسترش‌ داد.

ادامه مطلب

همیشه رو به جلو

جاری سازی یک ایده نو مانند بحث خود کنترلی در یک سازمان جوان کلی انرژی از یک مدیر می گیرد تا همه به این اعتقاد برسند که می شود اینکار را کرد .این مفهوم که یک بنگاه اقتصادی باید سود ده باشد باید بالاترین راندمان کاری را داشته باشد و اگر این بنگاه دولتی است این نگرش باید بیشتر تقویت شود چون سرمایه از آن بیت المال است برای جاری ساختنش باید یک مدیر کلی باز انرژی صرف کند . خیلی از بنگاههای ما سرمایه های ملی را بهدر می دهند .تعهد اجتماعی که همان اعتقاد به سود آوری یک بنگاه است در خیلی از آنها در حد صفر است . مطمئن باشیم که با این روش به بن بست خواهیم رسید .شاید ما آخرین نسل از اقتصاد سنتی و اولین نسل از اقتصاد نوین در کشور باشیم . ما باید از این مرحله عبور کنیم . ثروت ملی فراوان داریم .

ادامه مطلب

همکاری

یادگیری کار کردن با همدیگر به عنوان یک تیم بر اساس « مجموعه اصولی » ساخته می شود که به وسیله مأموریت و اهداف ، نقشها و مسئولیت ها ، رویه ها و تجارب تبیین می شود . با این عناصر ، فرصت برای همکاری و روابط قوی تیمی بسیار خوب است . کار کردن با یکدیگر به عنوان چشم پوشی از تفاوتهای شخصی نیست بلکه به معنی درک تفاوتها و پذیرش آنهاست به گونه ای که با رویه هائی که تیم در مورد آنها موافقت کرده ، سازگار است . یک مدیر به عنوان رهبر یک تیم باید برای پیدا کردن زمینه های مشترک در مواردی که تضادهائی وجود دارد تلاش کند ، روابط درون تیم و ارتباطات بیرونی را مدیریت کند و عالیترین عملکرد را به وجود آورد .

ادامه مطلب

همراه با مدیر موفق در یک ماه

فعالیت های انجام گرفته در یک ماه توسط یک مدیر قابل و موفق

ادامه مطلب

همراه با ساعت بهره وری ، چگونه مدیران را به رهبران تبدیل کنیم ؟

چگونه مدیران را به رهبران تبدیل کنیم یا تفاوتهای مدیر و رهبر

ادامه مطلب

هفت رمز مدیریت مبتکر و پویا

مقام و موقعیت شغلی خود را موهبتی از طرف خداوند و فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم بدانید . مبادا آن را وسیله ای برای ارضا ء مقاصد شخصی و خانوادگی خود بدانید .

ادامه مطلب

هفت راز برای مدیران موفق

اکثر مدیران موفق هم از جایگاه فردی برخوردارند و هم از ارزش سازمانی ، هم از دانش علمی برخوردارند و هم از مهارتهای تجربی . با این عمل باید گفت هم در سازمان و هم در خارج از آن نمونه هستند

ادامه مطلب

نکاتی در ارتباط با یافتن شغل

اگر به دنبال کار می گردید، نکات زیر باعث می شود که بیشتر مورد توجه شرکت‌های استخدام کننده قرار بگیرید.

ادامه مطلب

نکات مهم برای مدیریت کاری و شخصی

نکات مهم برای مدیریت کاری و شخصی-آگاه شوید که دیگران از شما چه انتظارهایی دارند

ادامه مطلب

نقش مدیر در گروه های کاری پربازده

نقش مدیر نه تنها از اهمیت زیادی برخوردار است بلکه در طول روند گروه سازی ، دستخوش تغییر نیز می گردد . در آغاز روند مزبور ، اعضای گروه ممکن است برای انجام رسالت و هدف خود و مشخص ساختن آنچه می خواهند به انجام برسانند و از همه مهمتر ، گسترش مهارتهای بین فردی و گروهی نظیر : حل اختلاف ، مدیریت جلسه و غیره نیازمند یاری باشند . این حالت تا وقتی ادامه می یابد که گروه به رشد و بالندگی می رسد . در این شرایط مدیر ممکن است به عضوی هم تراز با دیگر اعضای گروه تبدیل شود یا ممکن است این موضوع را دریابد که گروه نیازی به دخالت پیوسته ندارد و یا عکس اینها .

ادامه مطلب

نقد نظام طبقه بندی کارکنان

چرا نظام طبقه بندی کارکنان در سازمانها به شکست می انجامد ؟

ادامه مطلب

نحوه برنامه ریزی و مدیریت جهت رسیدن به اهداف

آیا در شگفتید که چقدر روزها و ماه ها زود می گذرند؟ از انبوه کارهایی که باید انجام دهید و مقدار کمی که تا به حال به پایان رسانده اید، مضطرب و وحشتزده هستید؟ نگران نباشید، تنها نیستید، همه وضعیتی مشابه شما دارند. ما در دنیایی بسیار شلوغ و پرمشغله زندگی می کنیم که زمان ، اولویتها و انرژیمان در چالش به سر میبرند. واقعیت این است که زمان به اندازه کافی برای همه چیز وجود ندارد و برای انجام همه کارهای هم انرژی کافی نداریم. همه شما مطمئناً زمانی در طول زندگیتان فکر کرده اید که چه می شد خدا هفته را ۸ روز یا روز را ۳۰ ساعت می آفرید. به نظر خوب است اما اگر آنطور هم بود، ما آن زمان اضافی را هم جذب می کردیم و باز در هم نقطه بودیم.

ادامه مطلب

مهمترین عوامل اتلاف وقت مدیران

مهمترین عوامل اتلاف وقت مدیران

ادامه مطلب

مهم ترین ویژگی های مدیران پیشرو

خلاقیت و قدرت تخیل بدان معناست که مدیر یا رئیس باید جهتی را تعیین کند . انرژی ها را آزاد نموده و از نخبگان حمایت نماید . ویژگی اصلی یک رهبر آن است که به کار دیگران معنی و مفهوم ببخشد .

ادامه مطلب

مهارت‌های مدیریت

اگر بـه‌تازگی ترفیع رتبه گرفته‌اید، مدیریت یک پروژه عظیم را به عهده دارید و یا اینکه به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در زمیـنـه مـدیـریت هستـیـد تا بعدها بتوانید به این منصب نائل شوید، ما در این قسمت ۳ مهارت ضروری برای مدیران موفق را برای شما بیان می‌کنیم

ادامه مطلب

من‌ از همه‌ پولدارترم‌!

تجربه‌ نشان‌ داده‌ كه‌ خیلی‌ها معتقدند وقتی‌ صحبت‌ پول‌ و خوشبختی‌ است‌ هیچ‌ یك‌ از این‌ تفكرات‌مثبت‌، كارهای‌ شبانه‌ روزی‌ و نگرش‌های‌ صحیح‌ برای‌ بالا بردن‌ توان‌ پرداخت‌ قسطهای‌ آخر ماه‌كوچكترین‌ كمكی‌ نمی‌كند. حقیقت‌ این‌ است‌ كه‌ اندیشه‌های‌ هشیار و ناهشیار ما همیشه‌ با میزان‌ درآمدما در حال‌ عمل‌ هستند. سعادت‌ و یا عدم‌ سعادت‌ ما، نتیجه‌ تفكر ماست‌. ذهن‌ انسان‌ و چگونگی‌باورهای‌ او تعیین‌ كننده‌ كیفیت‌ زندگی‌ اوست‌ و ذهن‌ ما بسته‌ به‌ شیوه‌ای‌ كه‌ برای‌ تربیتش‌ اتخاذ می‌كنیم‌ مارا ثروتمند یا فقیر نگه‌ می‌دارد.

ادامه مطلب

مزیت رقابتی

مایكل پورتر توضیح می دهد كه شركتها چگونه می توانند مزیت رقابتی در صنعت مربوط به خود ایجاد و از آن حفاظت كنند. مزیت رقابتی به مدیران شركتها نشان می دهد كه چگونه موقعیت رقیبانشان را ارزیابی كنند و در مراحل مختلف واكنشهای لازم را نشان دهند. تئوری ها مفاهیم و ابزارهایی را ارائــه می دهد كه برای ایجاد مزیت رقابتی در دو قسمت هزینــــــه و متنوع سازی مورداستفاده قرار می گیرد. این تئوری ها نشان می دهد كه چگونه انتخاب قلمرو رقابتی - گستردگی فعالیت شركت - نقش حساسی را در ایجاد مزیت رقابتی بازی می كند.

ادامه مطلب

مدیریت و بازاریابی به زبان ساده

فرق آموزش با یادگیری در این‌جاست که آموزش گذراندن یک دوره است اما یادگیری آموزشی است که منجر به تغییر رفتار شود. به عبارتی آموزش، ابزار است، اما یادگیری هدف است.

ادامه مطلب

مدیریت مجازی یا مدیریت از راه دور

مدیریت بر کارکنان، وقتی همه زیردستان درست در جلوی چشمان مدیر هستند، به اندازه کافی دشوار است. حال تصور کنید که اگر این افراد صدها و یا حتی هزاران کیلومتر دور از شما باشند، کار مدیریت تا چه حد پیچیده خواهد شد!

ادامه مطلب

مدیریت کیفیت فراگیر

معرفی مدیریت کیفیت فراگیر

ادامه مطلب

مدیریت شکافنده، مدیریت آینده‌نگر است

برخی از شرکت‌ها روش خاصی برای آموزش، ارتباط با مشتریان یا بهبود کیفیت ندارند که این موضوع حرکت آن‌ها را در بازار رقابتی مشکل می‌کند. بهتر آن است که اول اقدام کنیم، ایرادهای خود را ببینیم، یاد بگیریم و در نهایت آن‌ها را اصلاح کنیم. این یکی از مفاهیم بهبود مستمر است. ما نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم و تمام مسائل آینده را از قبل ببینیم و برای همه آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

ادامه مطلب

مدیریت زمان

در حدیث‌های زیادی آمده است که در روز قیامت از هر کسی سئوال می‌کنند: ”عمری که به تو داده شد در چه راهی صرف نمودی؟“ بنابراین، شایسته است که قدر وقت خود را بدانیم و با برنامه‌ریزی صحیح، به‌زمان خود برکت داده و گامی بلند در راه رسیدن به هدف‌هایمان برداریم. شما نمی‌توانید بر زمان، مدیریت کنید؛ بلکه تنها می‌توانید بر کارهای خودتان، مدیریت و کنترل داشته باشید. هر کسی در طول هفتهٔ کاری خود، ۱۶۸ ساعت زمان در اختیار دارد. زمان، عامل ثابتی است. تنظیم درست زمان به برنامه‌ریزی، تفکر و یادداشت کردن احتیاج دارد. استفادهٔ مناسب از وقت، نیازمند تحلیلی سنجیده و دقیق از نیازهای خاص فرد است. واقعیت، این است که به‌طور تقریبی هیچ‌کس مهارت‌های کامل طبیعی در ادارهٔ یک زندگی پیچیده و شلوغ را ندارد. مدیریت درست و صحیح بر زمان و تنظیم برنامهٔ زمان‌بندی شده برای انجام امور، به‌معنای واقع‌بینی در مورد وقت و زمانی که متعلق به ماست و چگونگی استفاده از آن می‌باشد.

ادامه مطلب

مدیریت روابط با مشتری

در مورد جایگاه و ارزش مشتری و بخصوص مبحث روابط با مشتری ، مطالب زیادی وجود دارد . در این میان جرمی گالبرایت و تام روجر معتقد هستند که : « مشتریان ارزشمندند و مشتری ارزش بیشتری دارد . مدیریت روابط با مشتری یک سرمایه است و نه یک هزینه ».

ادامه مطلب

مدیریت راهبردی و روابط عمومی

مدیریت راهبردی عبارت است از فرایندی كه از طریق آن سازمان‌ها، محیط‌های داخلی و خارجی خود را شناسایی كرده و در صدد شناخت عمیق آنها برمی‌آیند. علاوه بر آن مسیر راهبردی خود را پایه‌گذاری كرده و دست به خلق استراتژی‌هایی می‌زنند تا با به كارگیری آنها به اهداف تعیین شده سازمان برسند. هم‌چنین مدیریت راهبردی، علم و هنر تدوین،‌ اجرا و ارزیابی تصمیم‌های چندگانه‌ای است كه سازمان را به هدف‌های بلندمدت خود می‌رساند. بنابراین نقش و جایگاه مدیریت در روابط عمومی به مثابه اعمال مدیریت در مدیریت است. بدین معنا كه از یك طرف موضوع برنامه‌‌ریزی مدیریت در روابط عموم مدنظر قرار می‌گیرد و از طرف دیگر خود در روابط عمومی و فعالیت‌های آن به عنوان یك وظیفه مدیریتی مطرح است. پس مدیریت راهبردی در روابط عمومی دارای سه مرحه است

ادامه مطلب

مدیریت دانش

مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند كه قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و كاربران در كل سازمان به وجود آورند. مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است كه امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد. امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود، لذا مدیریت دانش به منزله چالش كشف دانایی های فردی و تبدیل آن به یك موضوع اطلاعاتی به نحوی كه بتوان آن را در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره كرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند كارهای روزمره به كار گرفت.

ادامه مطلب

مدیریت خدمت است

مدیر نباید مسند مدیریت را وسیله افتخار و نردبان نخوت قرار دهد ، زیرا آن دسته از مدیرانی كه ، مدیریت بر یك تشكیلات را ، زمینه تجلی خصلتهای ناروای شیطانی می‌دانند و این میدان را بهترین عرصه برای تاخت و تاز غرورها و شیطنتهای خود به حساب می‌آورند، هرگز مدیر اسلامی و انسانی نیستند .

ادامه مطلب

مدیریت چیست؟

بعضی‌ها در محیط کار مدیر هستند و بعضی‌ها در خانه. بعضی‌ها میز مدیریتی دارند و بعضی‌ها جایگاه آن. بعضی‌ها مدیر هستند و بعضی‌ها مدبر. بعضی‌ها پیپ مدیریتی دارند و بعضی‌ها تیپ آن. بعضی‌ها مدیر هستند و منشی دارند و بعضی‌ها تنها مدیر هستند و در اصل تنها منشی‌‌اند. بعضی‌ها مدیر هستند و ماشین مدیران را دارند و بعضی‌ها در اصل تنها ماشین هستند و ماشین مدیران را می‌رانند. بعضی‌ها رنگ مدیریت دارند و بعضی‌ها طعم آن. بعضی‌ها خدادادی مدیر هستند و بعضی‌ها مادرزادی، یعنی تنها به واسطه پدرشان با بستگان‌شان. بعضی‌ها حکم مدیریتشان از جنس کاغذ و امضاء مافوق است و بعضی‌ها از جنس عمل و کارکرد و تجربه‌شان. بعضی‌ها در گزارش ماهانه تنظیم شده توسط خود، مدیر موفق هستند و بعضی‌ها در عملکرد تنظیم شده مافوق و زیردستان خود. بعضی‌ها تنها مدیر هستند و بس و بعضی‌ها مدیر هستند و یک دنیا ارزش. بعضی‌ها امضایشان چند روزی اعتبار دارد و بعضی‌ها عملکردشان یک عمر...

ادامه مطلب

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر واكنش های مدیر نسبت به تغییرات محیطی است.عموما هدف مدیریت تغییر پایین آوردن سطح اختلال در فعالیت ها است. از سوی دیگر هر تغییر را می توان مترادف با فرصتی برای رشد و پیشرفت دانست. اما این تغییرات برای كاركنان در دید اول یك تهدید به شمار می رود. در برابر تغییرات گسترده ،نیروی انسانی عكس العمل های متفاوتی نشان می دهند.عموما كارمندان تغییر را با ترس می پذیرند.اما لازمه ی مدیریت مناسب این تغییرات ،هماهنگ كردن نیروی انسانی در یك جهت است.و رمز دستیابی به این هماهنگی شفافیت در ارتباطات می باشد.

ادامه مطلب

مدیریت تحول سازمانی

شرکت­ها همواره تلاش می­کنند تا نیرومندتر شوند. این تلاش­ها به صورت­های مختلفی مثل مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد، کوچک کردن سازمان، بازسازی، تحول فرهنگی و غیره ظهور پیدا کرده؛ اما در نهایت هدف اصلی یکسان بوده است. ایجاد تغییرات اساسی برای سازگاری با بازار رقابت در بعضی از این شرکت­ها موفق بوده و در بعضی دیگر ناکام. درس­هایی که می­توان گرفت بسیار جالب است و احتمالاً در عرصه­ی رقابت در دهه­های آینده به کار خواهد آمد. اولین درس این است که فرایند تحول، مراحل گوناگونی دارد و وقت­گیر است. نادیده گرفتن برخی از مراحل به قصد تسریع امور، هرگز نتیجه­ی رضایت­بخشی نمی­دهد. دومین درس کلی این است که اشتباهات عمده در هر یک از مراحل، آثار مخربی دارد و موجب کُندی حرکت و خنثی شدن دستاوردهایی می­شود که به سختی حاصل شده­اند. در این گفتار ۸ اشتباه در مراحل مختلف تحول سازمان را بر می­شماریم.

ادامه مطلب

مدیریت بهینه وقت

برای اینکه بتوانیم بر وقت خود بهتر مدیریت کنیم ،‌می‌بایست پنج گام برداریم . شما با انجام این پنج مرحله می‌توانید مدیریت بروقت خود را بهبود بخشید .

ادامه مطلب

مدیریت به کارگیری کارشناسان TCI در شرکتهای اروپایی

قابلیت به كارگیری نیروی انسانی را می توان به صورت گستره ای تعریف كرد كه در آن، افراد باتوجه به دانش ومهارت خویش جذب كسب و كارهای مرتبط می شوند. بنابراین، مفهوم مزبور به ماهیت استخدام و الگوی فعالیتهای كسب وكار بستگی دارد. این مقوله به جریان دانش و رفتارهای مناسب كاری از سوی كاركنان به سمت سازمانها اشاره دارد و گاه با مفهوم امنیت شغلی كه موضوعی مرتبط با میزان پایداری روند فعالیتهای افراد است، در چالش است. تشكیل گروههای كاری مختلف و درگیری افراد در دسته های مختلف كاری، فضایی را ایجاد كرده است كه متفاوت ازتعاریف سنتی اشتغال است. مهمترین موضوع در چنین شرایطی، تمركز بر فرایند كلی حاكم بر كسب و كار و ایجاد روند روبه توسعه و پویایی در آن است.

ادامه مطلب

مدیریت بر مافوق چگونه می‌تواند باشد؟

شاید آرزوی هر کدام از ما، این عنوان باشد که چگونه می‌توانیم بر مافوق خود، مدیریت کنیم؟ بسیار آسان است به سهولت قابل دسترسی است. به سرعت می‌توان به آن رسید. اگر این تمرینات را انجام دهید

ادامه مطلب

مدیریت بدون اعمال سلطه گری

یکی از دشوارترین چالش هایی که هر کس ممکن است در محل کار خود با آن روبرو شود، این است که بدون اعمال هیچ گونه قدرتی، پروژه ای را مدیریت نمایید. در دنیای سازمان یافته امروزی که معمولا شرکت ها کارهای خود را به تیم های همه کاره واگذار می کنند، احتمال برخورد با یک چنین شرایطی چندان دور از تصور نیست؛ اما آیا امکان پیروزی تحت این شرایط هم به همان اندازه راحت می باشد.

ادامه مطلب

مدیریت ، تکلیف است

از دیدگاه اسلام ، مدیریت تكلیف است نه حق . مدیران پرورش یافته در مكتب آسمانی اسلام ، خدمت در منصب مدیریت را تكلیف شرعی خود می‌دانند و معتقدند كه مدیریت ، وظیفه است نه سودجویی .

ادامه مطلب

مدیران و فعالیت برای پیروزی در حال و آینده

بزرگترین مشکل سازمان‌های موفق این است که در زمان قرار گرفتن در اوج و به هنگام پیروزی به طور طبیعی، کرخت و ایستا می‌شوند. چراکه آنان وضع موجود را بهترین می‌دانند و متوجه نیستند که همه چیز در اطرافشان در حال تغییر است. لذا پس از یک دوره موفقیت با آمدن رقیبان جدید، تغییر ذائقه‌ها و تغییر زمانه، پله‌های سقوط و نزول یکی پس از دیگری طی می‌شود. آنان اگر نتوانند با فرایند تغییر از خواب بیدار شوند به مرگ و نیستی کشیده خواهند شد.

ادامه مطلب

مدیران موفق چگونه می‌اندیشند؟

در دنیای امروز، مدیریت منبع‌های انسانی، یک هنر و تخصص ویژه می‌باشد. افرادی که چنین هنر و تخصصی دارند، با آرامشی عمیق به هدف‌های مدیریتی خود نائل می‌شوند. مدیران موفق، اندیشه‌های متعالی دارند و بر مبنای یک نظام ارزشی مثبت در مسیر تعالی سازمانی و فردی، گام برمی‌دارند. آنان هر روز با فکری تازه و ناب در عرصهٔ مدیریت پا می‌گذارند و از فرصت‌ها و امکانات به‌نحوی شایسته استفاده می‌کنند. ناملایمت‌های مسیر مدیریتی، آنان را ناامید نمی‌کند و هر مسئله‌ای را فرصتی برای رشد قابلیت‌های فردی و سازمانی خود می‌دانند. مدیران اندیشمند و موفق، با روحیه‌ای عالی، فرصت‌های بهبود را شناسائی و بر مبنای یک برنامهٔ مدون، اصلاحات لازم را انجام می‌دهند.

ادامه مطلب

مدیران خود را مدیریت کنید

موقعیتی را در نظر بگیرید که از هر گوشه و کنار درخواستی از شما می شود. درخواست ها و تقاضاهای مختلف شما را به حدی گم گیج کرده است که نمی دانید به کدام سو بچرخید، و به کدام نیاز پاسخ گویید. آیا اگر به یکی کمک کنید و دیگری را نادیده بگیرید کار اشتباهی مرتکب شده اید؟ چطور می توانید خود را با این همه کار هماهنگ کنید؟

ادامه مطلب

مدیران جوان بخوانند !

شما چه برای اولین بار است که مدیر می‌شوید و چه قبلاً مدیر بوده‌اید باید با انتقال به پست جدید محتاطانه برخورد کنید که این با یک برنامه قدم به قدم آغاز می‌شود. برای این کار چند توصیه عملی در زیر پیشنهاد می‌شود

ادامه مطلب

مدیران بزرگ و موفق چگونه سازمان خود را اداره می نماید

چگونه سازمان خود را اداره می نمایددر ذیل نکاتی را که مدیران بزرگ در نظر گرفته و مورد بازبینی قرار داده و با بررسی آن سعی می کنیم که موارد آموزنده ای را که بتواند راهگشای شما در حل مسائل و مشکلات شرکتان باشد را بازگو نمائیم . در ابتدا به سراغ شرکت جنرال الکتریک با مدیریت جک ولش می رویم .

ادامه مطلب

مدیر دلخواه من!

اگر مدیر هستید، اگر چندین نفر زیر دستتان کار می‌کنند، اگر مسئولیت راهبرد (یعنی تاتی، تاتی) افرادی که بر عهده شما است و اگر می‌خواهید بر دیگران، مخصوصاً بر افرادی که تحت حوزه مسئولیتی شما کار می‌کنند بیشتر اثر بگذارید از این روش‌‌ها استفاده کنید

ادامه مطلب

لزوم نگهداری از سوابق و اسناد

عده اندکی از کارشناسان IT به مسئله سوابق شرکت خود و اینکه این سوابق تا چه مدتی حفظ شده و یا چگونه به شکل معقولی نابود شود، توجه میکنند. بسیاری از افراد مدیریت سوابق –شامل نگهداری، دسته بندی، آرشیو سازی و...- را کاری بی اندازه خسته کننده و فاقد جذابیت میدانند.

ادامه مطلب

کاربرد «مدیریت ریسک» در اجرای پروژه

کاربرد «مدیریت ریسک» در اجرای پروژهمدیریت ریسک، کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرآیندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است و شامل شناسایی و به کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل‌قبول استفاده کرد.به بیان ساده می‌توان مدیریت ریسک را شامل تمامی فعالیت‌هایی دانست که با اجرای آن‌ها، احتمال وقوع نتایج نامطلوب در اجرای یک پروژه به حداقل می‌رسد.بسیاری از پروژه‌ها که فرض می‌شود تحت کنترل هستند، با ریسک به‌عنوان رخدادی شناخته نشده روبه‌رو شده و کوشش می‌کنند آن را کنترل کنند اما با یک تلاش ساده تحت لوای مدیریت ریسک، این امکان وجود دارد که رویدادهای ریسک، قبل از وقوع شناسایی و کنترل شده و یا برنامه‌‌ای تهیه ‌شود که در زمان وقوع این رویدادها با آن‌ها مقابله کند.

ادامه مطلب

قدرت کارمندان : از نظر کارمندان برای صرفه جویی وایجاد انگیزه استفاده کنید

«روی بام » رییس مؤسسه مشارکت کارمندان می گوید : مدیریت به حرف کارکنان گوش نمی دهد . مگر آن که سیستم ساختار یافته ای برای ابراز نظر کارکنان وجود داشته باشد . اگر در سازمان خود یک سیستم گردآوری پیشنهاد ندارید . . . و یا اگر برنامه شما باید تغییر کند به مطالب زیر توجه نمایید

ادامه مطلب

فقط شروع کنیم!

مقدمه هر عمل و کاری اندیشه است و کلام. نوشتاری یا گفتاری . تبدیل اندیشه به کلام آوردن ذهنیت به دنیای واقعی است . تولد است . زایمان است . اگر نتوانیم یک اندیشه را در کلمات مناسب جاری کنیم تولد ناقص صورت پذیرفته است. و شاید ناقص الخلقه! و بعد از این مرحله است که باید با ایجاد بستر مناسب این طفل را بحرکت در آورد. مرحله به اجرا در اوردن از مراحل بسیار مهم و اساسی است . ایده ها را بعمل در اوردن شاید یکی از عرصه هایی بوده است که بشر بارها در ان شکست خورده است . افرادی با ایده های بسیار بزرگ در عمل موش زاییده اند و افرادی با ایده هایی ساده تحول و دگرگونی ایجاد کرده اند . آنچه مهم است اینستکه بتوانیم هر چند اندک ایده را با سازو کارهای مناسب بعمل در آوریم . بزرگی آن مهم نیست . هیچ ایده زیبایی تا بعمل در نیاید تحول آفرین نیست . وقتی بر سیبی گاز می زنیم و لذت می بریم قبل از ان عمل چیدن از درخت اتفاق افتاده است .

ادامه مطلب

فرصت ها را دریابیم

اگر هنر مدیریت عبارت باشد از اداره کارمندان؛ دانستن یک موضوع برای مدیران کاملاً ضروری است. در واقع مدیر واقعی با اهمیت دادن به این موضوع شرایط را برای بهبود فعالیت و سودآوی واحد اقتصادی اش مهیا می سازد و آن عبارت است از اینکه مدیر باید تلاش کند تا همکارانش را به ارائه تمام استعداد و توانشان در انجام امور سوق دهد.

ادامه مطلب

فرآیند انتقال ارزشها به مشتری

بررسی های به عمل آمده نشانگر این واقعیت است که هر قدر شرکتی از نظر اطلاعات بازاری غنی تر باشد ، در انتقال ارزش محصولات به مشتری موفق تر خواهد بود ، در نتیجه به نتایج پربارتری دست خواهد یافت . بنابر این باید شرکت هایی که واقعا معتقد به جهت دهی بازار هستند از شرکت هایی که صرفا به این شیوه به عنوان روش کار و یا شیوه ای مطابق با شرایط روز می نگرند ، مجزا گردند .

ادامه مطلب

عملکرد افراد را در زمان اضافه کاری کنترل کنید

عملكرد افراد را در زمان اضافه كاری كنترل كنید تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد ناشایست كه به عنوان اضافه كاری در سازمان به انجام كارهای شخصی یا اتلاف وقت می پردازند، جلوگیری شود.

ادامه مطلب

صداقت

اینکه بتوان با دیگران ارتباط برقرار کرد به عوامل مختلفی بستگی دارد و مسلما هر کس با روش خاصی اینکار را انجام می دهد و هر فرد به این روشها مسلط تر باشد فردی با روابط عمومی خوب تعریف می شود . و اینگونه افراد در انتخاب شغل بیشتر مناسب برای کارهایی هستند که به جذب سریع افراد نیاز دارند و خیلی تداوم برقراری ارتباط مد نظر نیست.یک فروشنده با خوشرویی و کلمات مناسب هدفش را که فروش کالا به مشتری است بدست می آورد . در مدیریت این خصوصیت بتنهایی پاسخگو نیست . یعنی شما باید بتوانید با افرادی که می خواهید با انها کار کنید ارتباط برقرار نمایید و بدون این ارتباط نمی توانید هیچ کاری را انجام دهید ولی این ارتباط موقتی نباید باشد باید یک ارتباط پایدار باشد نمی خواهید متاعی را بدهید و بروید .

ادامه مطلب

شیگئو شینگو Shigeo Shingo

شیگئو شینگو در ۱۹۰۹ در شهر ساگای‌ ژاپن‌ متولد و در ۱۹۳۰ در رشته‌ مكانیك‌ دانشكدهٔ‌ فنی‌ یامانشی‌ ، فارغ‌التحصیل‌ شد . طی‌ سال‌ های ۵۸ - ۱۹۵۶ ، در صنایع‌ سنگین‌ كشتی سازی در ناکازاکی ،مسئول کاهش زمان مونتاژ سوپر تلنکرهای ۵ هزار تنی شد و این زمان‌ را از ۴ ماه‌ به ۲ ماه‌ تقلیل‌ داد . این‌ كار ركورد جدیدی‌ را در كشتی‌ سازی‌ به‌ ثبت رساند و این‌ سیستم‌ به‌ صنایع‌ كشتی‌ سازی‌ سراسر ژاپن‌ گسترش‌ یافت‌ . در ۱۹۵۹ جامعه‌مدیران‌ ژاپن‌ را ترك‌ كرد و موسسه‌ بهبود مدیریت‌ را تاسیس‌ كرد .

ادامه مطلب

شوق و عشق و پنج

یک پرسنل خوب و شایسته چه خصوصیتی دارد؟ یک مدیر خوب چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ خیلی موارد را می توانیم ردیف کنیم و بگوییم ولی شاید انچه از همه مهمتر باشد حس همبستگی سازمانی و یا حس شهروندی است . اینکه فرد خودش را از سازمان بداند و دل بسوزاند . وقتی در جلسه ای در مورد میزان تولید و کیفیت بحث می کنید آنکه با شور و حرارت سخن می گوید و یقه می دراند و رگ گردنش بیرون می زند و از نکات ارزشی سازمان دفاع می کند و یا حتی نظری مخالف می دهد حس شهروندی قوی تری دارد تا آنکس که با آرامش و خونسردی ضایعات و میزان و تولید کم را عادی می داند و فقط گوش می کند و می نشیند تا ببیند جمع به کدام سمت میرود . شغل را با شوق و عشق و هیجان آمیخته کنیم .

ادامه مطلب

شش مهارت مهم مدیریتی برای رهبری موفق

شش مهارت مهم مدیریتی برای رهبری موفقاز نشانه های یک رهبر خوب فراهم کردن انگیزه قوی و دائم برای تیم خود است تا به کیفیت و محصول برتر دست یابد. یک رهبر خوب همیشه بدنبال راههایی برای ارتقائ محصول و استانداردهاست. در این مقاله شش مهارت کاری که می توانید آنها را تقویت کنید ذکر شده است که با استفاده از آنها می توانید کیفیت کار تیمی را بهبود بخشید.

ادامه مطلب

سیستم‌های پردازش مبادلات و انواع آن

هر سازمانی دارای تعدادی سیستم پردازش مبادلات دستی یا رایانه‌ای است كه اطلاعات تفصیلی عملیات مختلف سازمان را ثبت و روزآمد می‌كنند. ورودی به این سیستم، اطلاعات مربوط به مبادلات سازمان (مانند سفارش مشتریان، سفارش خرید، رسیدها، فاكتورها، پرداختی‌ها و . . .) است. در نتیجه پردازش اطلاعات ورودی، اطلاعات عملیات سازمان روزآمد می‌شوند و آخرین وضعیت منابع و عملكرد سازمان روشن می‌شوند. سیستم‌های پردازش مبادلات رایانه‌ای مجموعه‌ای از پایگاه داده‌ها، افراد، رویه‌ها، شبكه، نرم‌افزار و سخت‌افزار است.

ادامه مطلب

سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

سیستمهای اطلاعاتی در سازمانسیستمهای اطلاعاتی را میتوان بر اساس خرده سیستمها یا بخشهای مختلفی که از آنها استفاده میکنند تعریف کرد. بیشتر سازمانها دارای بخشهای بازاریابی-امور مالی-فروش-نیروی انسانی – تولید و غیره هستند. به طور منطقی سیستمهای اطلاعاتی باید بر اساس عملکردهای این بخشها هماهنگ شوند.برای مثال سیستم اطلاعاتی فروش داده های مربوط به فروش را گرد آوری و پردازش میکند و نتایج را به صورت چاپی وتصویری در اختیار کارکنان یا مدیران فروش قرار میدهد

ادامه مطلب

سیستم مدیریت کیفیت را خود اجرا کنید

سیستم مدیریت کیفیت را خود اجرا کنید

ادامه مطلب

سلامت سازمانی

برخی این تعریف را به بازی شطرنج مربوط می کنند و اینکه صحنه مدیریت صفحه بازی شطرنج است و این دیگران مهره‌های بازی هستند. در این حالت فرق نمی‌کند مهره سرباز باشد یا وزیر. ما یک نگاه به همه آن‌ها داریم. لازم باشد سرباز را قربانی می کنیم و در زمانی دیگر بر حسب جریان بازی فیل یا وزیر را. این تعریف شاید در خیلی از امور دیگر کاربرد داشته باشد، ولی در مدیریت صنعت کاربرد زیادی ندارد.

ادامه مطلب

سبک‌های رهبری لِوین

در سال ۱۹۳۹، گروهی از پژوهشگران زیر نظر کِرت لِوین روان‌شناس معروف به تعیین و تعریف سبک‌های مختلف رهبری پرداختند. با وجودی که پژوهش‌های بعدی، انواع مشخص‌تری از رهبری را تعیین نموده‌اند امّا این مطالعه اولیه بسیار تاثیرگذار بوده است. درپژوهش لوین سه سبک عمده رهبری شناسایی شده است. در این مطالعه، تعدادی از دانش‌آموزان به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه به شیوه قدرت‌طلبانه، گروه دیگر به شیوه دموکراتیک و گروه سوم به شیوه آزادمنشانه رهبری می‌شد. سپس به دانش‌آموزان پروژه‌های هنری و کاردستی داده شد و رفتار آن‌ها در پاسخ به سبک‌های مختلف رهبری مشاهده گردید.

ادامه مطلب

سازمان‌ده باشید

در تعریف سازمان‌دهی گفته‌اند; سازمان‌دهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد. ساخت سازمانی یا طراحی سازمان، حاصل فرآیند سازمان‌دهی است و عبارت است از سیستم روابطی که به طور غیررسمی شکل گرفته و به طور رسمی تصویب شده و حاکم بر فعالیت‌های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته‌اند.

ادامه مطلب

زمان‌بندی هدف‌ها

برای رسیدن به هدف‌های موردنظرتان، باید زمانی را در نظر بگیرید. این زمان‌بندی باید واقع‌گرایانه باشد. به‌عنوان نمونه، اگر شما به تازگی کاری جدید را شروع کرده‌اید، داشتن خانه می‌تواند جزء هدف‌های شما باشد؛ اما باید دست‌کم، مدت زمانی یک‌ساله را برای دست‌یابی به آن در نظر بگیرید. پس از اختصاص دادن زمان، دلیل‌های‌تان را برای انتخاب چنین هدفی بنویسید؛ زیرا چرای هدف است که ما را به سمت آن سوق می‌دهد و انگیزهٔ لازم را برای ما ایجاد می‌کند. اغلب مردم، پول را به‌عنوان هدف در نظر می‌گیرند؛ در حالی‌که آنان، خواهان امکاناتی هستند که پول برای‌شان به ارمغان می‌آورد.

ادامه مطلب

زمان را به دست بگیرید تا موفق شوید

اولین چیزی که باید از شر آن راحت شوید آشفتگی است تا سازمان و ساختاری مناسب پیدا کنید. کار بعدی که باید در راستای موفقیت‌تان صورت گیرد، یادگیری اولویت‌بندی است. شما باید یاد بگیرید که بین کاری که باید انجام شود و کاری که نباید انجام شود تمایز قائل شوید.

ادامه مطلب

روش‌های برقراری ارتباط موفق مدیران با کارکنان

برخی از روشها و اصول كلی را كه هر مدیر برای انجام كار خود باید مورد نظر قرار دهد

ادامه مطلب

روش سازماندهی یک تیم مدیریت سرمایه

همه ی کارها را به درستی انجام داده اید. پولی به دست آورده اید، عاقلانه سرمایه گذاری کرده اید، پس انداز کرده اید، و درآمدتان را هم هوشیارانه خرج میکنید. اما مشکلی وجود دارد: برای کنترل و پیشبرد ثروتتان به اندازه کافی وقت ندارید. چه باید بکنید؟ اگر می خواهید به طریقی حرفه ای ثروتتان را به کار بیندازید، اداره امور را به یک تیم برنامه ریزی و مدیریت سرمایه بسپارید. در این مقاله به شما نحوه کار را توضیح می دهیم.

ادامه مطلب

14 روش برای مدیریت زمان

بعضی از افراد تصور می كنند كاركردن مادران بیرون از منزل تأثیر نامطلوبی به خانواده دارد، چون زنان شاغل وقت كافی برای نگهداری و مراقبت از فرزندان خود ندارند و نمی توانند به كارهای خانه و همسر خود توجه لازم را داشته باشند. اما واقعیت امر اینست كه چون مادران شاغل وقت كمی دارند، معمولاً با استفاده از برنامه ریزی بیشترین استفاده را از حداقل زمان خود خواهند داشت. بنابراین اگر شما هم جزو مادران شاغل هستید می توانید با بهره گیری از توصیه های زیر زمانبندی مناسبی را برای فعالیت ها و سایر وظایف خود در نظر بگیرید.

ادامه مطلب

روانشناسی مدیر موفق

دگرگونی تنها اصل ثابت دنیای کنونی است و مدیران بایدسازمان خود را با تغییر سازگار کنند و به آن انعطاف بخشند. مدیریت و شاخه های گوناگون آن همچون شبکه ای گسترده شالوده سازمان های جوامع امروزی را تشکیل می دهند و آینده انسان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی نیز در گرو مدیریت صحیح و کارآمد قرار دارد. کانون توجه نگرش های سنتی عمدتاً معطوف به سازمان چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل آن در جهت تحقق حداکثر بازده بود. همان طور که جاگریش پاریخ نویسنده کتاب «روانشناسی مدیر موفق» در این کتاب آورده است در نخستین نظریه های مدیریت که در دوره های اولیه صنعتی شدن شکل گرفتند تمام تلاش مدیران صرف تولید بیشتر با بهره گیری از ماشین ها بود اما در دوران حاضر نقش انسان ها بسیار پراهمیت تر شده است.

ادامه مطلب

رهبری یعنی توانایی نفوذ کردن در دل‌ها

اشما رییس مجموعهء تحت مدیریت خودتان هستید! یا رهبر آن؟ رییس کسی است که کارکنان از او اطاعت می‌کنند چون قدرت خویش را از میزان (مقام) یا از مالکیت خویش گرفته است. بدیهی است چنین اطاعتی، مکانیکی بوده و تا زمانی ادامه دارد که آن‌ها مجبور باشند. همچنین مشخص است که نیروها عملکرد خویش را در یک قالب بده و بستان به مجموعه ارزیابی می‌کنند و منافع خویش را از منافع سازمانی جدا می‌دانند اما رهبر کسی است که در دل همکاران خویش جای دارد، از او اطاعت می‌کنند چون دوستش دارند، رییس کارکنان را دگر پلیس بار می‌آورد اما رهبر کارکنان را خود پلیس بار می‌آورد، رهبران می‌دانند که موثرترین ابزار مدیریت در جهان پیچیدهء امروز ابزار «دل افزار» است یعنی باید بتوانید بر دل کارکنان مدیریت کنید، معنای جملات فوق این نیست که رهبران جبروت و قاطعیت مدیران را ندارند بلکه برعکس رهبر قوی در عین قاطعیت و جدیت با تشویق و تنبیه‌های بجا در بعد ارتباطات با همکاران موفق است. کارکنان تنبیه‌های صورت گرفته از سوی رهبر را همچون برخوردهای اصلاحی پدر با فرزندان تلقی می‌کنند و بنابراین این برخوردها با آنان پذیرفته شده است.

ادامه مطلب

رهبری و مدیریت

مدیریت و رهبری دو شیوه کاملاً جداگانه و متفاوت از یکدیگر برای سازماندهی و کنترل افراد به شمار می روند . مدیر با توسل به شیوه های رسمی و اداری و منطقی ، کنترل امور را به دست می گیرد ، اما رهبر از شعور ذاتی و احساسات پرشور خود برای هدایت و راهنمایی دیگران ، یاری می گیرد .

ادامه مطلب

راز تحولات سازمانی شرکت شما

تحولات سازمانی عمدتاً از بالا به پایین و در زمینه هایی همچون استخدام كارشناسان یا بهره گیری از بهترین رویه های موجود در كسب وكار صورت می گیرد. معمولاً چنین روش هایی به عملكرد بالای سازمانی می انجامد. بااین همه، این تحولات مورد علاقه بسیاری از كاركنان نیستند. در هر سازمانی، افراد معدودی وجود دارند كه از روش های منحصر به فرد برای نگریستن به مسائلی استفاده می كنند كه حل آن ها غیر ممكن به نظر می رسد. اگر چه این عاملان تحول، كارشان را با افزارهای متعدد انجام می دهند و همانند همتایانشان به منابع یكسانی دسترسی دارند، اما آن ها راحل هایی را می بینند كه دیگران قادر به دیدن آن ها نیستند. آن ها در واقع سعی می كنند میان آن چه رخ می دهد و آن چه احتمالاً باید رخ دهد یك پل ارتبا طی بر قرار نمایند. به اعتقاد مؤلفان، این عوامل مثبت، كلید ایجاد تحول سازمانی بهتر هستند. شركت شما می تواند بهترین وگسترده ترین تحولات را بر اساس شش مر حله انجام دهد.

ادامه مطلب

دیگران با شما «هم احساس»می شوند

از طرف دیگر، اگر شما پر انرژی و پرشوق باشید در این حالت نیز افراد پیرامونتان را از خود متاثر خواهید ساخت زیرا با گوش دادن به شما و دیدن شما تحت تاثیر قرار می گیرند و حتی بدون دخالت حواس نیز روحیات آنها از روحیات شما متاثر می شود. به این ترتیب می توان گفت که شما از جهات دیگری غیر از آنچه احتمالاً خودتان می دانید، یک «مدیر» هستید.

ادامه مطلب

دو تمرین برای هدف گذاری توسط مدیران

هدف ها انرژی لازم برای حرکت چرخ زندگی را تامین می کنند . اگر هدفها از میان بروند ، جایگزین شوند و یا بدتر از همه ، مردود شمرده شوند، مدیران همه انگیزه های خود را برای یادگیری یا تغییر از دست خواهند داد.هدفها ی یک مدیر باید مبتنی بر هدفهای گروه ، سازمان و اجتماع و در راستای نیازها و قابلیت های خود و زیر مجموعه اش باشد . او هیچ گاه نباید اهدافی کاملا شخصی و مغایر با منافع مجموعه اش برگزیند.

ادامه مطلب

ده نکته مهــم بـــرای موفقیت در مدیــریت

تأثیر پیشرفت سریع تکنولوژی همه ابعاد زندگی، بخوبی قابل مشاهده است؛ ولی هیچ ترسی نداشته باشید. لزومی ندارد که شما در هر رشته و زمینه ای متخصص باشید. فقط باید پیگیر این مسئله باشید که چه تکنولوژی جدیدی وارد بازار شده است و از آن برای افزایش تواناییهای شخصی خود استفاده کنید.

ادامه مطلب

ده گام به سوی ایجاد اداره‌ای خلاق‌تر

اگر براستی خواهان یك سازمان خلاق هستید از خودتان سوال كنید ‏، آیا آماده هستید كاركنانتان با بیان ایده‌های خود سبب آزار شما شده و یا منشی شما با استدلال برای شما بیان كند كه نظرات او از شما هوشمندانه‌تر است؟ پس در ابتدا در این خصوص فكر كنید.

ادامه مطلب

ده صفت برجسته رهبری

مدیران و رهبران آینده باید راه و رسم فراهم ساختن فضا و محیطی را که مشوق تحول باشد را یاد بگیرند و تغییر و تحول را فرصت بدانند نه تهدید .

ادامه مطلب

ده روش غلط مدیریت

ده روش غلط مدیریت

ادامه مطلب

دزدان زمان

بسیاری از ما پس از پایان روز با نگاه مختصری که به فعالیت های روزانه خود می اندازیم مشاهده می‌کنیم که علیرغم گذراندن ساعت‌ها، کار خاصی انجام نداده‌ایم. اصطلاح نه چندان درستی که بنام مدیرت زمان جا افتاده به ما یاد می‌دهد که چگونه بهترین استفاده را از وقت و زندگی خود بعمل آوریم. چرا این اصطلاح خیلی درست نیست؟ زیرا زمان متغیری نیست که قابل مدیریت باشد بلکه این ما هستیم که باید رفتارهای روزانه خود را مدیریت کنیم. در هر صورت برای مدیریت بهتر فعالیت‌ها در طول روز باید نسبت به آنها شناخت کامل داشته باشیم، همانطور که یک مربی تیم فوتبال برای مدیریت تیم خود باید نسبت به افراد تیم و بسیاری موارد دیگر شناخت حاصل کند. یکی از قسمت‌هایی که باید از آن شناخت کافی داشته باشیم، مواردی است که باعث اتلاف وقت ما طی روز می‌شود. با شناخت از آنها می‌توانیم آنها را از فعالیت روزانه حذف و یا به گونه‌ای مدیریت کنیم که کمترین وقت را از ما بگیرند.

ادامه مطلب

درگذشت پیتردراکر، پدر مدیریت نوین

"پیتر دراکر" که به دلیل نگارش کتاب ها و رساله های متعدد در حیطه هایی چون نوآوری ،کارآفرینی و استراتژی های موجود برای مواجهه با جهانی در حال تحول پدر مدیریت نوین لقب گرفته بود ، روز جمعه در سن نود و پنج سالگی چشم از جهان فرو بست .

ادامه مطلب

درسهایی از تشکیلات خلاق و موفق

درسهایی از تشکیلات خلاق و موفقمطلبی که میخوانید، نتیجه یک سری تحقیقات مفصل درباره نوآورترین تشکیلات و سازمانهای جهان است شاید مهمترین درسی که از این تحقیقات گرفتیم این باشد که این سازمانهای ظاهرا بی‌ارتباط با یکدیگر، تا چه اندازه وجوه مشترک مدیریت داشته و از سیاستهای یکسان حرفه‌ای پیروی می‌کنند. در واقع تمام تشکیلات و سازمانهای مورد بحث، ۹ خاصیت مشترک داشتند که در اینجا به آنها می‌پردازیم

ادامه مطلب

در مدیریت اطلاعات اکنون کجا قرار داریم؟

در مدیریت اطلاعات اکنون کجا قرار داریم؟اطلاعات هیچ گاه به اندازه امروز برای اقتصاد جهان، اساسی نبوده است. ارزش جهانی کالای مبادله شده بر روی اینترنت، به حدود ۴۰ هزار میلیون دلار بالغ می شود. ما شاهد تغییرات بیشتری در شرکت ها، تحت تأثیر انفورماتیک هستیم.

ادامه مطلب

دامنه کاربرد مهندسی ارزش

دامنه کاربرد مهندسی ارزشامروزه از روش شناسی / مدیریت / مهندسی ارزش به طور موثر در موارد بسیاری مانند :

برنامه ریزی استراتژیک ، خدمات ، صنایع ، کشاورزی ، طرحهای عمرانی ، راه و ترابری ، مهندسی محیط زیست ، مراقبت های بهداشتی و خدمات درمانی ، ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، درمانی ، عمومی ، مدیریت منابع ، مهندسی مجدد ، تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریتی و حتی تصمیم گیری فردی ، استفاده می شود و بر اساس گزارش های ارائه شده ، در خدمات دولتی و اداری موجب روانی گردش کارها و صرفه جویی در هزینه ها با بازگشت سرمایه به هزینه ها با بازگشت سرمایه به هزینه بیش از ۲۰:۱ شده است . استفاده از روش مهندسی ارزش مغایرتی با سایر ابزارهای مدیریتی مانند مهندسی مجدد ، مدیریت کیفیت فراگیر ،مهندسی همزمان ، مدیریت پروژه ، گسترش کیفیت کارکرد ، ندارد و می تواند موجب تشدید نتایج کاربرد آنها شود . انجام مطالعات یکپارچه ای مدیریت /مهندسی ارزش با تحلیل و مدیریت ریسک ، تحلیل و مدیریت کیفیت ، و مهندسی همزمان ، موجب دستیابی به نتایج دقیق تر ، مطمئن تر و بهتری می شود .

ادامه مطلب

داشتن روح ستایشگر مدیر به درک احساسات مثبت او کمک می‌کند

داشتن روح ستایشگر مدیر به درک احساسات مثبت او کمک می‌کندمدیر باید سعی کند پس از شناسایی احساسات خود، امنیت، شادی، پذیرش، اعتماد به نفس، ارزشمندی، محبت، حق‌شناسی را جایگزین احساسات منفی و متعارض سازد و این اصل را به کار گیرد که تا «من» نگرش و احساس مثبتی به دیگران نداشته باشم نمی‌توانم با آنان رابطه برقرار کنم.

ادامه مطلب

خستگی، تمرکز و کارآئی

خستگی، تمرکز و کارآئیمحاسبه این‌که زمان برای شما چقدر ارزش دارد و چه مقدار از آن‌ به‌طور موثر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، یک کار بسیار ضروری است. تا زمانی‌که ندانید برای فردا چه‌کاری می‌خواهید بکنید، برای امروز نیز نمی‌توانید تصمیم‌گیری کنید. در استفاده بهینه از زمان، برنامه‌ای موفق می‌شود که در آن اهداف آینده مشخص شده باشد.

ادامه مطلب

حضور فیزیکی در مدیریت

حضور فیزیکی در مدیریتامروزه یکی از عوامل عدم موفقیت یا رکود کاری سازمان‌های تجاری ناشی از اتخاذ تصمیم‌های نادرست مدیرانی است که از پیرامون فعالیت خود اطلاعات کافی ندارند.

اشتباه بزرگ این دسته از مدیران از اتکای بیش از حد آن‌ها به سیستم های اطلاعاتی طراحی شده در سازمان تحت نظرشان نشأت می گیرد. در این موارد مدیران اغلب برای اخذ تصمیم های مدیریتی، اطلاعات لازم را صرفاً از طریق اطلاعات تولید شده توسط سیستم های متکی به کارمندان دریافت می کنند.

ادامه مطلب

چهار ویژگی مدیران موفق

چهار ویژگی مدیران موفق

ادامه مطلب

چهار قانون در رابطه با « زمان »

زمان در حال گذر است ، یعنی به هیچ وجه نمی توان آنرا ذخیره نمود . به عبارت دیگر ، زمان را فقط

می توان « استفاده» کرد ، و تنها تصمیمی که در مورد آن می توانیم بگیریم ‏ ، این است که « چگونه » از وقت خود استفاده کنیم ؟ ما می توانیم وقت خود را برای کارهای کم ارزش یا امور ارزشمند صرف کنیم . ‌درهر صورت ، زمانی که می گذرد ،‌برای همیشه از دست رفته است

ادامه مطلب

چهار روش برای افزایش ارتباطات بهره‌ور

چهار روش برای افزایش ارتباطات بهره‌ور وجود دارد

ادامه مطلب

چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟

چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟چه نوع رئیسی ، پیر یا جوان ، خودی یا غریبه ، می تواند تضمین کند که شرکت شما از بحران در امان خواهد ماند ؟ در این مقاله در باره این پرسش و پاسخ های احتمالی آن توضیحاتی ارائه شده است .

ادامه مطلب

چه کرد مالزی...!

یادم است ماهاتیر محمد كه به نوعی رهبر مالزی محسوب می شود درجایی قریب به مضمون گفته بود: نوآوری مهم ما ایجاد تحول و تغییر در انگیزه ی مردم بود. ما برای همه دوره های پرورش انگیزه تدارك دیدیم. مثلاً افراد را به اردوهای دو سه روزه می بردیم و در این مدت سعی می كردیم به آنها بفهمانیم انگیزه چیست؟ چرا باید كاری را كه تاكنون به شیوه ای خاص انجام می دادند باید به شیوه ی دیگری انجام دهند؟

ادامه مطلب

چند نکته مدیریتی

مواظب باشید استاندارد هایتان به اندازه ای بالا باشند که دلواپس رقبا نباشید.

ادامه مطلب

چند راه برای رسیدن به هدف

چند راه برای رسیدن به هدفهمه ما برای زندگی خود برنامه ای در نظر گرفته ایم و اهدافی را در ذهن پرورانده ایم و تلاش می كنیم تا به آنها دست پیدا كنیم. حال در این راه پر فراز و نشیب نیاز داریم تا با آشنایی با برخی تكنیك ها، بر سختی‌های راه فائق آمده و سربلند به راه خود ادامه دهیم.

ادامه مطلب

چند اشتباه رایج در میان مدیران تازه کار

تنظیم صحیح برنامه زمانی اجرای امور روزانه و عقب افتاده ، نیاز به دقت و زمان کافی دارد. صبح زود حاضر شدن در محل کار ، کار کردن به هنگام ناهار ، ترک دیر هنگام اداره ، انتقال پرونده ها به خانه و سرانجام کارکردن در پایان هفته ، از نشانه های اثبات شما به عنوان یک مدیر نمونه نیست ، بلکه نشان دهنده عدم آگاهی شما از چگونگی اداره امور است . مدیر نمونه فردی است که وظایف خود را ظرف مدت چند ساعت (زمان معمول کاری) به انجام رساند .

ادامه مطلب

چگونه یک رئیس خوب باشیم‌؟

چند راهکار برای اینکه یک رئیس خوب باشید

ادامه مطلب

چگونه لحظه ها را مدیریت کنیم

از تفاوت های بارز و مهم در دوران کودکی و نوجوانی این است که اندیشه های کودکان معطوف به زمان حال است و حال آن که نوجوان به سرعت نگاه خود را به گذشته و آینده متوجه کرده و افق دید خود را گسترش می دهد و بیشتر رویکرد آینده نگر در او دیده می شود. زمانی که جوانان عوامل موفقیت خود را فهرست می کنند مسئله بهره گیری از زمان را در اولویت قرار می دهند و مایلند امور زندگی خود را به گونه ای معقول و منطقی تنظیم کنند. بعضی از کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند که بسیاری از اشخاص از تنظیم امور خویش غفلت می کنند و فرصت را غنیمت نمی شمارند و ایام سازنده جوانی را به رخوت رکود می گذرانند. زندگی آنها مانند روزی است که صبحگاهی آرام و دل انگیز و شامگاهش توفانی و وحشت انگیز دارد، بنابراین توصیه می شود که هر وقت و در هر مکانی که کار خوبی از عهده کسی برمی آید، در آن کوتاهی نکند.

ادامه مطلب

چگونه در بازی ارتباط برنده شویم

در کسب و کار، «روابط» نقش مهمی بازی می‌کنند، همه ما این موضوع را می‌دانیم اما اغلب آن قدر درگیر مسائل روزانه می‌شویم که به بهترین راه‌های ممکن برای ایجاد ارتباط فکر نمی‌کنیم.

ادامه مطلب

چگونه با مشکلات کنار بیاییم

چگونه با مشکلات کنار بیاییم

ادامه مطلب

چگونه از خود مدیر بسازیم؟

چگونه از خود مدیر بسازیم؟یکی از اساسی‌ترین مسائل شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی ایران (به ویژه شرکت‌های نوپا) ضعف دانش مدیریتی است. ما فکر می‌کنیم چون مهندس کامپیوتر هستیم پس می‌توانیم شرکت کامپیوتری بزنیم و مدیر خوبی برای یک شرکت نرم‌افزاری خواهیم بود. این فکر به جز در موارد بسیار استثنا بسیار نادرست است.

ادامه مطلب

جلسه شاخص کار تیمی

جلسه شاخص کار تیمیدر بدو ورودم به یکی از کارخانجات خصوصی که قبلا کار می کردم بر اساس اعتقادی که داشتم جلسات هفتگی بین مدیران را برقرار کردم . اولین عکس العملها اعتراضات مستقیم و غیر مستقیمی بود که از طرف مدیر عامل شد که بجای تشکیل جلسه به کارها برسیم . سعی کردم که با گزارش خروجی های مناسب جلسات و همچنین دقت در زمان آنها و موقع تشکیلشان که حتی الامکان در اوج ساعات کاری نباشد قدری حساسیتها را کم کنم . البته در نهایت با بازخوردهای مناسبی که از جلسات حاصل شد ایشان از طرفداران پرو پا قرص تشکیل جلسات شد…

ادامه مطلب

جان‌ اوکلند John Okland

پروفسور اوكلند مدیر اجرایی‌ مركز مشاوره‌ اكلند و رئیس‌ قسمت‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ این‌ مركز بوده‌ و نیز در دانشگاههای‌ لیدز و برادفورد انگلستان‌ تدریس‌ می‌ كند . مركز مشاوره‌ اوكلند سازمانها را در بهبود و ارتقای‌عملكرد خود یاری‌ می‌ كند . او كتابهای‌ متعددی‌ را تألیف‌ نموده‌ كه‌ می‌ توان‌ به‌ مدیریت‌ جامع‌ كیفیت، كنترل‌آماری‌ فرایند و مدیریت‌ تولید و اجرا و سازمانهای‌ برتر اشاره‌ نمود .

ادامه مطلب

توصیه هائی به مدیران صنایع

توصیه هائی به مدیران صنایع

ادامه مطلب

توصیه هایـی برای مدیـران

توصیه هایـی برای مدیـران

ادامه مطلب

توانمندسازی و فناوری اطلاعات

مهمترین عامل بهره وری در سازمانها و در نهایت كل جامعه منابع انسانی است. تردیدی نیست كه شكوفایی هرجامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. و بدین سبب است كه مسئولان سازمانها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش كاركنان مبذول می دارند.

ادامه مطلب

تنش و بهره‌وری: عامل بهتر یا بدتر شدن!

عامل بهتر یا بدتر شدن!درگیر شدن مدیران در نظارت دایمی کار و مسایل تخصصی آن احتمال دارد سبب شود که آنها از تشخیص علایم و نشانه های تنش در میان کارکنان ، غافل شوند . با بیان بعضی حقایق درباره تنش و مدیریت ، به خدماتی اشاره می کنیم که راه کارکنان را افزایش داده و در عین حال در بودجه صرفه جویی کرده و بهره وری کل را بالا می برد .

ادامه مطلب

تعامل کیفی فوتبال و مدیریت!

مشاور دیرین و نامدار مدیریت و مؤلف آثار برجسته مدیریتی، پروفسور كنت بلانچارد و مربی افسانه ای فوتبال آمریكا، دان شولا، سال هاست كه با هم همكاری دارند. آنها توانسته اند با تركیبی از دانش مدیریت و علم فوتبال، تیم های گوناگونی را در این كشور، به بالاترین رتبه های ورزشی و بهترین كاركردها برسانند. این دو معتقدند كه پنج گام مهم برای كیفیت برتر و پیروزی در هر كاری وجود دارد. آنان رمز رهبری را در قالب تجربه و كاركردهای خود، این چنین بیان كرده اند

ادامه مطلب

تجربه ای از مدیریت

درگیر اجرای برنامه دو روزه ای بودیم که از روز تصمیم گیری تا اجرای آن فقط ۶ روز وقت داشتیم. یعنی در این ۶ روز می بایست ۳۸ استاد مجرب را برای برنامه می یافتیم و از طرف دیگر تنظیم وقت برای ایشان انجام می دادیم. همچنین سایر اموری که در اجرای هر برنامه ای عمومیت دارد.

ادامه مطلب

تأمین مالی کارکنان

تأمین مالی کارکناناز عمده ترین تمهیدات اخلاق اداری، تأمین مالی کارکنان است زیرا دغدغه معاش و نگرانی برای گذران زندگی آبرومند، زمینه های تحقق اخلاق اداری را تباه می سازد و یا حداقل تحقق آن را بسیار دشوار می کند.

ادامه مطلب

پول

وقتی زندگینامه و تجربه‌های صاحبان اندیشهٔ توانگر را می‌خوانید، می‌بینید كه آنها نسبت به پول گرایشی دوستانه دارند. حال آن كه گرایش عمومی نیست به پول به گونه‌ای است كه انگار پول ایرادی دارد و توانگر بودن كار درستی نیست‌. اگر با دقت به صحبت اطرافیان گوش كنید می‌بینید كه بیشتر مردم گرایشی بسیار غلط نسبت به پول داشتن دارند، آن را چیزی بیهوده می‌دانند. از یك طرف می‌گویند پول برایشان اهمیتی ندارد و از طرف دیگر می‌گویند برای پول در آوردن باید از صبح تا شام تلاش كنند و زحمت بكشند. آنها نمی‌دانند كه این عدم هماهنگی در اندیشه‌، تلاشهایشان را خنثی و بی‌ثمر می‌كند. چنین تفكر ناهماهنگی دربارهٔ پول‌، آنها را وا می‌دارد كه برای هدفهایی متضاد بكوشند در نتیجه ثمره‌اش نیز ناهماهنگ و متضاد خواهد بود.

ادامه مطلب

پنج توصیه به مدیران

یك مدیر با تدبیر، همواره باید بین نرمی و خشونت موازنه برقرار كند، هم مقتدر باشد، هم مهربان. او اگر هرگز از اقتدارش استفاده نكند و همیشه مهربان باشد، زیردستان كار مفیدی انجام نخواهند داد. همچنین اگر در صورتی كه به طور متوالی از اقتدارش استفاده كند و همیشه خشن و سخت گیر باشد، فقط برای مدت كوتاهی موفق خواهد بود و در درازمدت اقتدارش پاسخ نخواهد داد و كاركنان وی و افراد زیر نظرش، با او احساس راحتی نخواهند كرد.

ادامه مطلب

پارادایم‌های مدیریت برتر

برای برون رفت از چالش‌هایی که سازمان ها با آن روبه رو هستند، همخوانی کنش‌های فکری و اقدامات عملی مدیران جزء حیاتی ترین عرصه عملیاتی است. به منظور پویا و نوآورانه کردن مدیریت سازمانی، باید شاخص های عمل را مورد توجه جدی قرار داد. یک بخش عمده از شاخص ها که نیاز به توجه جدی دارند، شاخص های ضعف مدیریت سنتی است و بخشی دیگر توجه عمیق بر شاخص های مدیریت برتر و نوین است.

ادامه مطلب

بیمه در مدیریت خانواده

مدیریت خانواده‌ها باید درآمدهای خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که اختصاص منابع به هر یک از بخش‌های خانواده براساس الویت‌بندی صورت پذیرد.

موارد هزینه خانواده‌ها بسیار متنوع است و چنانچه به شکل صحیح و درستی مدیریت نشود ممکن است مدیریت خانواده نتواند رفاه، آسایش و امنیتی که برای اعضاء خانواده لازم است تأمین نماید.

همان‌طور که، پوشاک و مسکن در سبد هزینه‌ای یک خانواده سهم دارند باید ”بیمه“ نیز به‌عنوان یک نیاز مهم و ضروری سهم منطقی از منابع خانواده را به خود اختصاص دهد.

ادامه مطلب

بیست و پنج خصوصیت حوزه همه امکانات

بیست و پنج خصوصیتی که حوزه همه امکانات است

ادامه مطلب

بهره وری بیشتر

برای تعریف بهره وری ٬ ابتدا باید با دو دو مفهوم کارآئی واثربخشی آشنا شویم .

▪ کارائی : نسبت ستاده به داده را گویند که برابر با مصرف بهینۀ منابع میباشد .

▪ اثر بخشی : به معنای تحقّق اهداف سازمان است .

با ادغام این دو مفهوم چهار حالت بدست می آید که حالت چهار همان بهره وری می باشد . کارآمد و اثربخش (بهره وری) حالتی است که هم منابع درست مصرف شده وهم اهداف سازمان تحقّق یافته است .

ادامه مطلب

به‌جای کندن برگ‌های زرد در سازمان، ریشه را درمان کنیم

به‌جای کندن برگ‌های زرد در سازمان، ریشه را درمان کنیممردی در کنار رودخانه‌ای ایستاده بود. ناگهان صدای فریادی را می‌شنود و متوجه می‌شود که کسی در حال غرق شدن است. فوراً به آب می‌پرد و او را نجات می‌دهد. اما پیش از آن که نفسی تازه کند فریادهای دیگری را می‌شنود و باز به آب می‌پرد و دو نفر دیگر را نجات می‌دهد. اما پیش از این که حالش جا بیاید صدای چهار نفر دیگر را که کمک می‌خواهند می‌شنود. او تمام روز را صرف نجات افرادی می‌کند که در چنگال امواج خروشان گرفتار شده‌اند، غافل از این که چند قدمی بالاتر دیوانه‌ای مردم را یکی یکی به رودخانه می‌انداخت...

ادامه مطلب

بهبود وضعیت شغلی

انسان در هر مقطعی از زندگی می‌تواند کنترل بخشهایی از زندگی خود که در گذشته فراموش کرده است را احیا کند. اگر شما در زندگی حرفه‌ای، مسیر خود را گم کرده‌اید، نه تنها به تحلیل شخصی، بلکه به تجزیه و تحلیل شغلی نیز نیاز دارید. تجزیه و تحلیل شغلی و یافتن راهکارهای مناسب، چیزی به غیر از مشخص کردن اهداف نیست. در لغت نامه وبستر هدف را چنین معنا کرده‌اند: "پایان مسیری که در آن به کوشش پرداخته‌ایم، مقصد. "

ادامه مطلب

بهبود ارتباط، توصیه هایی برای مدیران

بهبود ارتباط، توصیه هایی برای مدیرانبدون ارتباط موثر میزان مدیریت اجرایی ، نوآوری ، درک مشتریان و هماهنگی تلاشها ، احتمالاً ناچیز یا حتی صفر خواهد بود و بدون ارتباط موثر برآورده ساختن انتظارات کسانی که در موقعیت تصمیم گیری در مورد سرنوشت دیگران هستند ، کاری دشوار خواهد بود . ارتباط ضعیف ، ماهیتی خود ساخته و مستقل دارد و یک حلقه واکنشی مهم را از دور چرخه ارتباطی خارج می سازد . بنابراین ، کارکنان هم تمایلی به بیان دغدغه های خود در مورد ارتباط ندارند ، زیرا آنها مدیر را به عنوان فردی که پذیرای نظارت باشد به شمار نمی آورند ، از این رو باید هم کارکنان و هم مدیریت در این مورد ایفای نقش کنند .

ادامه مطلب

به گوش دادن و شنیدن عادت کنیم!

 به گوش دادن و شنیدن عادت کنیم!مدیران خوب و موفق جهت فائق آمدن بر مشکلات و معضلات کار ضروریست روحیه و عواطف کارمندان خود را بخوبی بشناسند. شخصیت هر فرد، علایق و نحوه نگرش وی به مسائل کار، عواملی که موجب احساس غرور و رضایت وی می‌شود، طرح چه موضوعاتی او را شرمنده و خجل می نماید، نگرانی ها و مشکلات او ناشی از چیست، کدامیک از مسائل در او ایجاد بغض، عقده و عناد می نماید، به چه چیزهایی حساس است، چگونه رنجیده خاطر و دل شکسته می شود، و بسیاری نکات دیگر همه ابزارهایی هستند که یک مدیر موفق به کمک شناخت عمیق این عوامل می‌تواند انگیزه و واکنش های کارمندان را مورد ارزیابی قرار دهد و براساس اطلاعات بدست آمده کارمندان خود را در مسیر مناسب جهت پیشبرد کار و تحرک بیشتر هدایت نماید. بدیهی است شناخت روحیه و شخصیت تک تک کارمندان دشوار و وقت گیر است. اما چنانچه راهکارهای مناسب جهت نیل به این هدف را بشناسیم، تحقق این کار آسان می‌شود. کارشناسان امور مدیریت توصیه می نمایند برای نیل به این هدف با کارمندان با لحنی صمیمانه گفتگو نمائید تا در محیط کار احساس بیگانگی نکنند و خود را در یک محیط صمیمانه و دوستانه بیابند.

ادامه مطلب

به فرزندان خود مدیریت مالی بیاموزید

وقتی به فرزندانتان اصول و قواعد نگهداری و مدیریت مالی را بیاموزید. آنها وقتی بزرگ شوند، كمتر تحت فشار مالی قرار خواهند گرفت.

«روبرت كیوساكی» نویسنده كتاب، «پدرپولدار، پدر فقیر» راه كارهای زیر كارهای زیر را به شما پیشنهاد می كند:

ادامه مطلب

برنامه‌ریزی برای فردا

تصور کنید شما یک تاجر هستید و به تمام نوسانات بازار آشنائید. شما به‌خوبی می‌دونید که چطور باید تجارت کنید! اما ناگهان ورشکسته می‌شوید بدون اینکه تقصیری داشته باشید و یا در انتظار ورشکستگی باشید! شما در واقع تمام اتفاقات را پیش‌بینی کردین اما روزگار بر وفق مراد شما نچرخیده و اوضاع تغییر کرده! شما ناامیدید! چرا که تمام ثروت خودتون رو که نتیجه کار چند ساله شما بوده از دست دادید! حالا خانمی رو در نظر بگیرین که همسرش ترکش داده! در چنین حالتی این خانم دچار افسردگی شدید، منفی‌بافی، افکار بد و و بدخلقی می‌شه! شاید تأثیر مشکلات احساسی به مراتب قوی‌تر از مشکلات اجتماعی و مالی باشه!

ادامه مطلب

برنامه ریزی

بعضی اوقات پیش می آید که در کار وقتی مطلبی را مطرح می کنی با ان مخالفت می شود . بررسی می کنی می بینی علت آن پیش ذهنیتی است که راجع به ان مطلب وجود دارد . بعد همان مطلب را با نام و شکل دیگری مطرح می کنی مخالفتی نمی شود . پی می بری که با اصل مطلب مخالف نیستند و با یک ذهنیتی که به یک اسم وصل است مخالفند . در سریال روزگار غریب آنکه مخالف مدرسه بود با جغرافیا مخالفت می کرد ولی وقتی گفتند این علم الارض است قدری کوتاه امد . سعی کنیم افراد را با تشریح مفاهیم با خود همراه کنیم نه تکیه براسامی و عنوانها .

ادامه مطلب

برنامه ریزی مالی در مدیریت

سوء مدیریت ، علت اصلی ورشکستگی موسسه ها و سازمانهاست ، مدیریت بد به صورت برنامه ریزی ضعیف خود را بروز می دهد . بسیاری از مواقع مدیر مالی سازمان آنقدر درگیر فعالیت های روزمره برای خدمات به مشتری ( رساندن کالا به دست مشتریان ) و کسب درآمد برای پرداخت حقوق کارکنان است که نمی تواند به مساله برنامه ریزی بیندیشد .توجه به برنامه ریزی ، کلیدی برای ماندگاری سازمان است .

ادامه مطلب

برخورد با مشکل در سازمان

در تصمیم گیری شتاب نورزید، به سازمان خود اعتماد داشته باشید و با عملکرد صحیح این اعتماد را نشان دهید. سپس به ریشه‌یابی معضل بپردازید، بدون شک در تمام مراحل شناسائی مشکل باید خونسردی خود را حفظ نمائید.

پس از آنکه اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل مشکل را بدست آوردید، شرایطی مناسب برای قضاوت صحیح فراهم می آید و مشخص می‌گردد که آیا مشکل به وجود آمده ناشی از خطای یکی از کارمندان شماست یا روش و سیستم حاکم بر سازمان کارآئی لازم برای پیشگیری از بروز چنین معضلاتی را ندارد.

ادامه مطلب

برای یادگیری پیشگامی مدیران ضروری است

هر كاری به افراد پیشگام نیاز دارد. وقتی یك نفر جسارت به خرج دهد پیشقدم شود، بقیه هم راه او را دنبال می كنند و به مرور زمان، تعداد داوطلبان زیاد خواهد شد.

در عصر حاضر و به دلیل ارتباط تنگاتنگ كشورها با یكدیگر، افراد تحصیلكرده و مدیران لازم است به چند زبان تسلط داشته باشند. دانستن دو یا چند زبان متداول، دامنه فعالیت افراد را وسیع تر می كند و امكان استفاده از اطلاعات و منابع علمی، تجاری و صنعتی سایر كشورها را آسان می سازد. دانستن زبان خارجی، نسبت به كسانی كه غیر از زبان مادری چیز دیگری نمی دانند، تفوق و برتری است. از قدیم نیز گفته اند یك نفر كه دو زبان را بلد باشد، معادل دو نفر است و اگر سه زبان بداند، معادل سه نفر خواهد بود و در واقع، هر زبان افق جدیدی، پیش روی ماست.

ادامه مطلب

برای حفظ موقعیت شغلی

برای حفظ موقعیت شغلی مدیران اجرایی موفق میدانند که چگونه بعضی از افراد موقعیت شغلی خود را بر باد میدهند. مطلب زیر بخشی از تحقیقاتی است که پس از گفتگو با مدیران اجرایی در باره چگونچی استخدام و اخراج کارکنان انجام شده است. اشتباهاتی که وجب ویرانی پرونده کاری میشوند چه هستند؟

ادامه مطلب

برای جالب‌تر و جدیدتر کردن برنامه‌تان کمی‌ به آن تنوع ببخشید

برای جالب‌تر و جدیدتر کردن برنامه‌تان کمی‌ به آن تنوع ببخشیدمعمولا مدیران آنقدر درگیر کارهای روزمره خود می‌شوند که به کلی مهارت‌هایی را که برای مردم خیلی مهم است را نادیده می‌گیرند. خیلی از مدیران هم چندان تمایلی به تعریف کردن از دیگران ندارند.

مدیرکل بیمارستانی را می‌شناسم که در ابتدای هر میتینگ کاری ۵ ژتون امتیاز به مدیران مختلف بیمارستان می‌دهد تا آنها ژتون‌ها را به کارمندانی که می‌بینند کار خود را خوب انجام می‌دهند اهدا کنند و حق ندارند در جلسه هفته آینده شرکت کنند، مگر اینکه همه این ژتون‌ها را اهدا کرده باشند.

ادامه مطلب

بازدهی و کارایی

بین مفهوم بازدهی و کارآیی تفاوت وجود دارد ، بازدهی شامل انجام کارها با کمترین حد داده است ، در حالی که کارآیی انجام دادن یک کار درست به شیوه درست آن است . حال باید دید اگر کارآیی به مفهوم درست انجام دادن کارهای درست باشد ، چگونه می توان کارهای درست را تشخیص داد ؟ کارهای درست آنهایی هستند که شما را به سمت هدفهای روزانه ، هفتگی و یا سالیانه ای که دارید ، سوق می دهند . برای تمیز کارهای درست ، لازم است تفاوت کارها را از نظر اندازه ، اهمیت و فوریت بدانیم . فعالیت مهم فعالیتی است که فرد را به هدفهایش نزدیک سازد و در نتیجه سبب بالا رفتن کارآیی شود . هدفها و اولویت های خود را با توجه به میزان اهمیت و فوریت کار بررسی کنید تابتوانید کارآیی و بازدهی خود را بالا ببرید.

ادامه مطلب

بازانگاری مدیریت

در طول تمدن بشری،‌ مقاطعی از تاریخ هستند که به دلیل انباشت پیشرفت‌های پیشینه بشر، انگاره‌ها یا پارادایم‌های گذشته جوابگوی نیازهای علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی او نیستند. در این برهه‌های تاریخی است که شاهد تحولات شدید در جوامع انسانی هستیم و بروز پدیده‌ای که در زبان علمی، "دگرگونی انگاره" یا پارادایم شیفت نام دارد.

ادامه مطلب

با بوروکراسی مقابله کنید

▪ تلاش هر روزه تان باید مبارزه با بوروکراسی که عامل ضد تحرک در شرکت است، باشد

▪ ارجحیت شایسته سالاری بر سابقه سالاری باعث موفقیت است

▪ وقتی رئیس یک شرکت بزرگ هستید، تلاش هر روزه تان باید مبارزه با بوروکراسی باشد، و البته یادتان باشد این مبارزه پایان ندارد.

ادامه مطلب

آیا مایلید ثروتمند شوید؟!

«پول كه تو خیابان نریخته‌!!» «من هرگز كار خوب پیدا نمی‌كنم‌». «من هیچ وقت پول در نمی‌آورم‌». «لیاقتش را ندارم‌». كدام یك از این اعتقادها، باور شماست‌؟ آیا واقعاً فكر می‌كنید كه چنین اعتقاداتی برایتان چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد؟ اینها اندیشه‌های محدود و بسیار دست و پا گیر هستند. شاید خانوادهٔ شما دربارهٔ پول چنین اعتقاداتی داشتند. زیرا تا زمانی كه اعتقادهای آنها را خودآگاهانه رها نكنیم‌، این باورها با ما می‌مانند. این اعتقادها از هر كجا كه آمده باشد و در ذهن شما لانه كرده باشد، اگر می‌خواهید ثروتمند شوید باید هشیاری شما را هر چه سریعتر ترك كند. واقعیت این است كه ثروت حقیقی با داشتن احساس نیكو نسبت به خود آغاز می‌شود، همچنین داشتن این احساس كه هرگاه‌، هرچه را بخواهید به دست می‌آورید و هرگز مقدار پول و میزان ثروت مسئلهٔ مهمی نیست‌. در حقیقت مسئلهٔ اصلی جایگاه ذهنی شماست‌. ثروت یا فقر، تنها نمایانگر آرمانهایی است كه در سر شما می‌گذرد.

ادامه مطلب

اولویت با امور نخست است

مردمان موثر بجای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می پردازند. بجای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و بجای اینکه به ضخامت امور نازک بپردازند، یا گرفتار امور بی اهمیت شوند، به اولویت ها و ارجحیت های خود می پردازند. یعنی امور نخست (اموری که آن ها را به هدف اصلی شان بیشتر نزدیک می کند) را نخست انجام می دهند. همه چیز دوباره آفریده می شود. نخست بصورت ذهنی و آنگاه بصورت عملی. به این دلیل نخست شعار رسالت و نظام ارزشی خود را بنویسید، تا دقیقا بدانید چه چیز را می خواهید محقق سازید و به اجرا درآورید. آنگاه هر چیز دیگری را پیرامون این کانون محوری، برنامه ریزی و اجرا کنید و از همه مهم تر بیاموزید چگونه به سایر مسایل و اموری که پیش می آیند "نه" بگویید.

ادامه مطلب

اهمیت برنامه ریزی در مدیریت

برنامه ریزی در زندگی روزانه هر انسانی به عنوان موجودی که در حصار مسائل و مشکلات زندگی محاصره می باشد فقط با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و روش دست یابی به آنها درزمان مشخصی اعم از کوتاه مدت می تواند در جهتی صحیح حرکت نموده و از موانع عبور نماید برنامه ریزی اصولاً یک نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به عمل برمبنای اندیشه و تفکر آینده نگر تصمیم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم بوده و بخشی انفکاک ناپذیر حرکت انسان در طول سال محسوب می گردد و برنامه ریزی در سازمان هارکن اساسی هرگونه اقدام و حرکتی می باشد و عاملی است برای تبدیل به نتیاج پیش بینی شده.

ادامه مطلب

انتخاب پرسنل و تقسیم پست ها

تصمیم گیری درباره پرسنل اصولاً از مهمترین تصمیم گیریها به شمار می آیند . یک شرکت را به ویژه اگر بزرگ باشد تنها می توان با کمک پول و پرسنل هدایت نمود . رؤسای با تجربه و با صلاحیت وقت بسیارزیادی را به رسیدگی به مسألۀ پرسنل اختصاص می دهند . تصمیم گیری در مورد پرسنل اعم از انتخاب ، ارتقاء مقام ، جابجایی ، تنزل دادن و اخراج تقریباً برای تمام چیزهایی که برای شرکت از اهمیت برخوردار است ، نقش تعیین کننده ایفا می نماید .

ادامه مطلب

اگر می‌خواهید جذاب باشید...

همهٔ ما علاقه‌مندیم یادمان در دلهای اطرافیان باقی باشد و این تنها با سلاح خُلق خوش حاصل می‌شود. هنگامی كه به خاطرات پررنگمان با آشنایان مراجعه می‌كنیم افراد مهربان و خوش اخلاق از ماندگارترین شخصیت‌ها در ذهن و رحمان می‌باشند. چنین ماندگاری در قلب‌ها آرزوی همه ماست و این مهم به دست نمی‌آید مگر آن كه از رموز آن آگاه باشیم‌.

ادامه مطلب

افزایش بازدهی مدیریت

« افزایش بازدهی مدیریت »نیروی مدیریت مهمترین منبع یک سازمان است . اگر این منبع همزمان صرف بهره برداری از فرصتهای متعدد و گوناگون شود ، حتی بهترین راهبردها هم به سختی امکان اجراء شدن ، خواهند داشت . یکی از دشوارترین وظایف مدیریت ، قراردادن خود و سازمان در مسیر «راهبرد صحیح» است . برای حل این مشکل مدیران از نسبت «بازده مدیریتی» (ROM) استفاده می کنند .

ادامه مطلب

اعجاز مدیریت فکر در موفقیت!

معمولاً تزریق عوامل محرك به فرد برای فرار از بحران و رسیدن به مرحله‌ای كه آن را موفقیت می‌نامیم، مهم‌ترین قسمت كار هر فرد است. بیان جملاتی همچون «می‌توانم، پس حتماً می‌توانم انجام دهم» دارای اعجاز نهفته‌ای هستند كه هر فرد را در هر مرحله از خود دگرگون كرده و بیش از پیش مصمم می‌سازد.

ادامه مطلب

آشنایی با سیستم‌های اطلاعات

در این مطلب سیستم های اطلاعات و سیستم های اطلاعات سازمانی تعریف می‌شوند و انواع معمول سیستم های اطلاعات سازمانی شامل سیستم‌ پردازش مبادلات، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری شرح داده می‌شوند.

ادامه مطلب

آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یك خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه‌ریزی است اما برنامه ریزی یك فرایند پیوسته است كه پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می یابد. از جنبه ماهیت، برنامه‌ریزی دارای انواع برنامه‌ریزی فیزیكی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی است. از جنبه افق زمانی، برنامه‌ریزی را می‌توان در قالب برنامه‌ریزی كوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی میان مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت دسته‌بندی كرد.

ادامه مطلب

آسیب شناسی مدیریت مشارکت جو در سازمانها

یکی از رسالتهای مدیر ، مشارکت دادن زیر دستان در امور است و اجرای این نظام بدون بستر سازیهای مورد لزوم سازمانی و ایجاد زمینه های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان ناکام می ماند و حتی به هرج و مرج در فضای سازمان نیز می انجامد که این مساله باعث بروز نگرش منفی به نظام مدیریت مشارکت جو خواهد شد . از این رو توجه به موانع اجرای صحیح نظام مشارکت در سازمانها از ضروریات است .

ادامه مطلب

از روش مهندسی ارزش در چه مراحلی از طول عمر طرح استفاده می شود

لازم است توجه داده شود که از روش مهندسی ارزش پیش از شروع طرح ، در برنامه ریزی استراتژیک ، تعیین اولویت طرح ها – در شرایط محدودیت منابع و تعدد طرح ها – برای انتخاب طرح با بیشترین ارزش ، تخصیص بهینه منابع ، شروع و برنامه ریزی طرح ، استفاده می شود و پس از شروع مطالعات طرح در مراحل زیر ، در طول عمر طرح ، مطالعات مهندسی ارزش مورد استفاده قرار می گیرد

ادامه مطلب

آرزوی مدیریت یا مدیریت آرزوها؟!

شاید بسیاری از ما، هر چند گاهی آهی از ته دل روانه افکارمان می‌کنیم و در حسرت صدور حکم مدیریت در محل کارمان، شمارش معکوس را آغاز می‌نمائیم و وقتی به صفر می‌‌رسیم با دنیائی از ناامیدی همانند صفرهای سمت چپ یا پشت اعداد بی‌فایده باقی می‌مانیم و زار. اما بیابید واقع‌بین باشیم. بیایید اگر شمارش معکوس را آغاز کردیم، حداقل وقتی به صفر رسیدیم، آغاز حرکت یا به عبارتی فرمان آتش باشیم. یعنی همانند صفرهای سمت راست یا جلوی اعداد.

ادامه مطلب

ارزش انجام دادن

پیتر دراکر در مقاله‌ خود به نام «مدیریت اثربخش کسب و کار» (هاروارد بیزینس ریویو ، مه – ژوئن ۱۹۶۳) گفته بود: «هیچ کاری بیهوده‌تر از این نیست که تلاش زیادی برای انجام دادن کاری به عمل آورید که اصلاً ارزش انجام دادن را ندارد. کاری را تنها به این دلیل انجام ندهید که بگویید حجم کارم افزایش یافته است. منظور من این است که شما نباید خود را مجبور و ملزم به انجام چنین کاری بدانید.»

ادامه مطلب

ارتباط موثر راز موفقیت مدیران

«در یک مفهوم دقیق تر، انسان از مفهوم ارتباطات، یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم میان دو موجود زنده را درک می کند. ارتباط بین دو انسان، نوعی رفتار اجتماعی است که از مفهوم «فاعلیت» یک قطب تا فهم و احساس و رفتار قطب دیگر گسترده است. ارتباطات، نوع خاصی از رفتار اجتماعی یا رفتار متقابل است که طی آن، مفهوم مورد نظر مستقیماً به کمک علامات مختص به موضوع، به گیرنده منتقل می شود.»

ادامه مطلب

احساس مسئولیت همگانی

احساس مسئولیت همگانیاینکه همه در یک سازمان احساس مسئولیت عمومی در باره همه آنچه در سازمان می گذرد داشته باشند از ایده آلهای هر مدیری می باشد . در اکثر گفتگوها در مورد انچه یک سازمان می خواهد دست یابد اینکه همه افراد از نگهبان دم در تا مدیر عامل در مقابل مسائل سازمان احساس مسئولیت کنند بسیار سخن گفته می شود . ولی ایا با بیان ایده الهایمان و تکرار آنها می توانیم به این مهم دست یابیم . آیا می توانیم با سخنرانی در اینمورد به این مهم دست یابیم . ایا با گفتن اینکه شما در مقابل هر آنجه در سازمان می گذرد مسئول هستید آنهم به همه و با یک شرح ثابت ما را به این هدف میرساند . به نگهبان بگوییم تو در مقابل هر انچه در شرکت می گذرد مسئولی . به کارمند اداری بگوییم ببین من همه امیدم در این شرکت به توست . به مدیر تولید و….. همین کلمات را بگوییم ایا به این احساس مسئولیت همگانی دست می یابیم ؟ مسلم است که با گفتن اینموارد به همه کس این هدف حاصل نمی گردد .

ادامه مطلب

اثر پروانه ای

اثر پروانه ایبه تازگی مقاله ای در مورد پدیده ای به نام "اثر پروانه ای" خواندم. منطق "تئوری chaos" نوسان کوچک آغازینی است که می تواند نوسانات و تغییرات عمده ای در رفتار سیستم به وجود آورد. این اصطلاح به ایده اثر پروانه ای بر می گردد که بال زدن یک پروانه در اتمسفر کالیفرنیا می تواند مجنر به گردباد در کانزاس شود. اگر پروانه پر نزند، منحنی سیستم تغییرات زیادی پیدا می کند.

ادامه مطلب

ابتدا امور نخست را انجام دهید

مردمان موثر به‌جای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن می‌پردازند. به جای واکنش نشان دادن به مسائل اضطراری و به جای اینکه به ضخامت امور نازک بپردازند، یا گرفتار امور بی‌اهمیت شوند، به اولویت‌ها و ارجحیت‌های خود می‌پردازند. یعنی امور نخست (اموری که آن‌ها را به هدف اصلی شان بیشتر نزدیک می‌کند) را نخست انجام می‌دهند.

همه چیز دوباره آفریده می‌شود. نخست به صورت ذهنی و آنگاه به صورت عملی. به این دلیل نخست شعار رسالت و نظام ارزشی خود را بنویسید، تا دقیقا بدانید چه چیز را می‌خواهید محقق سازید و به اجرا درآورید. آنگاه هر چیز دیگری را پیرامون این کانون محوری، برنامه‌ریزی و اجرا کنید و از همه مهمتر بیاموزید چگونه به سایر مسایل و اموری که پیش می‌آیند «نه» بگویید. زیرا با این کار، به مهمترین امور «آری» می‌گویید و پاسخ مثبت می‌دهید.

ادامه مطلب

24 ویژگی مدیران بهره ور

آیا شما مدیر کار آمد و بهره وری هستید؟ آیا می دانید مدیران بهره ور چه ویژگی هایی دارند؟ به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور که در پی می آید توجه کنید و هر کدام از این ویژگی ها که در شما موجود می باشد علامت بزنید این ویژگی ها چنین اند؟

ادامه مطلب

۲۰ شیوه ارتباط با کارکنان

روی شیوه هایی برای اجرای «مدیریت مبتنی بر قدم زدن در محیط کار و گوش کردن به کارکنان » هدف گذاری نمایید

ادامه مطلب

۹ گام طلایی برای جذب مشتری

همیشه ارزش آن را دارد که خود را به عنوان مشتری بدانید که به سازمان وارد می شود. همیشه خود را به جای مشتری بگذارید و آنگاه بپرسید: آیا این سازمان از ورود من استقبال به عمل می آورد؟ هر قدر مشتری را بیشتر درک کنید توازن بین مشتری و محصول به صورتی در می آید که کفه ترازو به نفع مشتری سنگین تر خواهد شد.

ادامه مطلب

۸ گام موثر برای تغییر

۸ گام موثر برای تغییر:

كاركنان را از ذهنیت سابقشان به درآورید و آماده حركت كنید؛

ادامه مطلب

۶ نـکتـه ارتـبـاطـی بـرای مـدیـران

 بسیاری از مدیران گمان می‌کنند کارکنانشان به علت رضایت نداشتن، از حقوق دریافتی خود کار را ترک می‌کنند. یک تحقیق در سال ۲۰۰۱ روی ۲۰ هزار کارمند که استعفا داده‌اند، نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل برای ترک شغل، رفتار نامناسب مدیران است. یکی از مهم‌ترین عوامل رفتار نامناسب مدیران همانا ارتباطی نامناسب است. در این مقاله هفت شاخص و عامل ارتباطی مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب


 • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا