مقالات

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه V.O.C ایزو

مديريت محترم شركت  ……………

احتراماً ، باستحضار ميرساند مدارك مورد نياز جهت انجام بازرسي و صدور گواهينامه انطباق كالا با استاندارد ( V.O.C ) بشرح ذيل ميباشد :
1)    درخواست كتبي خريد كالا از اين شركت

ادامه مطلب

تعيين نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي

هدف : تعيين نحوة شناسائي نيازهاي آموزشي ، چگونگي فراهم‌آوري امكانات ، تعيين صلاحيت‌ها ، افزايش سطح آگاهي پرسنل جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي مهارت آنان و سنجش اثربخشي آموزشهاي برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد.
1- دامنه كاربرد : كليه افراد و پرسنل شاغل در سازمان شامل اين روش مي‌باشند.
2- مسئوليت : مسئوليت اجراء و نظارت بر صحت عملكرد روش بر عهده مسئول آموزش تحت نظارت نماینده مدیریت شرکت مي‌باشد . 
مسئوليت تأييد شرح وظايف و شرايط احراز مشاغل در سازمان برعهده مديريت عامل بوده كه هر دو سال يكبار با توجه به سطح تكنولوژي ، الزامات مرتبط با محصول ،الزامات بازرسي و ديگر موارد موثر بازنگري و بروزرسانی مي‌گردد.

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای بازرسی کالاهای اعتباری اسنادی ایزو

مديريت محترم شركت  ……………

با سلام  ، احتراماً عطف به نامه شماره                                                مورخ
بانك                        شعبه                        در رابطه با بازرسي كالاي موضوع اعتبار اسنادي شماره                                    باستحضار ميرساند براي بازرسي كالا مدارك زير كه با علامت (×) مشخص شده مورد نياز ميباشد :

ادامه مطلب

هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مميزي ایزو

1- هدف :هدف از تدوين اين رويه ،هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مميزي داخلي سيستم شركت به منظور اطمينان از اجراي صحيح و كامل الزامات سيستم مديريت يکپارچه و كشف نقاط ضعف ورفع معايب موجود مي باشد.
2- دامنه كاربرد :كليه فعاليتهاي شرکت را شامل مي شود.
3- مسئوليت : مسئوليت اصلي اجراي اين رويه برعهده نماينده مديريت کيفيت و نماينده مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست مي باشد و بقيه مسووليتها در رويه توضيح داده شده است.
4- تعاريف : كاربرد ندارد.

ادامه مطلب

دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان ایزو

1-    هدف :
چگونگي روند ارزيابي تامين كنندگان شركت به منظور تامين مناسب كالا وخدمات.
2-    دامنه كاربرد :
شامل كليه تامين كنندگان شركت مي گردد.

ادامه مطلب

چگونگي مراحل تجزيه و تحليل و ريشه يابي ایزو

1- هدف : تشريح چگونگي مراحل تجزيه و تحليل و ريشه يابي عدم انطباقهاي بالقوه و بالفعل به منظور شناسايي و حذف علل ريشه آنها مي باشد .
2- دامنه كاربرد : تمامي فعاليتهاي شركت را شامل مي شود .
3- مسووليت : مسووليت اجراي اين رويه به عهده مدير كنترل كيفيت مي باشد و نماينده مديريت مسئول حسن اجرا بر آن را دارد .

ادامه مطلب

تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی

1- هدف : تعيين چگونگی نحوه برخورد در خصوص مراحل شناسائی و کنترل اقلام نامنطبق جهت حصول اطمینان از عدم استفاده در مراحل بعد و یا انجام ناخواسته خدمات نامنطبق برای مشتری .
2- دامنه كاربرد : کلیه اقلام نامنطبق و خدمات در مراحل اولیه، حین فرآیند و نهائی حیطه عملکرد این روش اجرائی می باشد.
3- مسئوليت : مسئولیت اجرا و نظارت بر صحت عملكرد اين روش و همچنین بازنگری و به روز رسانی ( در صورت نیاز) بر عهده واحد كنترل كيفي می باشد و همچنين مسئولیت شناسائی ، گزارش و پیگیری محصولات نامنطبق در تولید محصولات بر عهده مسئول کنترل کیفیت می باشد.

ادامه مطلب

روش اجرایی خریدایزو

1-    هدف :
شرح عمليات خريد و تأمين كالا و خدمات مورد نياز جهت ارائه خدمات در شركت بازرسي مهندسي ايران

2-    دامنه كاربرد :
كليه خريدهاي شركت – تجهيزات و ملزومات اداري –خريد خدمت

ادامه مطلب

روش اجرایی کنترل مدارک ایزو

* مسئوليت تحت كنترل داشتن مدارك با مسئول كنترل مدارك مي باشد .
*مسئوليت تاييد مدارك سيستمي با نماينده مديريت است.
*مسئوليت تصويب مدارك سيستمي با مديرعامل يا نماينده وي (حكم مدون – داراي صلاحيت )
*مسئوليت بايگاني و نگهداري سوابق مطابق جدول نگهداري سوابق مي باشد .
8-مفاهيم و اصطلاحات – Terms& Definition:
*كنترل مدارك : به كليه عمليات لازم جهت تهيه ، بازنگري ، تاييد ، تصويب ، صدور، توزيع و جمع آوري نسخ منسوخ اطلاق مي گردد .
*كنترل سوابق : به كليه عمليات لازم جهت شناسايي ، نگهداري ، حفظ ، بازيابي ، زمان نگهداري ، تعيين تكليف كليه سوابق اطلاق مي گردد .

ادامه مطلب

دستورالعمل انتخاب و درجه بندی بازرسان ایزو

1-    هدف :
هدف از تهيه دستورالعمل ، تدوين فعاليتها و اقدامات لازم در ارتباط با نحوه انتخاب ، درجه بندي و تعيين صلاحيت بازرسان تمام وقت و پاره وقت مورد نياز شركت و چگونگي استفاده از همكاري آنان در شركت بازرسي مهندسي ايران مي باشد .

ادامه مطلب

دستورالعمل کدینگ اسناد و مدارک

هدف:کدگزاری اسنادومدارک درون سازمانی ومدارک دریافتی وارسالی سازمان
دامنه:کلیه اسنادومدارک درون سازمانی ومدارک دریافتی وارسالی سازمان
مسئولیت: بامسئول کنترل مدارک تحت نظارت نماینده مدیریت

ادامه مطلب

روش اجرايي نگهداري و تعميرات ایزو

1- مسئول نگهداري و تعميرات فهرست كليه ماشين آلات و تجهيزات توليدي را در فرم فهرست ماشين آلات (F-014/01) ثبت نموده و براي هريك از ماشين آلات فرم شناسنامه ماشين آلات (F-014/02) تكميل مي نمايد. 
2- پرسنل واحد توليد موظف به انجام سرويسهاي نگهداري روزانه و هفتگي دستگاه ها مطابق دستورالعمل هاي راه اندازي و استفاده از دستگاه (F-014/03) مي باشند و در فرم سوابق سرويسهاي روزانه و هفتگي(F-014/04)پس از انجام علامت مي زند. اين فرم دركنار دستگاه قرار داده شده و سرپرست توليد به صورت هفتگي پس از سركشي هاي دوره اي محل تائيد را تكميل مي نمايد و مسئول نگهداري و تعميرات نظارت لازم را به عمل مي آورد.
3- براي انجام صحيح سرويس هاي پيشگيرانه (PM) برنامه زمان بندي سالانه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه دستگاه (F-014/05)براساس سوابق عملكرد و تعميرات دستگاهها، راهنمايي هاي سازنده آن، دستورالعملهاي نگهداري و تعميرات ماشين آلات(F-014/06)توسط مسئول نگهداري و تعميرات و با همكاري سرپرست توليد تهيه مي شود و براساس آن نگهداري و تعميرات انجام مي شود.

ادامه مطلب

اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود ایزو

مسئوليت اين بخش از نظامنامه بر عهده مدير عامل مي باشد كه مسئوليت اجراي اين ، از فرآيند هاي مربوط به اين بخش در روش هاي اجرايي آن مشخص شده است .
8- پايش و اندازه گيري :
8-1-كليات :
- شركت فولاد صنعت زنجان به منظور انطباق با نيازمندي هاي تعيين شده و براي دستيابي به بهبود مستمر فعاليتهاي مورد نياز را شناسايي نموده و اجرا مي نمايد . 
- فنون آماري مورد نياز مطابق با مراحل تكوين محصول يا توليد انبوه مورد استفاده قرار مي گيرد .
- تجزيه و تحليل روند داده ها بصورتي مي باشد كه موارد اختلاف و مغايرت ها را مشخص مي نمايد .
- كليه داده ها پس از تجزيه و تحليل ، ارزشيابي شده و به اطلاعات تبديل مي گردند .
- از اطلاعات بدست آمده براي فعاليت هاي بهبود مستمر استفاده مي شود . 
- فنون آماري مورد نياز بر اساس روش اجرايي فنون آماري(P-024) شناسايي و مورد استفاده قرار مي گيرد.

ادامه مطلب

نظامنامه كيفيت برای ایزو

7- طرح ريزي تحقق محصول:
7-1- طرح ريزي تحقق محصول:
جهت طرح ريزي تحقق محصول جديد از روش اجرايي تكوين محصول (P-012) استفاده مي شود. اين روش با مسئوليت مدير فني و مهندسي و رويكرد چند تخصصي تيم تكوين محصول تحقق مي يابد. در طرح ريزي تحقق محصول به نيازمنديها و الزامات مشتري و مراجع فني ارائه شده توسط مشتري توجه لازم بعمل مي آيد. در جريان طرح ريزي كيفيت ، معيارهاي پذيرش تعيين شده و به تأييد مشتري مي رسد.
- در رابطه با تكوين محصول، كليه الزامات مورد نياز مشتري علاوه بر فعاليتها و نتايج تعيين شده در روش هاي اجرايي بايد پيگيري و اجراء گردد.
- در اين روش نيازمنديهاي مشتري و مشخصه هاي فني مورد نياز، شناسايي شده و در قالب نقشه ها و طرح هاي كنترلي مشخص ميگردند.

ادامه مطلب

مديريت منابع ایزو

هدف: 
حصول اطمينان از تعيين و فرآهم آوردن منابع مورد نياز.
محدوده اعتبار:
شركت فولاد صنعت زنجان
مسئوليت ها:
مسئوليت اين بخش از نظامنامه، تعيين، شناسايي و فرآهم آوردن منابع مورد نياز برعهده مدير عامل مي باشد.
6- مديريت منابع
6-1- تامين منابع:
اين سازمان بمنظور برقرار داشتن نظام مديريت كيفيت و ارتقاء مداوم اثر بخشي آن و ارتقاي رضايت مشتريان از طريق بر آورده كردن نيازمندي هاي مشتريان نسبت به شناسايي و تعيين و فراهم ساختن منابع مورد نياز سازمان از جمله منابع انساني، زير ساختها و محيط كار اقدام نموده است. 

ادامه مطلب

نظامنامه كيفيت ایزو

- مديريت شركت فولاد صنعت زنجان بمنظور ايجاد باور در كل سازمان نسبت به اهميت برآوردن نيازمنديهاي مشتري با در دسترس نگهداشتن منابع مورد نياز و نيز تدوين خط مشي كيفيت و اهداف كيفي سازمان اقدامات لازم را بمنظور توسعه و تحقق نظام مديريت كيفيت را انجام داده و بهبود مداوم اثر بخشي آن را بوسيله فرآيند هاي شناسايي شده در شركت و اندازه گيري و هدايت بازنگري هاي مديريت مشخص نموده است.
5-2- مشتري مداري:
- مديريت شركت فولاد صنعت زنجان بوسيله ايجاد و تدوين روش اجرايي بازنگري قرارداد (P-016) وامكان سنجي (P-015) از برآورده شدن نيازمنديها والزامات مشتري اطمينان حاصل مي نمايد. 

ادامه مطلب

تشریح کلیه مسئولیت ها


هدف: 
تشريح كليه مسئوليت ها و اختيارات مدير عامل شركت ***
محدوده اعتبار:
مدير عامل شركت ***
مسئوليت مديريت:
5-1- تعهد مديريت:
- مديريت شركت *** بمنظور ايجاد باور در كل سازمان نسبت به اهميت برآوردن نيازمنديهاي مشتري با در دسترس نگهداشتن منابع مورد نياز و نيز تدوين خط مشي كيفيت و اهداف كيفي سازمان اقدامات لازم را بمنظور توسعه و تحقق نظام مديريت كيفيت را انجام داده و بهبود مداوم اثر بخشي آن را بوسيله فرآيند هاي شناسايي شده در شركت و اندازه گيري و هدايت بازنگري هاي مديريت مشخص نموده است.
5-2- مشتري مداري:
- مديريت شركت فولاد صنعت زنجان بوسيله ايجاد و تدوين روش اجرايي بازنگري قرارداد (P-016) وامكان سنجي (P-015) از برآورده شدن نيازمنديها والزامات مشتري اطمينان حاصل مي نمايد. 

ادامه مطلب

اطمينان از انطباق فعاليتهاي نظام مديريت كيفيت ایزو

نماينده مديريت با توجه به كليه فعاليتهاي اشاره شده در نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين المللي ISO9001-2000 و سايرالزامات اضافي مشتريان و سازمان و با توجه به وضعيت و اهميت فعاليتها و همچنين بررسي نتايج مميزهاي داخلي و خارجي دوره هاي گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در مميزي ها و ..... برنامة زمان بندي سالانه مميزي را تعيين ودر فرم برنامه سالانه مميزي داخلي (F-029/01)ثبت مي نمايد .
تبصره 1 : برنامه مميزي داخلي ساليانه با توجه به ميزان رضايت مشتريان ، نتايج بازنگري مديريت ، تعداد عدم انطباقات داخلي و خارجي ، شكايات مشتريان ، و. . . . در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيردو بايد حداقل دو بار در سال انجام گيرد .
نماينده مديريت تيم مميزي را با توجه به استقلال مميزان از واحد مورد مميزي ( مميزي شونده ) مشخص نموده و براي هريك از فعاليتهاي مورد مميزي ، مميزين يا مميز مورد نظر را در فرم برنامه سالانه مميزي مشخص مي نمايد .

ادامه مطلب

نماينده مديريت ایزو

نماينده مديريت با توجه به كليه فعاليتهاي اشاره شده در نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد بين المللي ISO9001-2000 و سايرالزامات اضافي مشتريان و سازمان و با توجه به وضعيت و اهميت فعاليتها و همچنين بررسي نتايج مميزهاي داخلي و خارجي دوره هاي گذشته مانند تعداد عدم انطباقات مشاهده شده در مميزي ها و ..... برنامة زمان بندي سالانه مميزي را تعيين ودر فرم برنامه سالانه مميزي داخلي (F-029/01)ثبت مي نمايد .
تبصره 1 : برنامه مميزي داخلي ساليانه با توجه به ميزان رضايت مشتريان ، نتايج بازنگري مديريت ، تعداد عدم انطباقات داخلي و خارجي ، شكايات مشتريان ، و. . . . در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيردو بايد حداقل دو بار در سال انجام گيرد .
نماينده مديريت تيم مميزي را با توجه به استقلال مميزان از واحد مورد مميزي ( مميزي شونده ) مشخص نموده و براي هريك از فعاليتهاي مورد مميزي ، مميزين يا مميز مورد نظر را در فرم برنامه سالانه مميزي مشخص مي نمايد .

ادامه مطلب


 • ایزو 9001 چیست ؟
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت چیست ؟
 • معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
  بروکراسی های سنتی یا فرایند های سریع و علمی امروز ؟
 • استعلام از مشتریان ایزو کارت
  بزرگان بازار تجارت و خدمات با ایزو کارت آشنا هستند
 • چه کسانی ایزو کارت را مدیریت می کنند ؟
  خدمتی که حاصل تفاهمنامه دو قطب استاندارد سازی کشور است
 • ایزو کارت چیست ؟
  ابزاری برای سهولت در استاندارد سازی
 • ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • استقرار ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • گواهینامه ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • پیاده سازی ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مزایای ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • مشاور ایزو - مشاوره iso
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو 9001:2015
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • متن استاندارد ایزو 9001
  ایزو ، گواهینامه ایزو، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا